Rentmeester

Stichting Het Drentse Landschap zet zich al bijna 90 jaar in voor de bescherming van de natuur en het erfgoed in Drenthe. De stichting heeft de zorg over ruim 9.000 hectare natuur, ruim 300 gebouwen, 22 hunebedden en vele archeologische objecten, zoals grafheuvels. Dit werk doet zij met 48 medewerkers en ruim 450 vrijwilligers. Ter […]

Coördinator Vastgoed

Natuurmonumenten heeft veel gebouwd erfgoed in eigendom en beheer. In de beheereenheid Zuid-Hollandse Eilanden betreft dit tientallen woningen en bedrijven in o.a. voormalige boerderijen. Extra bijzonder in de beheereenheid is het natuureiland Tiengemeten, dat vrijwel alleen via onze pont bereikbaar is. Voor de organisatie en het beheer van deze gebouwen en vaartuigen en voor het […]

Coördinator gebouwen Gooi en Vechtstreek

In het kort Natuurmonumenten heeft veel gebouwd erfgoed in eigendom en beheer. In de beheereenheid Gooi en Vechtstreek zijn dit grote cultuurhistorische rijksmonumenten, gebouwen die particulier bewoond worden of in gebruik zijn als bedrijfspand, een molen, boerderijen in agrarisch gebruik en vele kleinere bouwwerken zoals bruggen, schuren, bunkers en ijskelders. Wij zoeken een enthousiaste coördinator […]

Coördinator vastgoed Noordwest Veluwe

In het kort Natuurmonumenten heeft veel gebouwd erfgoed in eigendom en beheer. Tevens heeft beheereenheid Noordwest Veluwe veel landbouwgrond bij agrariërs in gebruik gegeven. Wij zoeken een enthousiaste coördinator vastgoed, die het dagelijks beheer en de exploitatie en van de vastgoed portefeuille verzorgt en de contacten met onze huurders, (hoeve)pachters en erfpachters onderhoudt. In de […]

Vastgoedadviseur / Rentmeester

Natuurmonumenten is de grootste particuliere eigenaar van monumentaal vastgoed in Nederland. Onze rentmeesters werken zelfstandig aan het ontwikkelen van nieuwe bestemmingen voor dit vastgoed en geven het uit in huur of erfpacht. Op deze manier draagt ons vastgoed bij aan het verdienmodel van de vereniging en blijven de cultuurhistorische waarden ervan behouden voor volgende generaties. […]

Rentmeester gebouwen, Oost

Een dynamische baan bij de grootste particuliere eigenaar van monumentaal vastgoed in Nederland. In deze zelfstandige functie ben je als Rentmeester verantwoordelijk voor de herbestemming en uitgifte van gebouwen in erfpacht, verhuur of verkoop. Je maakt deel uit van het team Ontwikkeling van de afdeling Vastgoed en hebt een adviserende rol in de organisatie. Samen […]

Coördinator Gebouwenbeheer, Gooi en Vechtstreek

Natuurmonumenten heeft veel gebouwd erfgoed in eigendom en beheer. In de beheereenheid Gooi en Vechtstreek zijn dit grote cultuurhistorische gebouwen met parkaanleg, boerderijen, voormalige boerderijen en huizen die nu in gebruik zijn als woning of bedrijfspand. Wij zoeken een enthousiaste Coördinator Gebouwenbeheer met hart voor cultuurhistorie, die het dagelijks beheer, de ontwikkeling en de exploitatie […]