World Animal Protection richt pijlen op pensioenfonds ABP

‘CEO van ABP’ bekent foute investeringen in campagnevideo  Miljardeninvesteringen in wereldwijd dierenleed noopt dierenbeschermingsorganisatie World Animal Protection tot een nieuwe campagne gericht op pensioenfonds ABP. Met een videostatement uit naam van ABP en een sms-actie vraagt World Animal Protection aandacht voor investeringen van het pensioenfonds in de vee-industrie. De organisatie roept leraren, wetenschappers, agenten en ambtenaren op […]

Wytske Postma nieuwe directeur-bestuurder Stichting De Noordzee

Wytske Postma is benoemd tot de nieuwe directeur-bestuurder van Stichting De Noordzee. Ze is bedrijfskundige, was o.a. Tweede Kamerlid voor het CDA, manager bij ANWB en strategisch adviseur op het gebied van Public Affairs. Wytske start per 1 september 2022. Tjerk Wagenaar, voorzitter van de Raad van Toezicht:“We zijn zeer verheugd met de komst van […]

Nieuwe positieflijst voor huisdieren: hopelijk het wachten waard

Vijf jaar nadat de vorige positieflijst voor zoogdieren ongeldig werd verklaard, heeft het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vandaag een nieuwe positieflijst gepresenteerd. Stichting AAP heeft al die tijd aangedrongen op de invoer van zo’n lijst, die heel veel ongeschikte diersoorten uitsluit als huis- of hobbydier. Met 50 jaar ervaring in het opvangen van […]

Milieu-organisatie Greenpeace start een campagne over de toekomst van Bonaire

Greenpeace Nederland is een campagne gestart om aandacht te vragen voor de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire. Bonaire wordt hard geraakt door klimaatverandering, terwijl de uitstoot van het eiland vele malen lager is dan de uitstoot van het Europese deel van Nederland. Dat is onrechtvaardig. Met het plaatsen van zwemvesten op palen langs de kustlijn, […]

Onderzoek: internationale oplossingen voor schade door bosbranden

In opdracht van Milieudefensie en zusterorganisaties WALHI (Indonesië) en SAM (Maleisië) heeft de Universiteit Utrecht (UU) onderzoek gedaan naar de gevolgen van bosbranden in Zuidoost-Azië voor mens en milieu. De bevindingen en internationale oplossingen zijn gepubliceerd in 3 memo’s. De eerste memo gaat over regionale rechtsmiddelen en belangenbehartiging en richt zich onder meer op de […]

Het Wagejot kleurt roze

Opnieuw kleurt het water in natuurgebied het Wagejot op Texel plotseling oranje-roze. Dit bijzondere natuurverschijnsel, veroorzaakt door een micro-alg, is vijf jaar geleden voor het eerst waargenomen. Gisteren zagen onze boswachters op drone beelden hetzelfde effect weer. Gelukkig heeft dit niets van doen met de recente uitbraak van vogelgriep of lozing van chemicaliën. De oorzaak […]

Vertragingspoging bedrijfsleven toont noodzaak aanscherping statiegeldwet

Het Afvalfonds Verpakkingen communiceerde maandag dat hun statiegeldsysteem voor blikjes pas op 1 april 2023 klaar zal zijn. Hiermee wil de industrie de wettelijke invoerdatum van 31 december 2022 met 3 maanden overschrijden. Niet als een verrassing Voor milieuorganisaties Recycling Netwerk Benelux, Plastic Soup Foundation, Greenpeace Nederland, Natuur & Milieu, Plastic Soup Surfer, en Stichting […]

Onderzoek effecten natuurlijke oplossingen Geuldal op hoogwater 2021

Het is alweer bijna een jaar geleden dat Limburg werd getroffen door grote overstromingen. Bureau Stroming onderzocht in opdracht van Natuurmonumenten hoe het hoogwater kon ontstaan en in hoeverre natuurlijke maatregelen kunnen helpen bij het vasthouden van water en het voorkomen van noodsituaties. Uit het onderzoek blijkt dat 80-85% van de gevallen neerslag in het […]

Directeur Natuurmonumenten en boswachter reageren op stikstofplannen

Vrijdag 10 juni 2022 maakte het kabinet z’n plannen bekend voor het landelijke gebied. Daarna ging de aandacht vooral uit naar de vermindering van de stikstofuitstoot, waarvoor duidelijke doelen zijn gesteld. Voor herstel van de natuur zijn die doelen zonder meer noodzakelijk. De natuur mag niet verder verloren gaan. Maar de kabinetsplannen gaan over meer. […]