Penningmeester

COC Nederland

Contract
Functiegroep
Locatie

Op zoek naar een functie bij een organisatie in het hart van het nieuws en het politieke en maatschappelijke debat?

COC Nederland zoekt een betrokken en vooruitstrevende

Penningmeester

Wie zijn wij?

COC Nederland streeft naar een diverse en inclusieve samenleving en levert een actieve bijdrage aan het bevorderen van de gelijke rechten van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender en intersekse personen in Nederland, maar ook daarbuiten.

Het COC is actief op tal van gebieden, met het accent op jong & school, 50plus, LHBT & asiel, (politieke) belangenbehartiging, veiligheid, cultuur & geloof en internationale belangenbehartiging.

Bestuur COC Nederland

COC Nederland is een federatie van 20 regionale COC-verenigingen. Elke COC-vereniging is bestuurlijk en financieel onafhankelijk. De besturen van de 20 regionale lidverenigingen vormen de Algemene Vergadering (AV): het hoogste besluitvormend orgaan binnen COC Nederland.

De AV kiest het bestuur van COC Nederland (federatiebestuur) voor de (inter)nationale belangenbehartiging. De voorzitter is de eerste woordvoerder van COC Nederland. Het huidig bestuur bestaat naast de voorzitter uit een vertrekkend penningmeester en vertrekkend algemeen bestuurslid trainee en een zittend secretaris en een zittend algemeen bestuurslid met de portefeuille Governance.

Het bestuur stelt een tweehoofdige directie (directeur Strategie en een directeur Financiën) aan die verantwoordelijk zijn voor het inrichten en aansturen van het secretariaat: het federatiekantoor. Dat federatiekantoor is gevestigd in Amsterdam en telt zo’n 41 medewerkers met een professioneel track-record op het gebied van LHBTI+ emancipatie. Het bestuur fungeert op gepaste afstand tot het federatiekantoor en op basis van goed vertrouwen met de directie.

Verantwoordelijkheid

Het bestuur waakt over het integrale belang van COC Nederland en wordt formeel geacht:

 1. zorg te dragen voor het aanstellen en goed functioneren van de directie,
 2. (on)gevraagd de directie te adviseren en te fungeren als klankbord,
 3. integraal toezicht te houden op de kwaliteit van de beleidsuitvoering door het federatiekantoor
 4. integraal toezicht te houden op de kwaliteit van de aan de verenigingen geboden ondersteuning.
 5. goedkeuring te geven aan Algemeen Beleidsplan, de activiteitenplannen, het financiële- en inhoudelijke jaarverslag, de begroting en de jaarrekening.
 6. onder punt e genoemde resultaatgebieden ter vaststelling voorleggen aan de AV.

Huidige ontwikkelingen

Momenteel werken we aan een meerjarenstrategie 2023 – 2027 om blijvend van betekenis te kunnen zijn voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, trans- en intersekse (LHBTI) personen wereldwijd. Echter, in een steeds veranderende wereld staan we als COC voor belangrijke opgaven en keuzes om toekomstbestendig, onderscheidend en financieel duurzaam te zijn. Dit vraagt om een vernieuwende aanpak waarin het federatiebestuur als eindverantwoordelijk rechtspersoon een belangrijke rol vervult.

Functie-eisen Penningmeester

 • heeft ervaring met financieel beleid, bij voorkeur, van non-profitorganisaties.
 • heeft bij voorkeur een RA-(registeraccountant) achtergrond
 • heeft ervaring met het op afstand besturen/toezicht houden op  een professionele organisatie.
 • heeft kennis en inzicht in financiële en beheersingsprocessen, weet de overige bestuurders te adviseren over jaarrekening, begroting e.d. Weet welke informatie nodig is om financieel beleid te volgen en te controleren.

Specifieke taken:

 • (is betrokken bij financiële verslaglegging en) adviseert de overige bestuurders over de prognoses, jaarrekening, begroting e.d.
 • is betrokken bij het overleg met de accountants inzake de accountantsverklaring bij de jaarrekening en de managementletter.
 • legt verantwoording af aan en presenteert de jaarrekening en de begroting aan de Algemene Ledenvergadering.
 • neemt het voorzitterschap van bestuursvergaderingen waar bij afwezigheid van de voorzitter en secretaris.
 • voert namens het bestuur het beheer over de Albrecht Stichting

Profielen

De samenstelling en behoeften van de LHBTI+ gemeenschap veranderen. Het bestuur van COC Nederland wil hier rekenschap van geven en streeft daarom naar een samenstelling die de ontwikkelingen binnen de achterban zo goed mogelijk weerspiegelen.

Voor meer informatie over de vacature: www.coc.nl/over-ons/vacatures.

Vragen over de functie? Bel (+) 31(0)20 6234596 – Astrid Oosenbrug, voorzitter

Pas je in het profiel en ben je geïnteresseerd: Dan willen we je graag leren kennen. Stuur uiterlijk 8 oktober je sollicitatiebrief en CV via de sollicitatieknop op deze pagina. De sollicitatiegesprekken vinden plaatst in week 41 en het tweede gesprek in week 42. Op 29 november kiest de Algemene Vergadering van het COC de nieuwe bestuursleden.

Het aanvragen van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) maakt deel uit van de sollicitatieprocedure. Tot slot Acquisitie naar aanleiding van deze informatie wordt niet op prijs gesteld.

COC Nederland

Maatschappij

Nieuwe Herengracht 49, 1011 RN Amsterdam

Werklocatie:
COC Nederland, Nieuwe Herengracht, Amsterdam, Netherlands
Penningmeester
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit de wereld van Goede Doelen en de meest recente vacatures voor professionals, vrijwilligers en stagiaires? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief!

Fondsen.org BV - Alles over Goede Doelen - Strandplevier 23 - 2201 XJ - Noordwijk - 085 2007072 - informatie@fondsen.org - KvK 34160633

© 1996 - 2020 All rights reserved Fondsen.org BV