Districtsmanager Gooi & Utrecht

Nederlandse Rode Kruis

Contract
Functiegroep
Locatie

Het Rode Kruis heeft als missie het verlichten van menselijk lijden, het beschermen van leven en gezondheid en het hooghouden van menselijke waardigheid, met name tijdens gewapende conflicten en andere crises. De Rode Kruis Beweging wordt ondersteund door miljoenen vrijwilligers, die overal ter wereld volgens dezelfde zeven grondbeginselen handelen: menslievendheid, onpartijdigheid, neutraliteit, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid. Ieder mens heeft recht op respect en waardigheid, mensen in de grootste nood worden als eerste geholpen en geloof, nationaliteit, ras, afkomst of politieke mening doen niet ter zake. Alle vrijwilligers en beroepskrachten van het Rode Kruis handelen hierbij volgens het ‘do no harm’-principe en de grondbeginselen, en hebben de gedragscode van het Rode Kruis ondertekend.

Rode Kruis in Nederland

In Nederland helpt het Rode Kruis mensen die het ontbreekt of dreigt te ontbreken aan de basislevensbehoeften.  Dit zijn voedsel & water, onderdak, kunnen voorzien in persoonlijke hygiëne, het hebben van een menswaardig veilige plek, informatie hebben over dierbaren en toegang hebben tot de juiste medische en psychosociale zorg. Wanneer het iemand ontbreekt aan één of meer van deze basislevensbehoeften is iemand in nood. Bij het analyseren van de noden gaat, in het verlengde van de missie, speciale aandacht uit naar de meest kwetsbaren. Aanvullend hierop richt het Rode Kruis zich op haar auxiliaire rol, waarmee hulp wordt geboden complementair aan dat van de overheid.

We werken vanuit zeven grondbeginselen: menslievendheid; onpartijdigheid; neutraliteit; onafhankelijkheid; vrijwilligheid; eenheid; algemeenheid.

De hulpverlening in Nederland is georganiseerd in 23 districten. Voor het district Gooi & Utrecht zijn we vanwege een interne verschuiving op zoek naar een 

Districtsmanager Gooi & Utrecht

(32 uur per week)

Plaats in de organisatie

De districtsmanager werkt in nauw overleg met het districtsbestuur en rapporteert aan de directeur Nationale Hulp. De districtsmanager geeft leiding aan de beroepskrachten en vrijwillige coördinatoren in het district.

Doel van de functie

Het doel van de functie van districtsmanager is om impactvolle en professionele hulpverlening in het district te realiseren conform het districtswerkplan (operationele aansturing; resultaatverantwoordelijk) op aangeven van de in-en externe kaderstellingen en (kwaliteits-)richtlijnen. De districtsmanager heeft binnen het werkplan (financieel) mandaat voor het nemen van beslissingen, volgens de geldende afspraken. Het districtsbestuur accordeert het werkplan en monitort de realisatie van het werkplan.

Functie-inhoud

Als districtsmanager ondersteun je het districtsbestuur bij hun verantwoordelijkheid om professionele hulpverlening in het district te organiseren. Dit betekent dat je:

 • Zorgt voor totstandkoming van het jaarlijkse districtswerkplan en begroting ten behoeve van besluitvorming in het districtsbestuur.
 • Je bent initiatiefnemer m.b.t.(strategische/tactische) vraagstukken en de inrichting van het district; je neemt deel aan districtsbestuursvergaderingen en bereidt deze voor.
 • Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het districtswerkplan. Dit betekent o.a. dat je:
  • aansturing organiseert van (bestaande)hulpverleningsactiviteiten, projecten in het district organiseert en implementatie van nieuwe hulpverleningsactiviteiten aanstuurt;
  • orgt voor effectieve en efficiënte inrichting van werkprocessen;
  • zorgt voor periodieke (voortgangs)rapportages aan het districtsbestuur;
 • Je geeft leiding aan de beroepskrachten en vrijwillige coördinatoren in het district aan en maakt afspraken over inzet van beroepskrachten vanuit het VK.
 • Je bent verantwoordelijk dat in het district wordt gewerkt in lijn met de geldende wet- en regelgeving (bijvoorbeeld ARBO en privacy).
 • Je bevordert de samenwerking en communicatie tussen VK en district; zorgt voor adequate overlegvormen en zorgt voor informatievoorziening binnen het district.
 • Je onderhoudt in afstemming met het districtsbestuur een relatienetwerk met externe stakeholders; signaleert behoefte aan nieuwe vormen van hulpverlening en legt dit voor aan de verantwoordelijke afdelingen op het VK; signaleert mogelijkheden voor externe financiering.
 • Je zorgt voor organisatie van effectief Vrijwilligersmanagement binnen het district.
 • Je neemt deel aan landelijke of regionale werkgroepen en overlegvormen.

