Onze missie luidt: VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving. Onze visie: vluchtelingen moeten meer juridische en maatschappelijke veiligheid vinden en Nederland moet meer bijdragen aan het oplossen van grote vluchtelingencrises.

Wat is onze missie?

Wij zijn onafhankelijk

VluchtelingenWerk Nederland is de onafhankelijke organisatie die de belangen behartigt van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving. Ons land kan immers niet alleen andere landen aanspreken op het respecteren van mensenrechten, maar moet deze verantwoordelijkheid ook zelf nemen. Deze mensenrechten zijn vastgelegd in tal van internationale verdragen, die VluchtelingenWerk als leidraad neemt voor haar activiteiten. Nederland heeft de plicht vluchtelingen bescherming en een menswaardig bestaan te bieden. Daar maakt VluchtelingenWerk Nederland werk van.

Officiële missie

De Vereniging VluchtelingenWerk Nederland is een onafhankelijke, breed samengestelde professionele organisatie die zich op basis van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens en met vele vrijwilligers inzet voor de bescherming van asielzoekers en vluchtelingen door persoonlijke steun en belangenbehartiging bij hun toelating, opvang en maatschappelijke participatie, primair in Nederland.

Recht op bescherming

VluchtelingenWerk Nederland zet zich met vele vrijwilligers in voor bescherming van asielzoekers en vluchtelingen. Dat gebeurt door het bieden van persoonlijke steun en belangenbehartiging bij hun toelating, opvang en integratie. Bescherming houdt meer in dan alleen de mogelijkheid bieden asiel te zoeken en te krijgen. Het betekent ook het voorkomen dat iemand wordt teruggestuurd, als hij gegronde vrees heeft voor vervolging, of als hij het risico loopt slachtoffer te worden van foltering of een onmenselijke of vernederende behandeling of straf. Bescherming betekent tenslotte ook het bieden van toegang tot de samenleving, en de mogelijkheid om een zelfstandig bestaan op te bouwen.

Wat is onze visie?

Vluchtelingen moeten meer juridische en maatschappelijke veiligheid vinden en Nederland moet meer bijdragen aan het oplossen van grote vluchtelingencrises.

In haar werk stelt VluchtelingenWerk zowel de rechten als de behoeften en capaciteiten van vluchtelingen centraal. VluchtelingenWerk wil zelf ook de situatie aan de Europese buitengrenzen en in regio’s van herkomst actiever gaan volgen en wordt daardoor mede een internationaal opererende organisatie. Dit is de ambitieuze agenda van VluchtelingenWerk voor de komende periode.

In de publicatie ‘De visie van VluchtelingenWerk Nederland” beschrijven we hoe we verwachten dat de Nederlandse samenleving er dan uit ziet en welke rol onze organisatie daarin heeft.

Onze visie op belangrijke thema’s

Over alle belangrijke thema’s van ons werk voor vluchtelingen en asielzoekers brengen wij visiedocumenten uit. Hieronder staan alle visiedocumenten die tot nog toe zijn verschenen op een rij:

Korte toelichting op de Visies op migratie en vluchtelingen en Europa

Het visiestuk Visie op migratie gaat over migratie in het algemeen, en de gevolgen van het denken over migratiebeleid en voorkomen van migratie voor de bescherming van vluchtelingen. De Visie op vluchtelingen en Europa gaat over het EU beleid inzake vluchtelingenbescherming. De een gaat dus verder waar de ander stopt.

NB. Per abuis is in de gedrukte versie van de visie op migratie op p.13 een fout geslopen. In de zin “Met name bij gedwongen migratie zijn de pull-factoren vaak zo sterk dat een individueel land als Nederland daarop geen wezenlijke invloed kan uitoefenen” moet het woord ‘pull’ vervangen worden door ‘push´. In de digitale versie die je op deze pagina ziet, is de fout verbeterd.

Meer weten over Vluchtelingenwerk Nederland:

Vluchtelingenwerk Nederland

VluchtelingenWerk Nederland, Surinameplein 122, Amsterdam, NH, Nederland

Vacatures van Vluchtelingenwerk Nederland

Nieuwsberichten van Vluchtelingenwerk Nederland

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit de wereld van Goede Doelen en de meest recente vacatures voor professionals, vrijwilligers en stagiaires? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief!

Fondsen.org BV - Alles over Goede Doelen - Strandplevier 23 - 2201 XJ - Noordwijk - 085 2007072 - informatie@fondsen.org - KvK 34160633

© 1996 - 2020 All rights reserved Fondsen.org BV