Sponsoring van goede doelen levert meeste imagowinst op

Samenwerking met cultuur, sport en evenementen heeft minder potentie Voor bedrijven is samenwerking met een goed doel het meest lucratief voor het opkrikken van de reputatie. Sponsoring in de cultuur-, sport- en evenementensector heeft in de regel minder de potentie van imagowinst, blijkt uit het Sponsor Merkenonderzoek waarmee Hendrik Beerda Brand Consultancy sinds 2008 de […]

Stichting Mara

Samen met vrijwilligers zet Mara zich in voor mensen in kwetsbare posities, vanuit de overtuiging dat iedereen van waarde is en dat verbondenheid tussen mensen van levensbelang is. Wij werken vanuit vertrouwen in mensen en sluiten aan bij het verlangen naar een goede toekomst voor iedereen. Waarom Mara is een levensbeschouwelijke instelling voor maatschappelijk activeringswerk. Mara […]

STIL Utrecht

Sinds de oprichting van STIL als Stichting in mei 1997, zijn de visie, missie en werkwijze op hoofdlijnen gelijk gebleven. Visie STIL kiest er, als een van de weinige organisaties in Nederland, heel bewust voor om ondersteuning te bieden aan alle ongedocumenteerden. We maken daarbij geen onderscheid op basis van achtergrond of reden waarom iemand […]

Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam

Onze missie Het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam is een onafhankelijke stichting met als doel het bestrijden en aanpakken van discriminatie en racisme en het beïnvloeden van maatschappelijke processen die daaraan ten grondslag liggen inclusief alle activiteiten die daartoe kunnen bijdragen. Onze kerntaken Onze kerntaken zijn klachtenbehandeling, -bemiddeling en registratie, (beleids)advisering, monitoring en onderzoek, inclusief het […]

Goldschmeding Foundation

Onze oprichter en donor Frits Goldschmeding heeft de Goldschmeding Foundation een opdracht meegegeven: een betere wereld mogelijk maken voor Mens, Werk en Economie.De Foundation werkt daarom aan deze betere wereld, vanuit de overtuiging dat we er allemaal baat bij hebben als we meer naar elkaar omkijken. We zetten ons in om hier structureel iets aan […]

Dress for Success

Dress for Success is een professionele non-profit organisatie. Wij voorzien werkzoekenden met een minimum inkomen van representatieve kleding en individueel advies om succesvol te kunnen solliciteren. Op deze manier helpen wij mensen om goed voor de dag te komen bij het vinden van werk. Uiteindelijk gaat het er om dat mensen weer mee kunnen doen […]

50 jaar abortusrecht in de prullenbak

Met de beslissing van het Amerikaanse Hooggerechtshof om “Roe vs Wade” af te schaffen is afgelopen vrijdag 50 jaar abortusrecht in de VS teruggedraaid. Terwijl in veel landen – denk aan Argentinië, Mexico, Benin, Kenia, Ierland maar ook Nederland – recentelijk vooruitgang werd geboekt als het gaat om toegang tot een veilige abortus. De VS […]

Oost NL

Oost NL is de ontwikkelingsmaatschappij van Oost-Nederland. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincies Overijssel en Gelderland versterken wij de regionale economie. Dit doen we door met publiek geld te investeren in ondernemers in Oost-Nederland. Naast deze financiële middelen stelt Oost NL ook haar kennis, kunde en netwerk beschikbaar. […]

SOMO verwelkomt twee nieuwe leden voor Raad van Toezicht

Claire Fernandez en Radboud van Delft treden in juni toe tot SOMO’s Raad van Toezicht. Ze brengen allebei een schat aan ervaring, kennis en passie mee. Claire Fernandez is directeur van European Digital Rights (EDRi), het grootste Europese netwerk dat opkomt voor online rechten en vrijheid. Voordat ze bij EDRi werkte, was Claire adjunct-directeur programma’s […]