Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

Woonbegeleiders 

Nederlandse Rode Kruis

Contract
Functiegroep
Locatie

Missie Rode Kruis wereldwijd

Het Rode Kruis heeft als missie het verlichten van menselijk lijden, het beschermen van leven en gezondheid en het hooghouden van menselijke waardigheid, met name tijdens gewapende conflicten en andere crises. De Rode Kruis Beweging wordt ondersteund door miljoenen vrijwilligers, die overal ter wereld volgens dezelfde zeven grondbeginselen handelen: menslievendheid, onpartijdigheid, neutraliteit, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid. Ieder mens heeft recht op respect en waardigheid, mensen in de grootste nood worden als eerste geholpen en geloof, nationaliteit, ras, afkomst of politieke mening doen niet ter zake. Alle vrijwilligers en beroepskrachten van het Rode Kruis handelen hierbij volgens het ‘do no harm’-principe en de grondbeginselen, en hebben de gedragscode van het Rode Kruis ondertekend. 

Rode Kruis in Nederland

In Nederland helpt het Rode Kruis mensen die het ontbreekt of dreigt te ontbreken aan de basislevensbehoeften. Dit zijn voedsel & water, onderdak, kunnen voorzien in persoonlijke hygiëne, het hebben van een menswaardig veilige plek, informatie hebben over dierbaren en toegang hebben tot de juiste medische en psychosociale zorg. Wanneer het iemand ontbreekt aan één of meer van deze basislevensbehoeften is iemand in nood. Bij het analyseren van de noden gaat, in het verlengde van de missie, speciale aandacht uit naar de meest kwetsbaren. Aanvullend hierop richt het Rode Kruis zich op zijn auxiliaire rol, waarmee hulp wordt geboden complementair aan dat van de overheid. 

We werken vanuit zeven grondbeginselen: menslievendheid; onpartijdigheid; neutraliteit; onafhankelijkheid; vrijwilligheid; eenheid; algemeenheid. 

Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) heeft het Rode Kruis gevraagd te helpen bij de opvang van asielzoekers door het invullen van diverse functies. Vanwege de aard, omvang, duur en gewenste continuïteit van deze functies worden deze door beroepskrachten uitgevoerd. Daarom zijn wij landelijk per direct op zoek naar:

Woonbegeleiders 

(24 tot 40 uur per week, voor 6 tot 7 maanden)

Plaats in de organisatie

Je komt in dienst van het Rode Kruis en op basis van een detacherings-overeenkomst wordt je ingezet op één van de opvanglocaties van het COA. Je aanspreekpunt binnen het Rode Kruis is de afdeling Betaalde inzet. Op de locatie ontvang je leiding van de locatiemanager van het COA. Het COA zorgt voor de planning op een in de basis vaste standplaats op redelijke afstand van je woonplaats.

Doel van de functie en inhoud

De woonbegeleider is verantwoordelijk voor de opvang en de begeleiding van de bewoners gedurende het verblijf op de locatie. Draagt bij aan een veilig en leefbaar woonklimaat en creëert in samenwerking met de collega’s van de locatie een centrum waarin bewoners gestimuleerd worden zelf verantwoordelijkheid te nemen en actief bij te dragen aan de leefbaarheid op de locatie binnen de kaders van de organisatie en methodes.

Individueel begeleiden asielzoekers

Als woonbegeleider begeleidt je asielzoekers bij het vinden van een passende woongelegenheid op het Asielzoekerscentrum (AZC) en je geeft algemene informatie rondom procedures.

Daarnaast begeleidt je de asielzoeker en ondersteun en stimuleer je toekomstgerichte acties, je stuurt op gedrag en escaleert indien noodzakelijk. Hiervoor is het noodzakelijk dat jij je kunt verplaatsen in de belevingswereld van de asielzoekers maar ook in staat bent om hen aan te spreken op hun gedrag. Je hebt een belangrijke informerende en rapporterende taak naar collega’s en ketenpartners.

