Onderzoek effecten natuurlijke oplossingen Geuldal op hoogwater 2021

Het is alweer bijna een jaar geleden dat Limburg werd getroffen door grote overstromingen. Bureau Stroming onderzocht in opdracht van Natuurmonumenten hoe het hoogwater kon ontstaan en in hoeverre natuurlijke maatregelen kunnen helpen bij het vasthouden van water en het voorkomen van noodsituaties. Uit het onderzoek blijkt dat 80-85% van de gevallen neerslag in het […]

Directeur Natuurmonumenten en boswachter reageren op stikstofplannen

Vrijdag 10 juni 2022 maakte het kabinet z’n plannen bekend voor het landelijke gebied. Daarna ging de aandacht vooral uit naar de vermindering van de stikstofuitstoot, waarvoor duidelijke doelen zijn gesteld. Voor herstel van de natuur zijn die doelen zonder meer noodzakelijk. De natuur mag niet verder verloren gaan. Maar de kabinetsplannen gaan over meer. […]

Massale sterfte onder kolonievogels door vogelgriep

Boswachters in witte pakken met mondkapjes op en handschoenen aan. Vuilniszakken in de hand en bij elke stap een kadaver om te ruimen. Helaas is dat de praktijk op dit moment in de kolonies met grote sterns op Texel en aan de vaste wal in Noord-Holland. Gisteren alleen al zijn er door een team van […]

Shell trekt zich niks aan van het vonnis en gaat boren in de Noordzee

Shell gaat ondanks de uitspraak van de rechter naar gas boren in de Noordzee. Milieuactivisten in Engeland en Schotland willen de ontwikkeling van dit nieuwe olieveld voorkomen, ze voeren actie en dreigen met juridische stappen. Zorg dat de bestuurders van Shell de klimaatcrisis serieus gaan nemen. En dus stoppen met boren in de Noordzee. Teken […]

Deze ingrijpende aanpak is nodig voor de Nederlandse natuur’

Zojuist verschenen de brieven ‘Startnotitie Nationaal Programma Landelijk gebied’ van minister Van der Wal (LNV) en ‘Perspectieven voor agrarische ondernemers’ van minister Staghouwer (LNV) over de transitie naar een duurzamere landbouwsector en buitengebied. We zijn blij dat er nu duidelijke stikstofreductiedoelen per gebied worden gesteld, waaraan later water- klimaat- en natuurdoelen worden toegevoegd. Dat zien […]

Megastal bij Kampina lijkt definitief van de baan

Natuurmonumenten en de Brabantse Milieufederatie zijn blij met het voornemen van de gemeente Oirschot om het agrarisch bedrijf aan de Logtsebaan te kopen. Als de gemeenteraad instemt, gaat er definitief een streep door de megastal voor 19.000 varkens pal naast Natura 2000-gebied Kampina Natuurorganisaties en omwonenden strijden al vele jaren tegen de komst van deze […]

Stop de onverdoofde slacht van vissen

Wakker Dier wil dat er wetgeving komt die een einde maakt aan de onverdoofde slacht van vissen. Vanaf vandaag waarschuwt de dierenwelzijnsorganisatie met een radiocampagne voor het leed achter de onverdoofde slacht. Ook roept Wakker Dier iedereen op om een bericht te sturen naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), om de minister […]

Greenpeace kondigt actie aan tegen soja-vrachtschip

Europese ministers doen te weinig om ontbossing en natuurvernietiging te stoppen. Greenpeace Nederland bereidt een actie voor tegen een soja-vrachtschip dat onderweg is naar de haven van Amsterdam. De Crimson Ace is 225 meter lang, volgeladen met 60 miljoen kilo soja en onlangs vertrokken uit Brazilië. Jaarlijks komen er vele schepen met palmolie, vlees en […]

ING stapt uit bemiddeling over betrokkenheid bij misstanden in de palmoliesector

ING kiest ervoor om palmoliebedrijven te blijven financieren die mensenrechtenschendingen en ontbossing veroorzaken. Getroffen bewoners in Liberia, Indonesië, Kameroen en Sierra Leone blijven met lege handen achter. In 2019 diende Milieudefensie, samen met zusterorganisaties WALHI en SDI, een klacht tegen de ING Group in. Dit gebeurde bij het Nederlandse Contact Punt (NCP) voor de OESO-richtlijnen […]

Wereldwijde toename vleesproductie bedreiging voor volksgezondheid

Ziekten als de vogelgriep kunnen niet worden ingeperkt als de mondiale vleesproductie blijft stijgen. Nieuw onderzoek van World Animal Protection legt de risico’s van de industriële veehouderij voor de volksgezondheid bloot, en volgens prognoses wordt zowel dier als mens slachtoffer van de wereldwijd steeds maar toenemende vlees- en zuivelconsumptie. Dirk-Jan Verdonk, directeur World Animal Protection: […]