Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

Medewerkers AMV

Nederlandse Rode Kruis

Contract
Functiegroep
Locatie

Missie Rode Kruis wereldwijd

Het Rode Kruis heeft als missie het verlichten van menselijk lijden, het beschermen van leven en gezondheid en het hooghouden van menselijke waardigheid, met name tijdens gewapende conflicten en andere crises. De Rode Kruis Beweging wordt ondersteund door miljoenen vrijwilligers, die overal ter wereld volgens dezelfde zeven grondbeginselen handelen: menslievendheid, onpartijdigheid, neutraliteit, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid. Ieder mens heeft recht op respect en waardigheid, mensen in de grootste nood worden als eerste geholpen en geloof, nationaliteit, ras, afkomst of politieke mening doen niet ter zake. Alle vrijwilligers en beroepskrachten van het Rode Kruis handelen hierbij volgens het ‘do no harm’-principe en de grondbeginselen, en hebben de gedragscode van het Rode Kruis ondertekend. 

Rode Kruis in Nederland

In Nederland helpt het Rode Kruis mensen die het ontbreekt of dreigt te ontbreken aan de basislevensbehoeften. Dit zijn voedsel & water, onderdak, kunnen voorzien in persoonlijke hygiëne, het hebben van een menswaardig veilige plek, informatie hebben over dierbaren en toegang hebben tot de juiste medische en psychosociale zorg. Wanneer het iemand ontbreekt aan één of meer van deze basislevensbehoeften is iemand in nood. Bij het analyseren van de noden gaat, in het verlengde van de missie, speciale aandacht uit naar de meest kwetsbaren. Aanvullend hierop richt het Rode Kruis zich op zijn auxiliaire rol, waarmee hulp wordt geboden complementair aan dat van de overheid. 


We werken vanuit zeven grondbeginselen: menslievendheid; onpartijdigheid; neutraliteit; onafhankelijkheid; vrijwilligheid; eenheid; algemeenheid. 

Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) heeft het Rode Kruis gevraagd te helpen bij de opvang van asielzoekers door het invullen van diverse functies. Vanwege de aard, omvang, duur en gewenste continuïteit van deze functies worden deze door beroepskrachten uitgevoerd. Daarom zijn wij voor de regio Randstad en regio Drenthe per direct op zoek naar:

Medewerkers AMV 

(24 tot 40 uur per week, voor 6 tot 7 maanden)

Plaats in de organisatie

Je komt in dienst van het Rode Kruis en op basis van een detacherings-overeenkomst wordt je ingezet op één van de opvanglocaties van het COA in de regio Randstad of regio Drenthe. Je aanspreekpunt binnen het Rode Kruis is de afdeling Betaalde inzet. Op de locatie is de locatiemanager van het COA je leidinggevende. 

Doel van de functie en inhoud

Het realiseren van een veilig, leefbaar en beheersbaar woonklimaat voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV). Het bieden van begeleiding en structuur en het bevorderen van de persoonlijke ontwikkeling van de minderjarige asielzoeker vanuit een realistisch toekomstperspectief.

Opvangen

Je bent verantwoordelijk voor het realiseren van een veilig, leefbaar en beheersbaar woonklimaat, zodanig dat de alleenstaande minderjarige vreemdeling zich optimaal kan ontwikkelen. Je ziet toe op de fysieke en sociale veiligheid, de hygiëne en het onderhoud van de directe leefomgeving. 

Je staat in nauw contact met minderjarige, weet wat er speelt, zonder dat je de professionele distantie verliest. Vanuit een zelfstandige werkhouding stem je de aanpak af met je manager en directe collega’s. Het is noodzakelijk dat jij je kunt verplaatsen in de belevingswereld van de alleenstaande minderjarige vreemdelingen, hen durft aan te spreken op gedrag en de eigen verantwoordelijkheid voor de leefomgeving weet te bevorderen. 

Je gesprekken, signalen en incidenten kan je rapporteren op begrijpelijke en heldere wijze en verwerk je in de administratieve systemen.

Individuele begeleiding

Je motiveert, stimuleert en activeert de alleenstaande minderjarige vreemdelingen tot persoonlijke ontwikkeling, zelfstandigheid en activiteiten. De begeleiding die je geeft is methodisch, op basis van een begeleidingsplan, proactief en doelgericht. 

