Marc Bollerman nieuwe directeur Vastenactie

Met ingang van 1 oktober 2022 heeft de Nederlandse Bisschoppenconferentie Marc Bollerman benoemd als directeur/bestuurder van Stichting Bisschoppelijke Vastenactie. Marc Bollerman volgt daarmee Peter van Hoof op, die per 1 juli 2022 terugging naar zijn oude vakgebied, de vaste stof chemie. Marc Bollerman is theoloog en heeft ruime ervaring binnen de katholieke kerk en met […]

Miljoenen Syriërs dreigen afgesloten te worden van noodhulp

Het leven van miljoenen Syriërs hangt af van de cruciale beslissing van de VN-Veiligheidsraad op 10 juli 2022. Dan beslist de Veiligheidsraad of de laatste grensovergang met Turkije openblijft voor voedselhulp, essentiële medicijnen en andere humanitaire basisgoederen. Dokters van de Wereld roept de Veiligheidsraad op de grens open te houden. Ernstige droogte, stijgende voedselprijzen en […]

BHOS-notitie: Focus op wat nodig is voor meer gelijkheid en minder armoede

Vrijdag jl. deelde Minister Schreinemacher haar langverwachte beleidsnotitie ‘Doen waar Nederland goed in is’ met de Tweede Kamer. CARE Nederland is blij dat het budget voor ontwikkelingssamenwerking groeit richting de 0,7 procent van het BNI, met o.a. meer geld voor klimaatactie en noodhulp. In de notitie zou de ontwikkeling van de allerarmsten en het bereiken […]

Nederlandse NGO’s reiken eerste Ambassadeprijs voor Mensenrechten uit aan Nederlandse ambassadeur in Costa Rica

De Nederlandse ambassade in Costa Rica wint de eerste editie van de Ambassadeprijs voor Mensenrechten. De tweejaarlijkse prijs wordt door Cordaid en 17 andere Nederlandse maatschappelijke organisaties uitgereikt aan de Nederlandse ambassade die zich het meest proactief, concreet en effectief heeft ingezet voor de verdediging en bevordering van mensenrechten. Cordaid-directeur Kees Zevenbergen was één van […]

Koningin Máxima ontmoet vrouwelijke ondernemers Ivoorkust

Koningin Máxima heeft op maandag 13 juni een werkbezoek gebracht aan vrouwelijke ondernemers en medewerkers van internationale hulporganisatie CARE in Ivoorkust. Zij deed dit als VN-pleitbezorger voor inclusieve financiering voor ontwikkeling. Ze sprak onder meer met leden van door CARE opgezette spaar- en leengroepen. Dat zijn groepen van twintig tot dertig kleinschalige vrouwelijke ondernemers, die […]

Tien procent Nederlanders mijdt tandarts

Eén op de tien Nederlanders is al zeker twee jaar niet naar de tandarts geweest. Dat blijkt uit een onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland. Deze aantallen zijn in lijn met eerder onderzoek van de Dokters van de Wereld.  De Patiëntenfederatie deed het onderzoek onder ruim 9000 deelnemers. Bijna tien procent gaf aan niet naar de tandarts […]

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de oorlog in Oekraïne geen hongersnood in Afrika veroorzaakt?

Na de coronapandemie en de klimaatcrisis brengt nu ook de oorlog in Oekraïne de wereldwijde voedselvoorziening ernstig in gevaar. Zoals altijd, betalen de armste mensen hiervoor de hoogste prijs. Een effectieve manier om deze noodsituatie aan te pakken: investeren in klimaatbestendige voedselsystemen in samenwerking met kleinschalige boeren. Deze Senegalese boerin neemt deel aan een Cordaid-project […]

100WEEKS

100WEEKS is een nieuwe, revolutionaire manier van hulp geven. Door direct een klein bedrag aan de allerarmste vrouwen te geven, raken ze binnen 100 weken blijvend uit extreme armoede. Jouw donatie gaat direct naar moeders van gezinnen die vaak maar eens per dag kunnen eten en nauwelijks een dak boven hun hoofd hebben. Zij houden […]

Samenwerking in strijd tegen HIV en AIDS sleutel tot succes

Het is Wereld Aids Dag vandaag. Een moment waarop we stilstaan bij de strijd tegen HIV en AIDS. Voorlichting en gratis testen spelen een belangrijke rol in het tegengaan van de verspreiding van het virus. Het goede nieuws is dat AIDS geen dodelijke ziekte meer hoeft te zijn. Ook kan infectie met HIV worden voorkomen […]

Vrouwelijk ondernemerschap essentieel voor armoede bestrijding

De Covid-19 pandemie bedreigt wereldwijd decennia van vooruitgang ten aanzien van gendergelijkheid. Volgens een rapport van de Wereldbank van dit jaar kunnen veel meisjes wereldwijd niet meer naar school, verliezen vrouwen sneller hun baan en is het huiselijk geweld tegen vrouwen toegenomen sinds het begin van de pandemie. Terwijl we weten dat vrouwelijke ondernemers die […]