Fair Future Generator

OVER DE ORGANISATIE Fair Future Generators is een project van Miliedefensie in het kader van de Maatschappelijke Diensttijd. Jongeren ontwikkelen hun talenten bij een organisatie die bijdraagt aan een eerlijke en groene toekomst. Zoals groene non-profits, circulaire initiatieven en duurzame festivals. WAT IS FAIR FUTURE GENERATORS? Fair Future Generators biedt jongeren de kans om alle […]

Projectondersteuner Advies, Beleid en Strategie

Missie Rode Kruis wereldwijd  Het Rode Kruis heeft als missie het verlichten van menselijk lijden, het beschermen van leven en gezondheid en het hooghouden van menselijke waardigheid, met name tijdens gewapende conflicten en andere crises. De Rode Kruis Beweging wordt ondersteund door miljoenen vrijwilligers, die overal ter wereld volgens dezelfde zeven grondbeginselen handelen: menslievendheid, onpartijdigheid, neutraliteit, […]

Projectsecretaris

Het Team Projecten is op zoek naar een projectsecretaris voor de projecten Time4you en Wake up your Mind! voor 24 uur per week (66.66%). Als projectsecretaris ondersteun je de projectleider en het gehele projectteam. Je draagt zorg voor de projectverantwoording en de periodieke, financiële en inhoudelijke rapportages. Daarnaast voer je de verslaglegging en ondersteun je […]

Projectassistent Hybride Begeleiding

Vacature projectassistent Hybride Begeleiding Als projectassistent Hybride Begeleiding ondersteun je de landelijk projectleider. Met name financiële verwerking, correspondentie, verslaglegging en het verstrekken van informatie aan alle betrokken partijen behoort tot je taken. 12 uur per week (33,33%) Korte omschrijving van het project Hybride Begeleiding De corona-maatregelen hebben grote impact op onze begeleiding aan vluchtelingen gehad. […]

Projectondersteuner Psychosociale ondersteuning

Missie Rode Kruis wereldwijd Het Rode Kruis heeft als missie het verlichten van menselijk lijden, het beschermen van leven en gezondheid en het hooghouden van menselijke waardigheid, met name tijdens gewapende conflicten en andere crises. De Rode Kruis Beweging wordt ondersteund door miljoenen vrijwilligers, die overal ter wereld volgens dezelfde zeven grondbeginselen handelen: menslievendheid, onpartijdigheid, […]