Lid Raad van Toezicht

Nierstichting

Contract
Locatie

Twee leden Raad van Toezicht | Nierstiching
Bussum

Bij de Nierstichting werken medewerkers en vrijwilligers gedreven samen aan gezonde nieren voor iedereen en doen er alles aan om het leven van Nierpatiënten te verbeteren. Dit doet de Nierstichting in nauwe samenwerking met de Nierpatiëntenvereniging Nederland (NVN), die in hetzelfde pand is gehuisvest. Beide organisaties werken vanuit de gezamenlijke KOERS strategie aan het realiseren van zoveel mogelijk impact voor hun doelgroepen. De Nierstichting zoekt twee nieuwe leden voor haar Raad van Toezicht, een lid met een maatschappelijk en een lid met een juridisch profiel. Wil jij bijdragen aan deze missie? Dan zien we graag je reactie!

Over de Nierstichting
Gezonde nieren voor iedereen en het leven van nierpatiënten verbeteren, daar werken wij aan. De Nierstichting wil samen met de NVN en haar partners écht het verschil maken en legt zich niet neer bij de status quo voor nierpatiënten. Daarom willen we daadkrachtig en met lef optreden en resultaatgericht werken. De Nierstichting ontwikkelt zich van een klassiek goed doel dat voornamelijk geld investeert in wetenschappelijk onderzoek, naar een maatschappelijke organisatie die ook investeert in projecten, technologie- en productontwikkeling, allianties, community-building en andere zaken die helpen bij het voorkomen, leven met en genezen van Nierziekten. Dit is een grote verandering die zijn weerslag heeft op de organisatie, de financiën en de cultuur. Zo heeft de Nierstichting in 2014 het initiatief gestart om te komen tot een draagbare kunstnier voor dialyse patiënten. Inmiddels zijn deze activiteiten ondergebracht in het internationale bedrijf Nextkidney.

De KOERS-strategie van de Nierstichting en de NVN is erop gericht om in verbinding met andere partijen in het nieren netwerk en daarbuiten zoveel mogelijk impact te realiseren. We stimuleren actieve en duurzame betrokkenheid onder vrijwilligers, donateurs en patiënten. We zetten waar nodig de expertise en invloed in van professionals, zorgaanbieders, wetenschappers, bedrijven, media en overheid. De Nierstichting is optimistisch en gaat proactief te werk. We nemen initiatief en jagen zaken aan. De Nierstichting zet zich bezield in voor (potentiële) nierpatiënten en hun omgeving, en luistert naar de samenleving. Als organisatie zijn we open, toegankelijk en benaderbaar.

Vanaf 2021 werken de Nierstichting en de NVN op basis van een gezamenlijke koers samen aan het agenderen van het levensbelang van gezonde nieren, (de impact van) nierziekten en de urgentie om samen met anderen tot innovaties en oplossingen te komen. Met onze inzet stimuleren we de beweging naar:

 • passende ondersteuning en zorg voor nierpatiënten;
 • het voorkomen van (verdere) nierschade;
 • het verbeteren van de behandeling bij nierfalen.

De organisatie
Bij de Nierstichting werken 64 gedreven mensen die zorgen voor een effectieve en efficiënte besteding van middelen aan de thema’s en rollen die in de KOERS-strategie zijn benoemd. Vanuit rollenteams werken medewerkers van de NVN en de Nierstichting gezamenlijk aan de ambities zoals die in de thema’s zijn beschreven, en aan de reguliere en ontwikkelactiviteiten van de rollenteams.

De Nierstichting en de NVN hebben sinds kort een gezamenlijk managementteam dat bestaat uit de directeur (statutair bestuurder) en managers Bedrijfsvoering, Marketing & Communicatie en Zorg & Innovatie van de Nierstichting, en de directeur van de NVN. Zij voeren gezamenlijk de regie op de activiteiten zoals die zijn beschreven in het gezamenlijke jaarplan. Samen zorgen ze ervoor medewerkers een inspirerende (werk)omgeving te bieden. Met een gelijkgestemde ambitie en cultuur, gedegen personeelsbeleid, de juiste (ICT)middelen en een goede werkplek. Ook stimuleert het managementteam een effectieve en efficiënte interne organisatie, en stuurt het zo nodig de uitgezette koers bij. Meer weten over de organisatie en de koers? Zie: https://nierstichting.nl/over-de-nierstichting/onze-organisatie/.

Bestuur en toezicht
Als gezondheidsfonds en erkend goed doel is de Nierstichting zich bewust van de maatschappelijke rol en de verantwoordelijkheden die daarbij horen. Naast haar wettelijke taken houdt de Raad toezicht op het realiseren van de ambities zoals verwoord in de KOERS-strategie, het jaarplan en de begroting. En op de keuzes die gemaakt worden, de impact en resultaten die worden nagestreefd, en de mogelijke risico’s die daarbij spelen, m.a.w. op een verantwoorde besteding van verworven financiële middelen. Ook hoort daarbij toezicht op de bedrijfsvoering, de keuzes, de impact en de resultaten daarvan volgens de geldende governance regels. Wij houden daarmee ruimte en distantie voor de effectieve vervulling van de toezichthoudende taak.

De directeur is in- en extern integraalverantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van de Nierstichting en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. In de werkwijze van bestuur en toezicht zijn de volgende waarden gedefinieerd: Maatschappelijk vertrouwen en transparantie, vertrouwen als basis en RvT als collectief.

