Adviseur (Medisch) Nationale Hulp

Nederlandse Rode Kruis

Contract
Functiegroep
Locatie

Missie Rode Kruis wereldwijd

Het Rode Kruis heeft als missie het verlichten van menselijk lijden, het beschermen van leven en gezondheid en het hooghouden van menselijke waardigheid, met name tijdens gewapende conflicten en andere crises. De Rode Kruis Beweging wordt ondersteund door miljoenen vrijwilligers, die overal ter wereld volgens dezelfde zeven grondbeginselen handelen: menslievendheid, onpartijdigheid, neutraliteit, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid. Ieder mens heeft recht op respect en waardigheid, mensen in de grootste nood worden als eerste geholpen en geloof, nationaliteit, ras, afkomst of politieke mening doen niet ter zake. Alle vrijwilligers en beroepskrachten van het Rode Kruis handelen hierbij volgens het ‘do no harm’-principe en de grondbeginselen, en hebben de gedragscode van het Rode Kruis ondertekend.

Rode Kruis in Nederland

In Nederland helpt het Rode Kruis mensen die het ontbreekt of dreigt te ontbreken aan de basislevensbehoeften. Dit zijn voedsel & water, onderdak, kunnen voorzien in persoonlijke hygiëne, het hebben van een menswaardig veilige plek, informatie hebben over dierbaren en toegang hebben tot de juiste medische en psychosociale zorg. Wanneer het iemand ontbreekt aan één of meer van deze basislevensbehoeften is iemand in nood. Bij het adresseren van de noden gaat, in het verlengde van de missie, speciale aandacht uit naar de meest kwetsbaren. Aanvullend hierop richt het Rode Kruis zich op haar auxiliaire rol, waarmee hulp wordt geboden complementair aan dat van de overheid.

De rol van het Rode Kruis tijdens de COVID-19 pandemie is veelomvattend geweest. Medewerkers en vrijwilligers van het Rode Kruis ondersteunden gedurende de crisis de GGD’en bij het testen, bron- en contactonderzoek en vaccinatieprogramma. Daarnaast ondersteunden we zorginstellingen en dak- en thuislozenopvang, voedselbanken, distribueerden boodschappenkaarten en boden psychosociale ondersteuning en praktische hulp aan kwetsbaren. Ook de medische zorg voor vluchtelingen in Nederland staat op dit moment onder druk; de vraag naar zorg is groter dan het aanbod.

Het Rode Kruis verwacht dat de spanning op de zorgketen de komende jaren hoog blijft. Daarom ontwikkelen wij hulpverlening waarmee de spanning op de zorgketen in tijden van nood verkleint wordt en de zorgcontinuïteit gewaarborgd blijft. Om ons hier op voor te bereiden zoeken we binnen het team Advies, Beleid en Strategie per direct een;

Adviseur (Medisch) Nationale Hulp

32 uren per week

Standplaats: Verenigingskantoor Den Haag, de werkzaamheden worden deels vanuit huis (online) gedaan.

Plaats in de organisatie

De afdeling Advies, Beleid  en Strategie bewaakt onze strategie, vergaart kennis en expertise ten aanzien van trends en (potentiële) noden in onze samenleving en draagt bij aan een hoge kwaliteit van dataverzameling en meetbare doelstellingen ten aanzien van ons hulpaanbod (interventies). Belangrijke kerntaken van de afdeling zijn het voeden, adviseren en ondersteunen van de organisatie met kennis en expertise, bouwen aan een relevant netwerk op en rondom de geselecteerde thema’s en het actief onderhouden van dit netwerk, ondersteunen bij het opstellen van doelstellingen, meetplannen en meetinstrumenten, en ondersteunen bij de totstandkoming van rapportages ten behoeve van donoren en interne stakeholders.

Doel van de functie

Met jouw kennis en expertise draag je er aan bij dat het Rode Kruis tijdig inspeelt op trends in de maatschappij. Dit doe je door het begeleiden, adviseren, onderzoeken of deelnemen aan (strategisch, tactische) sessies en vraagstukken.

