Shell trekt zich niks aan van het vonnis en gaat boren in de Noordzee

Shell gaat ondanks de uitspraak van de rechter naar gas boren in de Noordzee. Milieuactivisten in Engeland en Schotland willen de ontwikkeling van dit nieuwe olieveld voorkomen, ze voeren actie en dreigen met juridische stappen. Zorg dat de bestuurders van Shell de klimaatcrisis serieus gaan nemen. En dus stoppen met boren in de Noordzee. Teken […]

Deze ingrijpende aanpak is nodig voor de Nederlandse natuur’

Zojuist verschenen de brieven ‘Startnotitie Nationaal Programma Landelijk gebied’ van minister Van der Wal (LNV) en ‘Perspectieven voor agrarische ondernemers’ van minister Staghouwer (LNV) over de transitie naar een duurzamere landbouwsector en buitengebied. We zijn blij dat er nu duidelijke stikstofreductiedoelen per gebied worden gesteld, waaraan later water- klimaat- en natuurdoelen worden toegevoegd. Dat zien […]

Megastal bij Kampina lijkt definitief van de baan

Natuurmonumenten en de Brabantse Milieufederatie zijn blij met het voornemen van de gemeente Oirschot om het agrarisch bedrijf aan de Logtsebaan te kopen. Als de gemeenteraad instemt, gaat er definitief een streep door de megastal voor 19.000 varkens pal naast Natura 2000-gebied Kampina Natuurorganisaties en omwonenden strijden al vele jaren tegen de komst van deze […]

Stop de onverdoofde slacht van vissen

Wakker Dier wil dat er wetgeving komt die een einde maakt aan de onverdoofde slacht van vissen. Vanaf vandaag waarschuwt de dierenwelzijnsorganisatie met een radiocampagne voor het leed achter de onverdoofde slacht. Ook roept Wakker Dier iedereen op om een bericht te sturen naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), om de minister […]

Greenpeace kondigt actie aan tegen soja-vrachtschip

Europese ministers doen te weinig om ontbossing en natuurvernietiging te stoppen. Greenpeace Nederland bereidt een actie voor tegen een soja-vrachtschip dat onderweg is naar de haven van Amsterdam. De Crimson Ace is 225 meter lang, volgeladen met 60 miljoen kilo soja en onlangs vertrokken uit Brazilië. Jaarlijks komen er vele schepen met palmolie, vlees en […]

ING stapt uit bemiddeling over betrokkenheid bij misstanden in de palmoliesector

ING kiest ervoor om palmoliebedrijven te blijven financieren die mensenrechtenschendingen en ontbossing veroorzaken. Getroffen bewoners in Liberia, Indonesië, Kameroen en Sierra Leone blijven met lege handen achter. In 2019 diende Milieudefensie, samen met zusterorganisaties WALHI en SDI, een klacht tegen de ING Group in. Dit gebeurde bij het Nederlandse Contact Punt (NCP) voor de OESO-richtlijnen […]

Wereldwijde toename vleesproductie bedreiging voor volksgezondheid

Ziekten als de vogelgriep kunnen niet worden ingeperkt als de mondiale vleesproductie blijft stijgen. Nieuw onderzoek van World Animal Protection legt de risico’s van de industriële veehouderij voor de volksgezondheid bloot, en volgens prognoses wordt zowel dier als mens slachtoffer van de wereldwijd steeds maar toenemende vlees- en zuivelconsumptie. Dirk-Jan Verdonk, directeur World Animal Protection: […]

Wakker Dier start actie voor halvering veestapel

Vandaag start Wakker Dier een petitie voor halvering van de veestapel. Minder dieren betekent minder leed, minder veevoer en minder mest. Anne Hilhorst van Wakker Dier: “Al jaren houdt de regering de vee-industrie een hand boven het hoofd. Het is genoeg geweest.” Op dit moment leven in Nederland 99,8 miljoen kippen, 11,5 miljoen varkens en […]

Boswachters vragen rust voor kraamkamer van moeder natuur

Vandaag start de meteorologische lente. Na een zeer zachte winter zijn de eerste lentebodes al volop te zien: de paddentrek is begonnen en vogels maken zich op voor het broedseizoen. Tijdens de pandemie zagen boswachters dat de interesse in recreëren in de natuur flink toenam. Ook nu er bijna geen coronamaatregelen meer zijn, zien ze […]