Procesondersteuner Begeleid Vervoer

Nederlandse Rode Kruis

Contract
Functiegroep
Locatie

Missie Rode Kruis wereldwijd

Het Rode Kruis heeft als missie het verlichten van menselijk lijden, het beschermen van leven en gezondheid en het hooghouden van menselijke waardigheid, met name tijdens gewapende conflicten en andere crises. De Rode Kruis Beweging wordt ondersteund door miljoenen vrijwilligers, die overal ter wereld volgens dezelfde zeven grondbeginselen handelen: menslievendheid, onpartijdigheid, neutraliteit, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid. Ieder mens heeft recht op respect en waardigheid, mensen in de grootste nood worden als eerste geholpen en geloof, nationaliteit, ras, afkomst of politieke mening doen niet ter zake. Alle vrijwilligers en beroepskrachten van het Rode Kruis handelen hierbij volgens het ‘do no harm’-principe en de grondbeginselen, en hebben de gedragscode van het Rode Kruis ondertekend.

Rode Kruis in Nederland

In Nederland helpt het Rode Kruis mensen die het ontbreekt of dreigt te ontbreken aan de basislevensbehoeften.  Dit zijn voedsel & water, onderdak, kunnen voorzien in persoonlijke hygiëne, het hebben van een menswaardig veilige plek, informatie hebben over dierbaren en toegang hebben tot de juiste medische en psychosociale zorg. Wanneer het iemand ontbreekt aan één of meer van deze basislevensbehoeften is iemand in nood. Bij het analyseren van de noden gaat, in het verlengde van de missie, speciale aandacht uit naar de meest kwetsbaren. Aanvullend hierop richt het Rode Kruis zich op haar auxiliaire rol, waarmee hulp wordt geboden complementair aan dat van de overheid.

Begeleid Vervoer

Begeleid Vervoer is een interventie ontstaan vanuit een sterk toegenomen vraag naar vervoersoplossingen voor hulpvragers van en naar zorginstellingen, teststraten en vaccinatielocaties.

Deze hulpvragers kunnen ten gevolge van een beperking, (chronische) ziekte, handicap of psychische aandoening geen gebruik kunnen maken van openbaar vervoer of taxi, kunnen geen beroep doen op het sociale netwerk van vrienden en kunnen geen gebruik maken van WMO-vervoer of vervoer op maat omdat hun vraag buiten de mogelijkheden van dit vervoer valt.

Het vervoer kan zowel zittend als liggend als in een rolstoel plaatsvinden en is altijd inclusief een vorm van (intensieve) begeleiding en van stoel tot stoel. Er worden uitsluitende hulpvragers vervoerd die geen indicatie voor ambulancezorg hebben.

Ter ondersteuning van team Begeleid Vervoer zijn we per direct op zoek naar een:

Procesondersteuner Begeleid Vervoer – 0,8 FTE

voor een periode van 6 maanden, met mogelijkheid tot verlenging

Wie zoeken we?

De Procesondersteuner Begeleid Vervoer ondersteunt het landelijke team Begeleid Vervoer en de lokale regio’s bij de uitvoering van de interventie Begeleid Vervoer. De Procesondersteuner is een proactieve, zelfstandige werkende medewerker die het vermogen heeft om de schakel te vormen tussen de stakeholders op centraal en decentraal niveau.

Functie-inhoud

 • Je bent onderdeel van het team Begeleid Vervoer en ontvangt leiding van de productmanager Begeleid Vervoer
 • Je zorgt voor de interne communicatie en juiste informatievoorziening naar de districten c.q. regionale meldkamers.
 • Je zit de landelijke operationele overleggen met de districten c.q. regionale meldkamers over Begeleid Vervoer voor. Je geeft hierin informatie over voor nieuwe (beleids-) ontwikkelingen, creëert draagvlak voor de uitvoering van nieuw beleid en signaleert knelpunten vanuit de dagelijkse uitvoering
 • Je zorgt voor terugkoppeling van signalen uit de praktijk naar het landelijke team Begeleid Vervoer, komt met oplossingen hiervoor en pakt deze proactief op
 • Je signaleert lacunes, knelpunten en risico’s in de processen, werkinstructies en ondersteunende (software)systemen en komt met verbetervoorstellen
 • Je zorgt voor het in kaart brengen en het analyseren van trends en ontwikkelingen in de aantallen, typen en spreiding van Begeleid Vervoer ritten, met behulp van de reeds aanwezige meldkamersoftware en informatiedashboards
 • Je ondersteunt de productmanager in de kwaliteitsbewaking rondom de interventie Begeleid Vervoer
 • Je ondersteunt het informatiemanagementproces door het bijhouden van de documentatie van de interventie Begeleid Vervoer op het intranet en binnen de Teams-omgeving(en)
 • Je ondersteunt het team Begeleid Vervoer in diverse ad-hoc opdrachten

Functie-eisen

 • Je hebt een MBO/HBO diploma;
 • Ervaring in projectmatig werken.
 • Je hebt affiniteit met hulpverlening. Een achtergrond in werken met vrijwilligers, medische of psychosociale hulpverlening is een pre;
 • Je onderschrijft de grondbeginselen van het Rode Kruis;
 • Je bent een enthousiaste en dynamische verbinder, je hebt lef en bent een teamspeler, je werkt goed samen en kunt ook zelfstandig functioneren
 • Je hebt een proactieve en oplossingsgerichte werkhouding met oog voor detail, structuur en kwaliteit;
 • Je Nederlandse taal- en schrijfvaardigheid is uitstekend;
 • Je beschikt over uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden;
 • Je hebt kennis van en ervaring met Microsoft Office, Sharepoint en Teams

Het Rode Kruis zoekt medewerkers met talent en uitstekende competenties voor een functie en laat zich niet leiden door culturele achtergrond, fysieke beperkingen, genderidentiteit, geloofsovertuiging, geaardheid of leeftijd

Wij bieden

Een flexibele en mensgerichte werkomgeving met ruimte voor initiatief en ontwikkeling. Salariëring vindt plaats volgens salarisschaal 9 van de CAO van het NRK afhankelijk van opleiding en ervaring
min. € 2.774,96 max. € 3.477,03 bruto per maand bij een fulltime dienstverband van 40 uur. Standplaats van de functie is normaliter in Den Haag. Op dit moment werken wij echter allen thuis via Microsoft Teams.

Reacties

Je motivatiebrief + cv  gericht aan Vera Beijer-Zwarts ontvangen we graag uiterlijk 15 juli via de sollicitatieknop op deze pagina.

Voor nadere informatie over de functie kun je terecht bij Michiel Jurgens, via mjurgens@redcross.nl of 06-10662676. 

Een assessment kan onderdeel uitmaken van het selectieproces.

Kijk voor meer Informatie over het werk van het Rode Kruis op  www.rodekruis.nl en www.rodekruis.tv.

Het NRK op facebook: Facebook.com/rodekruis en Twitter: Twitter.com/rodekruis

Acquisitie op deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Nederlandse Rode Kruis

Mensen in nood

Anna van Saksenlaan 50, Den Haag, Nederland

Werklocatie:
Het Nederlandse Rode Kruis - Verenigingskantoor, Anna van Saksenlaan, Den Haag, Nederland
Procesondersteuner Begeleid Vervoer
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit de wereld van Goede Doelen en de meest recente vacatures voor professionals, vrijwilligers en stagiaires? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief!

Fondsen.org BV - Alles over Goede Doelen - Strandplevier 23 - 2201 XJ - Noordwijk - 085 2007072 - informatie@fondsen.org - KvK 34160633

© 1996 - 2020 All rights reserved Fondsen.org BV