Functie-inhoud

 • Selecteren van maatschappelijk relevante, medische zorg gerelateerde thema’s die tot potentiële noden in onze samenleving kunnen leiden.
 • Het adviseren over, en het begeleiden, van nieuwe vormen van Rode Kruis hulpverlening op het vlak van medische zorg in Nederland.
 • Coördineren van onderzoek naar deze thema’s, uitzetten van onderzoeksopdrachten hiertoe, (mede) definiëren van de onderzoeksvragen, en in sommige gevallen ook zelf uitvoeren van onderzoek.
 • Vertalen van onderzoeksresultaten naar bruikbare kennis en expertise en deze omzetten naar kennisproducten, beleidsinstrumenten en concrete adviezen aan de productafdelingen en het MT van Nationale Hulp.
 • Bouwen aan een relevant extern netwerk binnen de zorg op en rondom de geselecteerde thema’s en het actief onderhouden van dit netwerk.
 • Proactief signaleren van trends en ontwikkelingen op de geselecteerde thema’s en middels analyse bepalen in welke mate deze relevant zijn voor Nationale Hulp en de impact voor de verschillende afdelingen binnen Nationale Hulp.
 • Fungeren als inhoudelijk expert en vraagbaak voor de organisatie op de geselecteerde thema’s.
 • Bijdragen aan het evidence-based werken van de hulpverlening, met zowel deskresearch, interne analyses, Planning Monitoring Evaluation & Reporting (PMER) en extern onderzoek.

 Functie eisen

 • WO werk-, en denkniveau (achtergrond in bv. Health Care Management, Business Management, Gezondheidswetenschappen of een andere relevante studie);
 • Minimaal 7 jaar (beleidsmatige) werkervaring bij voorkeur binnen een non-profit organisatie of een medische organisatie;
 • Relevante werkervaring als adviseur binnen complexe omgevingen;
 • Ervaring met en kennis van beleidsvorming, evidence-based onderzoek en strategische (besluitvormings)processen;
 • Kennis van het zorglandschap en een relevant netwerk binnen het zorgdomein;
 • Ruime ervaring met projectmatig werken;
 • Uitstekende mondelingen en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

Competentieprofiel

Je bent proactief, kritisch en flexibel. Je werkt zelfstandig en bent leergierig. Daarnaast heb je een sterk analytisch vermogen, je bent resultaatgericht ingesteld en bent in staat zaken vanuit een helicopterview te bekijken.  

Wij bieden

Een flexibele en mensgerichte werkomgeving met ruimte voor initiatief en ontwikkeling. Salariëring vindt afhankelijk van opleiding en ervaring plaats conform salarisschaal 11 (min. €3.327,27 en max. €4.401,78 bruto per maand volgens CAO NRK op basis van een 40 uur dienstverband). Start van de functie zo snel mogelijk.

Reacties:

Je motivatiebrief + cv  gericht aan Joost Jaspers ontvangen we graag vóór 1 juli via de sollicitatieknop op deze pagina.
Voor nadere informatie over de functie kun je terecht bij Pieter Boot (pboot@redcross.nl).

Een assessment kan onderdeel uitmaken van het selectieproces.

Kijk voor meer Informatie over het werk van het Rode Kruis op www.rodekruis.nl. Het NRK op facebook: Facebook.com/rodekruis en Twitter: Twitter.com/rodekruis

Nederlandse Rode Kruis

Mensen in nood

Anna van Saksenlaan 50, Den Haag, Nederland

Werklocatie:
Het Nederlandse Rode Kruis - Verenigingskantoor, Anna van Saksenlaan, Den Haag, Nederland
Adviseur (Medisch) Nationale Hulp
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit de wereld van Goede Doelen en de meest recente vacatures voor professionals, vrijwilligers en stagiaires? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief!

Fondsen.org BV - Alles over Goede Doelen - Strandplevier 23 - 2201 XJ - Noordwijk - 085 2007072 - informatie@fondsen.org - KvK 34160633

© 1996 - 2020 All rights reserved Fondsen.org BV