Wij zoeken

Een collega die kansen ziet en pakt, zonder focus te verliezen, en gericht is op het bereiken van oplossingen en resultaten. Je bent sterk in plannen en organiseren, gericht op verdere verbetering van (werk)processen, beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en weet mensen te enthousiasmeren. Je bent uitstekend in staat mensen in hun kracht te zetten én uit te dagen om met nieuwe ideeën te komen. Je bent de spin in het web binnen het district en stimuleert kennisuitwisseling en nieuwe vormen van hulpverlening. De districtsmanager creëert een open cultuur in het district, waarin men elkaar durft aan te spreken op houding en gedrag.

Het Rode Kruis zoekt medewerkers met talent en uitstekende competenties voor een functie en laat zich niet leiden door culturele achtergrond, fysieke beperkingen, genderidentiteit, geloofsovertuiging, geaardheid of leeftijd.

Functie-eisen:

 • Kennis hebben van Stakeholder Management
 • Ondernemend en pro-actief zijn
 • In staat zijn om de verbinding met verenigingskantoor optimaal te laten verlopen
 • Beschikt over voldoende senioriteit 
 • HBO+ niveau (Management, Bestuur, Sociaal Domein);
 • 3-5 jaar aantoonbare leidinggevende ervaring en ervaring met verandermanagement;
 • Gevoel voor politieke verhoudingen;
 • Ervaring en affiniteit met vrijwilligerswerk;
 • Ervaring met het werken in een complexe organisatie;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk;
 • Heeft interesse in en aantoonbare ervaring met communicatieprocessen;
 • Bereidheid om ook ‘s avonds en in weekenden te werken.

Wij bieden

Een flexibele en mensgerichte werkomgeving met ruimte voor initiatief en ontwikkeling. Salariëring vindt plaats volgens salarisschaal 12 van de CAO van het Nederlandse Rode Kruis afhankelijk van opleiding en ervaring (min. € 3.869,97 tot max. € 5.137,13 bruto per maand bij een fulltime dienstverband van 40 uur per week).

Reacties

Je motivatiebrief en cv, gericht aan Joost Jaspers, P&O adviseur, ontvangen we graag uiterlijk 20 september 2021 via de sollicitatieknop op deze pagina.

Voor proces informatie kun je contact opnemen met Joost Jaspers (P&O adviseur) via jjaspers@redcross.nl of 06-30289737. Voor inhoudelijke informatie over het district kan je contact opnemen met Chantalle van de Kerkhof (cvandekerkhof@redcross.nl).

Een online assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Kijk voor meer Informatie over het werk van het Rode Kruis op www.rodekruis.nl. Het NRK op facebook: Facebook.com/rodekruis en Twitter: Twitter.com/rodekruis

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Nederlandse Rode Kruis

Mensen in nood

Anna van Saksenlaan 50, Den Haag, Nederland

Werklocatie:
Rode Kruis Utrecht, Koningsweg, Utrecht, Netherlands
Districtsmanager Gooi & Utrecht
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit de wereld van Goede Doelen en de meest recente vacatures voor professionals, vrijwilligers en stagiaires? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief!

Fondsen.org BV - Alles over Goede Doelen - Strandplevier 23 - 2201 XJ - Noordwijk - 085 2007072 - informatie@fondsen.org - KvK 34160633

© 1996 - 2020 All rights reserved Fondsen.org BV