Wakker Dier start actie voor halvering veestapel

Vandaag start Wakker Dier een petitie voor halvering van de veestapel. Minder dieren betekent minder leed, minder veevoer en minder mest. Anne Hilhorst van Wakker Dier: “Al jaren houdt de regering de vee-industrie een hand boven het hoofd. Het is genoeg geweest.” Op dit moment leven in Nederland 99,8 miljoen kippen, 11,5 miljoen varkens en […]

Boswachters vragen rust voor kraamkamer van moeder natuur

Vandaag start de meteorologische lente. Na een zeer zachte winter zijn de eerste lentebodes al volop te zien: de paddentrek is begonnen en vogels maken zich op voor het broedseizoen. Tijdens de pandemie zagen boswachters dat de interesse in recreëren in de natuur flink toenam. Ook nu er bijna geen coronamaatregelen meer zijn, zien ze […]

Wise Nederland

Missie en Visie WISE zet zich in voor 100% hernieuwbare energie: een schone, veilige en eerlijke energievoorziening voor nu en later, voor iedereen. De transitie naar een wereld zonder fossiele– en kernenergie is technisch, financieel en praktisch haalbaar. Het gebeurt alleen nog niet omdat er grote belangen gemoeid zijn met de manier waarop de energie […]

ARK Natuurontwikkeling

ARK is aanjager van wilde natuur. We werken aan uitgestrekte, robuuste en dynamische natuurgebieden, waar natuurlijke processen hun gang mogen gaan. Ruimte voor natuurlijke processen resulteert in een ongekende rijkdom aan landschappen en de daarbij horende flora en fauna. Verbindingen tussen natuurkernen bieden het noodzakelijke netwerk voor planten en dieren om zich te verplaatsen en […]

Global Feedback

Feedback is a campaign group working to regenerate nature by transforming our food system. To do this we challenge power, catalyse action and empower people to achieve positive change. Food production is the single greatest impact humans have on the environment. From mountains of food waste, to habitat destruction to clear land to grow animal […]

Het Drentse Landschap

Het Drentse Landschap Stichting Het Drentse Landschap zet zich al bijna 90 jaar in voor de bescherming van de natuur en het erfgoed in Drenthe. De stichting heeft de zorg voor bijna 10.000 hectare natuur, ruim 300 historische gebouwen met bijbehorende erven en tuinen, 22 hunebedden en vele archeologische objecten, zoals grafheuvels. Dit werk doen […]

Rechtszaak tegen giftig stalklimaat varkens

Vee-industrie Varkens in de vee-industrie slijten hun leven op betonnen roostervloeren met daaronder mestkelders. Ze staan levenslang in hun eigen mestdampen. Te hoge concentraties ammoniak en fijnstof maken dat veel varkens lijden aan pijnlijke borstvliesontstekingen, longontstekingen en ontstoken ogen. Deze dieren zijn benauwd, hoesten veel of lopen rond met rooddoorlopen en tranende ogen. Open norm […]

Energiearmoede groeit: steeds meer mensen in de kou

Tussen de 234.000 en 635.000 huishoudens kunnen geen kant meer op. Zij hebben een laag inkomen, een tochtig huis en dus hoge stookkosten, en geen geld om te isoleren. Zonder maatregelen is deze groep in 2030 met 30% gestegen. Dat mag niet gebeuren, vindt Milieudefensie. Hoe groot de groep precies is, hangt af van hoe […]

Natuur en landschap ondergeschoven in regionale energiestrategieën

In de regionale plannen voor het plaatsen van windmolens en zonnevelden wordt onvoldoende rekening gehouden met natuur- en landschapswaarden. Dat vinden De Natuur en Milieufederaties, Vogelbescherming Nederland, Natuur & Milieu, LandschappenNL en Natuurmonumenten naar aanleiding van de analyse van de Regionale Energie Strategieën (RES) die vandaag door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is gepresenteerd. Er […]