Hoofd Vrijwilligersmanagement en Verenigingszaken

Nederlandse Rode Kruis

Contract
Locatie

Missie Rode Kruis wereldwijd

Het Rode Kruis heeft als missie het verlichten van menselijk lijden, het beschermen van leven en gezondheid en het hooghouden van menselijke waardigheid, met name tijdens gewapende conflicten en andere crises. De Rode Kruis Beweging wordt ondersteund door miljoenen vrijwilligers, die overal ter wereld volgens dezelfde zeven grondbeginselen handelen: menslievendheid, onpartijdigheid, neutraliteit, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid. Ieder mens heeft recht op respect en waardigheid, mensen in de grootste nood worden als eerste geholpen en geloof, nationaliteit, ras, afkomst of politieke mening doen niet ter zake. Alle vrijwilligers en beroepskrachten van het Rode Kruis handelen hierbij volgens het ‘do no harm’-principe en de grondbeginselen, en hebben de gedragscode van het Rode Kruis ondertekend. 

Rode Kruis in Nederland

In Nederland helpt het Rode Kruis mensen die het ontbreekt of dreigt te ontbreken aan de basislevensbehoeften. Dit zijn voedsel & water, onderdak, kunnen voorzien in persoonlijke hygiëne, het hebben van een menswaardig veilige plek, informatie hebben over dierbaren en toegang hebben tot de juiste medische en psychosociale zorg. Wanneer het iemand ontbreekt aan één of meer van deze basislevensbehoeften is iemand in nood. Bij het analyseren van de noden gaat, in het verlengde van de missie, speciale aandacht uit naar de meest kwetsbaren. Aanvullend hierop richt het Rode Kruis zich op zijn auxiliaire rol, waarmee hulp wordt geboden complementair aan dat van de overheid. 

We werken vanuit zeven grondbeginselen: menslievendheid; onpartijdigheid; neutraliteit; onafhankelijkheid; vrijwilligheid; eenheid; algemeenheid. 

Binnen de afdeling Vrijwilligersmanagement en Verenigingszaken is plaats voor een:      

Hoofd Vrijwilligersmanagement en Verenigingszaken

32 uur per week

Plaats in de organisatie

Als Hoofd Vrijwilligersmanagement en Verenigingszaken geef je leiding aan de beroepskrachten in het team. Dit team bestaat momenteel uit 3 mensen. De Landelijk Adviseur Jongeren, beleidsmedewerker Vrijwilligersbeleid en een beleidsmedewerker R2H. Dit team wordt in de toekomst verder uitgebreid met een medewerker Verenigingszaken en collega’s die zich gaan inzetten voor het nog op te richten vrijwilligersloket. Een team in opbouw dus. Je rapporteert direct aan de directeur Nationale Hulp en Verenigingszaken. Samen met de directeur, (1 van) de 5 Regiocoaches, Hoofd Informatiemanagement, Hoofd Opleiding&Training en het Hoofd Nationale Hulp vorm je het MT van De Vereniging.

Standplaats 

Gedeeltelijk op het Verenigingskantoor in Den Haag en gedeeltelijk vanuit huis.

Doel van de functie 

Jouw team zorgt ervoor dat onze vrijwilligers en de Vereniging zich optimaal ondersteund voelen in hun activiteiten. Vanuit de menselijke maat zorg je voor eenduidige centrale aansturing, coördinatie, communicatie en kaderstelling op het gebied van vrijwilligersmanagement en verenigingszaken. Je hebt een sterk oog voor de gemeenschappelijke belangen vanuit de Vereniging, Nationale Hulp en onze vrijwilligers. Je werkt hiervoor nauw samen met onze Regiocoaches, het Hoofd O&T het Hoofd Informatiemanagement en afdelingshoofden binnen het Cluster Nationaal. 

Functie-inhoud:

 • Zorgdragen voor de opstelling van visievorming, beleidsontwikkeling, implementatie en bewaking van (Strategisch) Vrijwilligersbeleid incl. Jongeren en Ready2Help;
 • Verantwoordelijk voor de opstelling, implementatie en door ontwikkeling van de Vrijwilligersjourney (pre-boarding, onboarding, learn & develop, offboarding);
 • Zorgen voor stroomlijning (filterfunctie) van interne communicatie naar de vrijwilligers i.s.m. Interne Communicatie;
 • Hoeder van de Vereniging en haar vrijwilligers en toetst product- & beleidsontwikkeling op uitvoerbaarheid.
 • Het uitvoeren en doorontwikkelen van het ledenbeleid w.o. beleid gericht op buitengewone leden en ereleden, het onderscheidingenbeleid en het regisseren van de ledenraadsverkiezing;
 • Het faciliteren van onze vrijwillige bestuurders zoals de benoemingsprocedure en de onboarding van nieuwe bestuurders
 • Levert input voor tijdige aanpassing van documenten welke ten grondslag liggen aan de Vereniging zoals reglementen en statuten en bewaakt dat deze uitvoerbaar zijn.
 • Coachen en begeleiden van medewerkers bij het behalen van hun resultaten en (persoonlijke) ontwikkeling, hiertoe voeren van periodieke (voortgangs-)gesprekken en RGA-gesprekken;
 • Bevorderen van een goede werksfeer, optimale bezetting van het team en de onderlinge samenwerking;
 • Opstellen van en sturen op de jaarlijkse begrotingen en jaarplannen, bewaken van budgetten en maken van periodieke prognoses;
 • Bijdragen aan het opstellen van het jaarplan en de realisatie van de gezamenlijke doelstellingen van Nationale Hulp en Verenigingszaken;
 • Onderhouden van en bijdragen aan nationale en internationale netwerken op gebied van vrijwilligersbeleid (ENDOV; Goede Doelen Nederland; NOV, EU-office etc.); Het continueren van het implementatieproces van het vrijwilligersbeleid (2020).

