Kabinet houdt Nederland in stikstoflockdown

Greenpeace Nederland

Persreactie: ‘Voorgestelde stikstofreductie veel te laag om natuur te herstellen

Vandaag presenteerde het kabinet een set aan maatregelen om de stikstofuitstoot terug te dringen en natuurherstel mogelijk te maken. Greenpeace waarschuwt: de voorgestelde stikstofreductie is te laag. Het biedt – in het beste geval – slechts de helft van de reductie die nodig is: 50% in 2030. Zo blijft de natuur achteruit gaan, komt de overheid de wettelijke verplichtingen niet na en blijft Nederland in een stikstoflockdown. Bovendien wordt uitgegaan van streefwaarden, terwijl harde doelen met wettelijke borging nodig zijn. Alleen dan ontstaat zekerheid voor economische ontwikkeling én daadwerkelijk natuurherstel.

“Het kabinet trekt miljarden uit voor de natuur, en lijkt daarmee serieus werk te willen maken met het herstellen van kwetsbare natuur. Echter, zolang de stikstofemissies niet dalen is dat water naar de zee dragen. Natuur kan niet herstellen zonder de schadelijke uitstoot van stikstof drastisch terug te brengen! De stikstofuitstoot dient daarom in 10 jaar met 50% gereduceerd te zijn”, aldus Joris Thijssen, directeur Greenpeace. 

Schimmige landbouwlobby
Het huidige pakket aan maatregelen is mede tot stand gekomen door één-op-één-afspraken die het kabinet in sterk overleg met het Landbouw Collectief heeft gemaakt. Daarbij schuwt Farmers Defence Force, lid van het collectief, intimidatie naar toekomstboeren en natuur- en milieuorganisaties niet!  

115 miljoen dieren
Het Nederlandse landbouwsysteem barst uit haar voegen. De intensieve veehouderij is verantwoordelijk voor ca. 65 procent van de Nederlandse stikstofuitstoot die zorgt voor enorme natuurschade. Het huidige systeem wakkert zowel de klimaat- als de biodiversiteitscrisis aan. Nederlandse veeboeren houden samen 115 miljoen dieren en die vormen niet alleen de grootste stikstofbron, maar zijn ook een bron van broeikasgassen, drukken zwaar op onze natuur en zorgen voor gezondheidsrisico’s. Het mondiale landbouwsysteem legt daarnaast een enorme druk op bossen, en deze verwoesting van bossen maakt de kans op pandemieën zoals de uitbraak van het coronavirus groter.

Krimp veestapel en omslag naar ecologische landbouw
Om de stikstofcrisis en de klimaat- en biodiversiteitscrisis aan te pakken is hervorming van ons voedsel- en landbouwsysteem noodzakelijk. Omschakeling naar regionale ecologische landbouw en een flinke krimp van het aantal dieren is daarom noodzakelijk. Bovendien is die omslag haalbaar en betaalbaar, zo blijkt uit een kosten-batenanalyse die Greenpeace liet uitvoeren. Een investering in de omslag van het landbouwsysteem levert de maatschappij op den duur miljarden op aan vermeden schade aan natuur, klimaat en gezondheid. 

Noot voor de redactie

Contact: Persvoorlichting Greenpeace, [email protected], 06- 21296895

Kabinet houdt Nederland in stikstoflockdown

Greenpeace Nederland

Natuur, Milieu en Dieren

NDSM-Plein 32, 1033 WB Amsterdam, Nederland

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Meer berichten over ,

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit de wereld van Goede Doelen en de meest recente vacatures voor professionals, vrijwilligers en stagiaires? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief!

Fondsen.org BV - Alles over Goede Doelen - Strandplevier 23 - 2201 XJ - Noordwijk - 085 2007072 - informatie@fondsen.org - KvK 34160633

© 1996 - 2020 All rights reserved Fondsen.org BV