Stop de onverdoofde slacht van vissen

Wakker Dier wil dat er wetgeving komt die een einde maakt aan de onverdoofde slacht van vissen. Vanaf vandaag waarschuwt de dierenwelzijnsorganisatie met een radiocampagne voor het leed achter de onverdoofde slacht. Ook roept Wakker Dier iedereen op om een bericht te sturen naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), om de minister […]

Greenpeace kondigt actie aan tegen soja-vrachtschip

Europese ministers doen te weinig om ontbossing en natuurvernietiging te stoppen. Greenpeace Nederland bereidt een actie voor tegen een soja-vrachtschip dat onderweg is naar de haven van Amsterdam. De Crimson Ace is 225 meter lang, volgeladen met 60 miljoen kilo soja en onlangs vertrokken uit Brazilië. Jaarlijks komen er vele schepen met palmolie, vlees en […]

ING stapt uit bemiddeling over betrokkenheid bij misstanden in de palmoliesector

ING kiest ervoor om palmoliebedrijven te blijven financieren die mensenrechtenschendingen en ontbossing veroorzaken. Getroffen bewoners in Liberia, Indonesië, Kameroen en Sierra Leone blijven met lege handen achter. In 2019 diende Milieudefensie, samen met zusterorganisaties WALHI en SDI, een klacht tegen de ING Group in. Dit gebeurde bij het Nederlandse Contact Punt (NCP) voor de OESO-richtlijnen […]

Wereldwijde toename vleesproductie bedreiging voor volksgezondheid

Ziekten als de vogelgriep kunnen niet worden ingeperkt als de mondiale vleesproductie blijft stijgen. Nieuw onderzoek van World Animal Protection legt de risico’s van de industriële veehouderij voor de volksgezondheid bloot, en volgens prognoses wordt zowel dier als mens slachtoffer van de wereldwijd steeds maar toenemende vlees- en zuivelconsumptie. Dirk-Jan Verdonk, directeur World Animal Protection: […]

Wakker Dier start actie voor halvering veestapel

Vandaag start Wakker Dier een petitie voor halvering van de veestapel. Minder dieren betekent minder leed, minder veevoer en minder mest. Anne Hilhorst van Wakker Dier: “Al jaren houdt de regering de vee-industrie een hand boven het hoofd. Het is genoeg geweest.” Op dit moment leven in Nederland 99,8 miljoen kippen, 11,5 miljoen varkens en […]

Boswachters vragen rust voor kraamkamer van moeder natuur

Vandaag start de meteorologische lente. Na een zeer zachte winter zijn de eerste lentebodes al volop te zien: de paddentrek is begonnen en vogels maken zich op voor het broedseizoen. Tijdens de pandemie zagen boswachters dat de interesse in recreëren in de natuur flink toenam. Ook nu er bijna geen coronamaatregelen meer zijn, zien ze […]

Wise Nederland

Missie en Visie WISE zet zich in voor 100% hernieuwbare energie: een schone, veilige en eerlijke energievoorziening voor nu en later, voor iedereen. De transitie naar een wereld zonder fossiele– en kernenergie is technisch, financieel en praktisch haalbaar. Het gebeurt alleen nog niet omdat er grote belangen gemoeid zijn met de manier waarop de energie […]

ARK Natuurontwikkeling

ARK is aanjager van wilde natuur. We werken aan uitgestrekte, robuuste en dynamische natuurgebieden, waar natuurlijke processen hun gang mogen gaan. Ruimte voor natuurlijke processen resulteert in een ongekende rijkdom aan landschappen en de daarbij horende flora en fauna. Verbindingen tussen natuurkernen bieden het noodzakelijke netwerk voor planten en dieren om zich te verplaatsen en […]

Global Feedback

Feedback is a campaign group working to regenerate nature by transforming our food system. To do this we challenge power, catalyse action and empower people to achieve positive change. Food production is the single greatest impact humans have on the environment. From mountains of food waste, to habitat destruction to clear land to grow animal […]