Wij zoeken

Als leidinggevende van het team Vrijwilligersmanagement en Verenigingszaken weet je de ambities vanuit enthousiasme en gedrevenheid te realiseren. Binnen de veranderprocessen stuur je op resultaat zonder daarin de aandacht voor de menselijke maat te verliezen. Je kan goed overzicht houden en de juiste prioriteiten stellen. Je weet om te gaan met verschillende belangen en bouwt bruggen. Je bent sterk op de relatie. Vanuit een doortastende houding neem je verbeterinitiatieven, stimuleer en inspireer je je teamleden en geeft sturing aan projecten. Je werkt hiervoor intensief samen met de collega’s in de districten, de managers binnen het Cluster Nationaal en aanverwante stakeholders. Je volgt actief de ontwikkelingen in de markt en bent in staat deze om te zetten naar beleid en concrete implementatie.

Profiel

 • Minimaal 3-5 jaar ervaring in een leidinggevende functie op strategisch en tactisch niveau;
 • Aantoonbare ervaring met vrijwilligers- en/ of personeelsbeleid;
 • Denk- en werkniveau op HBO+ / WO-niveau (bv. Bedrijfskunde, Organisatiekunde, Human Resource Management);
 • Je weet hoe het werkt in een verenigingsstructuur en het is een pré als je ervaring hebt in een vrijwilligersorganisatie. Je zorgt voor continue verbetering van de processen om deze efficiënter in te richten voor de vrijwilligers en organisatie;
 • Je hebt goede analytische vaardigheden, hebt lef en gaat de confrontatie niet uit de weg; 
 • Je beschikt over zeer goede communicatieve vaardigheden, interpersoonlijke effectiviteit en overtuigingskracht, waardoor je in korte tijd onuitwisbare resultaten kunt boeken;
 • Je bent zelfstandig, zorgvuldig en ondernemend en je durft je kansen te pakken in onze organisatie. Je verliest het gezamenlijke belang nooit uit het oog.

Wat bieden we jou 

Een flexibele en mensgerichte werkomgeving met ruimte voor initiatief en ontwikkeling.

Salariëring: vindt plaats volgens salarisschaal 12 van de CAO van het NRK afhankelijk van opleiding en ervaring (min. € 3.947,37 tot max. € 5.239,87 bruto per maand bij een fulltime (40 uur) dienstverband van 40 uur).

De standplaats van ons verenigingskantoor is Den Haag, op loopafstand van station Laan van NOI. Je werkt gezien de COVID-omstandigheden net als iedereen zoveel mogelijk vanuit huis en krijgt een telefoon en laptop tot je beschikking. Wij zien elkaar regelmatig via Teams om werkzaamheden te bespreken en binding te blijven houden met elkaar. 

Reacties

Je motivatiebrief en cv gericht aan Joost Jaspers (P&O adviseur) ontvangen we graag vóór 28 maart 2022 via de sollicitatieknop op deze pagina. 
Voor nadere informatie over de functie kun je terecht bij Pieter Boot pboot@redcross.nl of (06-34185621).

De sollicitatieprocedure bestaat uit twee gespreksrondes en een arbeidsvoorwaardengesprek. 

Een online assessment maakt onderdeel uit van het selectieproces.

We zoeken nieuwe collega’s met talent en we laten ons niet leiden door culturele achtergrond, fysieke beperkingen, genderidentiteit, geloofsovertuiging, geaardheid of leeftijd. 

Kijk voor meer Informatie over het werk van het Rode Kruis: www.rodekruis.nl , facebook: Facebook.com/rodekruis en Twitter: Twitter.com/rodekruis.

Acquisitie op deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Nederlandse Rode Kruis

Mensen in nood

Anna van Saksenlaan 50, Den Haag, Nederland

Werklocatie:
Het Nederlandse Rode Kruis - Verenigingskantoor, Anna van Saksenlaan, Den Haag, Nederland
Hoofd Vrijwilligersmanagement en Verenigingszaken
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit de wereld van Goede Doelen en de meest recente vacatures voor professionals, vrijwilligers en stagiaires? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief!

Fondsen.org BV - Alles over Goede Doelen - Strandplevier 23 - 2201 XJ - Noordwijk - 085 2007072 - informatie@fondsen.org - KvK 34160633

© 1996 - 2020 All rights reserved Fondsen.org BV