Je bent instaat integraal beeld van de verschillende leefgebieden te realiseren en je creëert een realistisch toekomstperspectief. De begeleiding stem je af op de individuele behoefte waarbij je kunt  schakelen in begeleidingsstijlen, kennis van culturele verschillen en zelfreflectie is voor het succes  noodzakelijk. Ondanks het spanningsveld van mogelijke terugkeer, weet je de minderjarige te stimuleren tot deelname aan onderwijs en activiteiten. Je bent in staat om  een begeleidingsklimaat te scheppen van vertrouwen, geborgenheid, veiligheid en interesse. De begeleiding stem je af met directe collega’s, de gedragsdeskundige, de voogdijinstelling en eventuele andere externe contacten.

Functie eisen

Iedereen die voor het Rode Kruis werkt onderschrijft de grondbeginselen, de gedragscode en de strategische doelstellingen van het Rode Kruis. Verder herken jij je in de volgende punten:

 • Geldige SKJ-registratie (kamer Jeugd- en gezinsprofessionals) of hiervoor in aanmerking komend (zonder eisen vanuit SKJ op het gebied van het volgen van (aanvullende) scholing op HBO niveau en/of het behalen van het vakbekwaamheidsbewijs ‘Vakbekwame HBO Jeugd- en gezinsprofessional’)
 • Kennis van amv-begeleidingsmethodiek
 • Juridisch kader alleenstaande minderjarige asielzoekers 
 • Je hebt kennis van en ervaring met MS office

Voldoe je (nog) niet geheel aan de eisen, maar denk je wel over de capaciteiten te beschikken, dan zien wij je reactie ook graag tegemoet.

Bij voorkeur heb je ervaring met één of meerdere van onderstaande werkgebieden:

 • Ondersteuning in ziekenhuizen, zorginstellingen of huisartsenposten of ervaring met geneeskundige hulpverlening;
 • Hulpverleningsprocessen;
 • Distributie en logistiek;
 • Planning van diensten of vervoer,
 • Kwetsbare groepen en de noden van deze groepen;

Competenties

 • Samenwerken
 • Motiveren
 • Contactgericht
 • Inlevingsvermogen
 • Flexibiliteit

Wat bieden we jou

Een flexibele en mensgerichte werkomgeving met ruimte voor initiatief en ontwikkeling.

Salariëring vindt plaats volgens salarisschaal 10 van de CAO van het Rode Kruis en is afhankelijk van opleiding en ervaring (min. € 3.108,40 tot max. € 3.929,48 bruto per maand bij een fulltime dienstverband van 40 uur).

Reacties

Je motivatiebrief en cv gericht ontvangen we graag z.s.m. via de sollicitatieknop op deze pagina. De vacature blijft openstaan totdat er een geschikte kandidaat gevonden is. Bij interesse verzoeken we je om zo snel mogelijk te reageren. Voor nadere informatie over de functie kun je terecht bij Jeroen Gijzen, email werving.coa@redcross.nl.  

Wij vinden het belangrijk de betrouwbaarheid, professionaliteit en integriteit van onze organisatie en (toekomstige) werknemers te waarborgen.  Een online assessment en het kunnen overleggen van een VOG maakt deel uit van de procedure.

Het Rode Kruis zoekt medewerkers met talent en uitstekende competenties voor een functie en laat zich niet leiden door culturele achtergrond, fysieke beperkingen, genderidentiteit, geloofsovertuiging, geaardheid of leeftijd.   

Kijk voor meer Informatie over het werk van het Rode Kruis op  www.rodekruis.nl , op Facebook: Facebook.com/rodekruis en Twitter: Twitter.com/rodekruis

Acquisitie op deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Nederlandse Rode Kruis

Mensen in nood

Anna van Saksenlaan 50, Den Haag, Nederland

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Werklocatie:
Nederland
Medewerkers AMV
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit de wereld van Goede Doelen en de meest recente vacatures voor professionals, vrijwilligers en stagiaires? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief!

Fondsen.org BV - Alles over Goede Doelen - Strandplevier 23 - 2201 XJ - Noordwijk - 085 2007072 - informatie@fondsen.org - KvK 34160633

© 1996 - 2020 All rights reserved Fondsen.org BV