Interne afstemming en samenwerking

Binnen een AZC werken meerdere woonbegeleiders en programmabegeleiders. Het is van belang dat deze medewerkers op de hoogte zijn van de ontwikkelingen ten aanzien van het AZC en de (specifieke) afspraken die zijn gemaakt met de asielzoekers. De teams kunnen zeer snel van samenstelling wisselen bij krimp of groei. Dit stelt eisen aan de kwaliteit van samenwerken en het elkaar informeren. Daarnaast vraagt het om de nodige flexibiliteit omdat geen enkele asielzoeker of situatie hetzelfde is.

Functie eisen

Iedereen die voor het Rode Kruis werkt onderschrijft de grondbeginselen, de gedragscode en de strategische doelstellingen van het Rode Kruis. Verder herken jij je in de volgende punten:

 • Relevant diploma op minimaal MBO 4 niveau in het sociaal agogisch domein
 • Kennis van de sociale kaart 
 • Kennis van 6 domeinen methodiek
 • Kennis van de taak, organisatie en de werkwijze van COA en de werkwijze van de eigen eenheid
 • Kennis van gesprekstechnieken en -methodieken en interculturele communicatie 
 • Je hebt kennis van en ervaring met MS office

Voldoe je (nog) niet geheel aan de eisen, maar denk je wel over de capaciteiten te beschikken, dan zien wij je reactie ook graag tegemoet.

Bij voorkeur heb je ervaring met één of meerdere van onderstaande werkgebieden:

 • Ondersteuning in ziekenhuizen, zorginstellingen of huisartsenposten of ervaring met geneeskundige hulpverlening;
 • Hulpverleningsprocessen;
 • Distributie en logistiek;
 • Planning van diensten of vervoer,
 • Kwetsbare groepen en de noden van deze groepen;

Competenties

 • Samenwerken
 • Motiveren
 • Contactgericht
 • Overtuigingskracht
 • Flexibiliteit

Wat bieden we jou

Een flexibele en mensgerichte werkomgeving met ruimte voor initiatief en ontwikkeling.

Salariëring vindt plaats volgens salarisschaal 8 van de CAO van het Rode Kruis en is afhankelijk van opleiding en ervaring (min. € 2.498,49 tot max. € 3.237,68 bruto per maand bij een fulltime dienstverband van 40 uur).

Reacties

Je motivatiebrief en cv gericht ontvangen we graag z.s.m. via de sollicitatieknop op deze pagina.

De vacature blijft openstaan totdat er een geschikte kandidaat gevonden is. Bij interesse verzoeken we je om zo snel mogelijk te reageren. Voor nadere informatie over de functie kun je terecht bij Jeroen Gijzen, email werving.coa@redcross.nl.  

Wij vinden het belangrijk de betrouwbaarheid, professionaliteit en integriteit van onze organisatie en (toekomstige) werknemers te waarborgen.  Een online assessment en het kunnen overleggen van een VOG maakt deel uit van de procedure.

Het Rode Kruis zoekt medewerkers met talent en uitstekende competenties voor een functie en laat zich niet leiden door culturele achtergrond, fysieke beperkingen, genderidentiteit, geloofsovertuiging, geaardheid of leeftijd.   

Kijk voor meer Informatie over het werk van het Rode Kruis op  www.rodekruis.nl , op Facebook: Facebook.com/rodekruis en Twitter: Twitter.com/rodekruis

Acquisitie op deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Nederlandse Rode Kruis

Mensen in nood

Anna van Saksenlaan 50, Den Haag, Nederland

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Werklocatie:
Nederland
Woonbegeleiders 
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit de wereld van Goede Doelen en de meest recente vacatures voor professionals, vrijwilligers en stagiaires? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief!

Fondsen.org BV - Alles over Goede Doelen - Strandplevier 23 - 2201 XJ - Noordwijk - 085 2007072 - informatie@fondsen.org - KvK 34160633

© 1996 - 2020 All rights reserved Fondsen.org BV