Lid Raad van Toezicht

Wat gaat u doen?  Binnen het kader van het jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering (ALV) vastgestelde jaarplan met begroting, ligt de dagelijkse leiding van de NVVE bij de Raad van Bestuur (RvB). De Raad van Toezicht (RvT) ziet erop toe dat de Raad van Bestuur dit doet conform de visie, missie en doelstellingen van de […]

Voorzitter Raad van Toezicht

Met ingang van het eerste kwartaal in 2022 is er in het bestuur van de stichting Plastic Soup Foundation een vacature voor de functie van: Voorzitter Raad van Toezicht (onbezoldigd) De nieuwe voorzitter beschikt over bestuurlijke en maatschappelijke kennis en ervaring, plus over een uitstekend strategisch vermogen. Zij/hij heeft – bij voorkeur – kennis van […]

Lid van de Raad van Toezicht

Met ingang van het eerste kwartaal in 2022 is er in het bestuur van de stichting Plastic Soup Foundation een vacature voor de functie van: Lid van de Raad van Toezicht bij voorkeur met een breed ondernemersprofiel (onbezoldigd). Dit nieuwe lid heeft verder – bij voorkeur – kennis van zaken over plastic en de markt […]

Lid Raad van Toezicht

SailWise is al meer dan 45 jaar de enige aanbieder in Nederland van meerdaagse, uitdagende watersportactiviteiten en -vakanties voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. We bieden onze vakanties en activiteiten aan vanaf drie locaties in Nederland: watersportcentrum It Sailhûs (Elahuizen, Friesland), watersporteiland Robinson Crusoe (Loosdrecht, Noord-Holland) en tweemastklipper Lutgerdina (Enkhuizen, Noord-Holland). Lid Raad […]