Samenhang en verbinding binnen de RvT is belangrijk. Dat zorgt ervoor dat alle RvT-leden steeds aangesloten blijven. De RvT kent twee commissies: de Remuneratiecommissie en de Auditcommissie.

De leden van de RvT zijn een evenwichtige afspiegeling van de maatschappelijke context waarbinnen de Nierstichting opereert en beschikken over de voor de Nierstichting relevante expertisegebieden. De huidige Raad bestaat uit zes leden. Vanwege verloop van een termijn en een al bestaande vacature zijn wij op zoek naar twee nieuwe leden, waarvan één met een maatschappelijk en één met een juridisch profiel.

De Nierstichting wil effectieve relaties opbouwen met alle doelgroepen in de samenleving en constateert dat zij bij een aantal groepen (o.a. mensen met niet westerse achtergrond) minder voet aan de grond krijgt, terwijl de prevalentie van nierziekten daar juist hoog is en stijgende. Om deze reden moedigen wij kandidaten met een niet westerse achtergrond uitdrukkelijk aan op deze vacatures te reageren. Minimaal een van de nieuwe leden is een vrouw.

Algemene kenmerken lid Raad van Toezicht
De algemene functie-eisen en kwaliteiten van de leden van de Raad van Toezicht:

 • hebben affiniteit met de missie en visie van de Nierstichting;
 • zijn integer, kunnen omgaan met verschillende belangen en weten een goede balans aan te brengen tussen betrokkenheid en distantie conform de geldende governance regels;
 • hebben ervaring dan wel affiniteit met toezicht houden, en moeten het onderscheid tussen toezicht houden en besturen kunnen benoemen. Een kandidaat zonder toezichthoudende ervaring, maar wel met een heldere visie op dit onderscheid en affiniteit met toezicht houden, moet bereid zijn zich te scholen op toezichthouden;
 • hebben een relevant netwerk en zijn bereid deze in te zetten;
 • zijn onafhankelijk en objectief, hebben geen zakelijk belang bij het lidmaatschap;
 • dragen bij aan de samenhang en verbinding in de Raad van Toezicht;
 • respecteren de codes en richtlijnen van Goede Doelen Nederland.

Specifieke kenmerken maatschappelijk profiel
Als lid van de RvT met een maatschappelijk profiel breng je jouw inzicht en ervaring op maatschappelijk en of bestuurlijk vlak in; je begrijpt hoe de samenleving kijkt naar goede doelen en hebt zicht op relevante ontwikkelingen in de samenleving en/of specifiek de sector gezondheidszorg. De specifieke deskundigheden die worden gevraagd zijn:

 • ruime ervaring in het bewerkstelligen van sociale impact en kunnen bijdragen in sociaaleconomisch perspectief;
 • ruime ervaring in een bij voorkeur landelijke context met maatschappelijke opdracht;
 • kennis van en ervaring met politieke besluitvormingsprocessen;
 • innovatief en ondernemend vermogen;
 • ervaring met het aangaan van allianties en verbindingen met verschillende stakeholders en (grotere) partijen.

Specifieke kenmerken juridisch profiel
De specifieke deskundigheden die worden gevraagd zijn:

 • juridisch bestuurlijk onderlegd met een duidelijke visie op compliance en governance;
 • ervaring en deskundigheid met betrekking tot juridische vraagstukken in de goede doelen sector zaken;
 • het vermogen hebben om het extern perspectief in te brengen;
 • kennis en ervaring met betrekking tot ondernemingsrecht en IP-vraagstukken (intellectual property) strekt tot aanbeveling.

Inzet, verwachtingen en bezoldiging
De Raad van Toezicht heeft vijf reguliere vergaderingen per jaar. Jaarlijks wordt een strategie dag georganiseerd rond actuele thema’s waarin naast de RvT de directeur, het managementteam en relevante stakeholders zoals de NVN en professionals participeren.

Leden ontvangen geen financiële vergoeding en kunnen gemaakte onkosten declareren.

Procedure
De Raad van Toezicht van de Nierstichting laat zich bij de werving en selectie ondersteunen door executive searchbureau Colourful People. Voor meer informatie over de RvT en de vacante posities kunt u contact opnemen met Monique Spaansen, partner bij Colourful People (M.Spaansen@colourfulpeople.nl).

U kunt uw interesse kenbaar maken door uw brief en cv in te sturen via de website van Colourful People voor 14 augustus via de sollicitatiknop op deze pagina. De intakegesprekken staan gepland op 16, 18 en 23 augustus. De gesprekken met de selectiecommissie staan gepland half september met als doel de nieuwe toezichthouder per oktober te laten starten.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Nierstichting

Gezondheid en Handicaps

Groot Hertoginnelaan 34, Bussum

Werklocatie:
Nierstichting Nederland, Groot Hertoginnelaan, Bussum, Nederland
Lid Raad van Toezicht
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit de wereld van Goede Doelen en de meest recente vacatures voor professionals, vrijwilligers en stagiaires? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief!

Fondsen.org BV - Alles over Goede Doelen - Strandplevier 23 - 2201 XJ - Noordwijk - 085 2007072 - informatie@fondsen.org - KvK 34160633

© 1996 - 2020 All rights reserved Fondsen.org BV