Coördinator Vrijwilligersmanagement

Nederlandse Rode Kruis

Contract
Locatie

De samenleving om ons heen verandert. Denk hierbij aan klimaatverandering, migratie, armoede, een pandemie, het zijn ontwikkelingen die ons uitdagen met een andere blik naar de wereld te kijken. Onze Nederlandse samenleving heeft ons op een andere manier nodig.

We willen dáár zijn waar onze hulp het hardste nodig is in de samenleving. We doen dit steeds met in onze gedachten de zeven basislevensbehoeften. Het Nederlands Rode Kruis biedt hulp aan mensen in nood: aan eenieder die het ontbreekt of dreigt te ontbreken aan basislevensbehoeften of het risico loopt op acuut letsel of direct levensgevaar, ongeacht de oorzaak. Daarbinnen hebben we met elkaar de komende tijd speciale aandacht voor medische zorg, voedsel, menswaardig veilige plek en onderdak. Juist omdat hier in onze huidige samenleving een grote behoefte ligt.

De hulpverlening in Nederland is georganiseerd in 23 districten. Als gevolg van een herinrichting van onze organisatie zijn voor de regio’s Noord, Oost, Midden, Zuid-West en Zuid op naar een

Coördinator Vrijwilligersmanagement

(40 uur per week)

Plaats in de organisatie

Hiërarchisch leidinggevende: regiocoach

Doel van de functie

Het doel van de functie is het realiseren van Vrijwilligersmanagement binnen de regio, binnen de kaders van het Rode Kruis. Dit omvat werving en selectie van vrijwilligers/R2H, opleiden, boeien en binden, waarderen en afscheid nemen. Ook is de coördinator Vrijwilligersmanagement verantwoordelijk voor werving en selectie van stagiairs en voor het onderhouden van netwerken met scholen.

Kerntaken

 • Zorgt voor het opstellen van een concreet plan ten aanzien van toekomstbestendig Vrijwilligersmanagement voor het district binnen de kaders van het NRK. Houdt hierbij rekening met de districts- en afdelingswerkplannen. Stemt dit plan voor Vrijwilligersmanagement af met de districtsmanager. 
 • Stelt jaarlijks een werkplan/begroting op voor Vrijwilligersmanagement als onderdeel van het districtswerkplan.
 • Levert een bijdrage aan (her)inrichting van het district.
 • Geeft -indien van toepassing- sturing aan het vrijwilligersteam werving& selectie
 • Organiseert een effectieve werving en selectie van vrijwilligers en stagiaires binnen het district
 • Zorgt voor het opbouwen en onderhouden van een relevant netwerk (o.a. scholen/ vrijwilligersnetwerken); levert desgevraagd informatie (mondeling/schriftelijk) over mogelijkheden voor vrijwilligerswerk en stages bij het Rode Kruis.
 • Is verantwoordelijk voor de introductiebijeenkomsten voor nieuwe vrijwilligers en stagiaires. Organiseert en begeleidt intervisiebijeenkomsten.
 • Organiseert het binden & boeien van vrijwilligers voor districtsvrijwilligers. Geeft hierbij ondersteuning en advies aan managers/hoofden om Vrijwilligersmanagement goed in te richten.
 • Zorgt voor interne communicatie (o.a. nieuwsbrief) en juiste informatievoorziening voor vrijwilligers.
 • Handelt escalaties binnen het district af (conflictbemiddeling, dossiervorming, non-performance).

Functie-eisen:

 • Relevante afgeronde HBO-opleiding, bijv. P&O.
 • Min. 2 – 4 jaar aantoonbare ervaring in een vergelijkbare functie; 
 • Kennis en ervaring met social media.
 • Ervaring en affiniteit met vrijwilligerswerk.
 • Goede communicatieve vaardigheden.
 • Creatief, initiatiefrijk, ziet mogelijkheden voor kanalen/doelgroepen voor werving.
 • Beschikt over eigen vervoer

We zoeken nieuwe collega’s met talent en we laten ons niet leiden door culturele achtergrond, fysieke beperkingen, genderidentiteit, geloofsovertuiging, geaardheid of leeftijd.

Voor de selectie van alle functies wordt de nadruk gelegd op de volgende standaard competenties: plannen, resultaatgericht, klantgericht, initiatief en samenwerken. De aanvullende competentie behorende bij deze vacature is: organisatiesensitief.

Wij bieden

Een flexibele en mensgerichte werkomgeving met veel ruimte voor initiatief en ontwikkeling. Salariëring vindt plaats volgens salarisschaal van de CAO van het NRK afhankelijk van opleiding en ervaring (min. € 3.028,40 en max. € 3.849,48 bruto per maand bij een fulltime dienstverband van 40 uur per week, exclusief een eindejaarsuitkering van 7%).

De procedure

Je motivatiebrief en CV gericht aan Vera Beijer ontvangen we graag uiterlijk 16 april 2021 via https://werkenbij.rodekruis.nl/nl/Vacature/Solliciteren/183565/job  

Voor nadere informatie kan je contact opnemen met Chantalle van de Kerkhof, Regiomanager via 06-53378343.

Een online assessment kan onderdeel uitmaken van het selectieproces.

Kijk voor meer informatie over het werk van het Rode Kruis op  www.rodekruis.nl, het NRK op facebook: Facebook.com/rodekruis en Twitter: Twitter.com/rodekruis

Acquisitie op deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Nederlandse Rode Kruis

Mensen in nood

Anna van Saksenlaan 50, Den Haag, Nederland

Werklocatie:
Verenigingskantoor Nederlandse Rode Kruis, Anna van Saksenlaan, Den Haag, Nederland
Coördinator Vrijwilligersmanagement
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit de wereld van Goede Doelen en de meest recente vacatures voor professionals, vrijwilligers en stagiaires? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief!

Fondsen.org BV - Alles over Goede Doelen - Strandplevier 23 - 2201 XJ - Noordwijk - 085 2007072 - informatie@fondsen.org - KvK 34160633

© 1996 - 2020 All rights reserved Fondsen.org BV