Consulent Landen van Herkomst

VluchtelingenWerk is op zoek naar een nieuwe consulent Landen van Herkomst. Werk jij graag in een internationale context en heb je kennis van en ervaring in herkomstlanden? Wil je jouw kennis en ervaring inzetten om uitgeprocedeerde asielzoekers te ondersteunen bij zelfstandig terugkeer naar het land van herkomst zodat zij daar kunnen bouwen aan een nieuwe […]

Consulenten

De dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland zoekt Consulenten (3 fte) Heb jij hart voor de kerk, een passie voor diaconaat en kun je dit enthousiasme overbrengen op anderen? Dan kom jij als geroepen! In verband met uitbreiding van ons team zijn we op zoek naar verschillende consulenten, waaronder ook specifiek voor regio Noord […]

Senior Consulent Integratie

Team Expertise Team Expertise is op zoek naar een nieuwe collega: een Senior Consulent Integratie. Het Team Expertise i s verantwoordelijk voor het bieden van hoogwaardige kennis en expertise op het gebied van de asielprocedure, landeninformatie en integratie om zo de (rechts)positie van asielzoekers en vluchtelingen in Nederland te verbeteren. Dit doet het team op […]

Consulent Oekraïne

Als consulent integratie adviseer je en stel je juridische informatie beschikbaar over onderwerpen die relevant zijn voor vluchtelingen uit Oekraïne, onder meer op de terreinen sociale zekerheid, werk en verblijf. Doelgroep zijn vrijwilligers en betaalde medewerkers van VluchtelingenWerk Nederland, particulieren betrokken bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, samenwerkingsorganisaties en de advocatuur. Met een scherp […]

Consulent asielprocedure

Als consulent asielprocedure adviseer je en stel je juridische informatie beschikbaar over asielonderwerpen (onder meer op de terreinen toelating, de Dublinverordening, asielprocedure, opvang, terugkeer) voor de advocatuur, vrijwilligers en betaalde medewerkers van VluchtelingenWerk Nederland. Met een scherp inhoudelijke blik en expertise lever je een bijdrage aan het versterken van de rechtspositie van en de belangenbehartiging […]

Consulent Integratie

Als consulent integratie adviseer je en stel je juridische informatie beschikbaar over integratieonderwerpen (onder meer op de terreinen gezinshereniging, sociale zekerheid, naturalisatie en inburgering) voor vrijwilligers en betaalde medewerkers van VluchtelingenWerk Nederland en de advocatuur. Met een scherp inhoudelijke blik lever je een bijdrage aan het versterken van de rechtspositie van en de belangenbehartiging voor […]

Senior consulent Integratie

Als senior consulent verricht je werkzaamheden die de inhoudelijke samenhang borgen tussen de werkzaamheden van de consulenten, waaronder de coördinatie van gezamenlijke prioriteitstelling en werkwijzen. Je denkt mee over de strategische keuzes die we maken op het gebied van integratie. Je bent ook verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van het team van integratie consulenten. Daarnaast […]

Consulent landeninformatie

Heb je kennis van de gevolgen van conflicten, mensenrechten, (wereld)politiek en vluchtelingen?Wil je deze kennis concreet toepassen en inzetten voor asielzoekers in Nederland?Lees dan verder. Onderzoek naar landen van herkomst is een belangrijk onderdeel van de beoordeling van een asielverzoek door de overheid. Met de landeninformatie-onderzoeken wordt onder andere de geloofwaardigheid van het asielrelaas of […]

Consulent asielprocedure

Als consulent asielprocedure adviseer je en stel je informatie beschikbaar over asielonderwerpen (onder meer op de terreinen toelating, asielprocedure, opvang, terugkeer) voor vrijwilligers van VluchtelingenWerk Nederland, asieladvocaten en collega’s van het Landelijk Bureau. Met scherpe inhoudelijke expertise lever je een bijdrage aan het versterken van de rechtspositie van en de belangenbehartiging voor asielzoekers en vluchtelingen. […]

Consulent strategisch procederen

VluchtelingenWerk is voor het Programma Strategisch Procederen op zoek naar een ervaren en gedreven jurist met zowel kennis van het Europees asielrecht als met kennis van het asielsysteem in Nederland. De Consulent strategisch procederen maakt deel uit van de afdeling Expertise van het Landelijk Bureau van VluchtelingenWerk. De afdeling Expertise is verantwoordelijk voor het bieden […]