Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

True Animal Protein Price Coalition

True Animal Protein Price Coalition (TAPP-Coalitie)

Missie: 

De TAPP Coalitie wil een positieve impact maken op mens, milieu en dier in Nederland en de EU. Dit doen wij door mensen in Nederland en de EU op een concrete manier bewust te maken van de noodzaak voor een eerlijke prijs, inclusief milieukosten, op producten zoals vlees en zuivel. Dit leidt tot een lagere consumptie van vlees en zuivel, wat een positieve impact heeft op o.a. het milieu. Wij laten zien hoe dit gemakkelijk te realiseren is via effectieve beleidsinstrumenten. Wij denken voor Nederland hierbij aan een eerlijke vleesprijs. Dit is een accijns die de ‘true price’ weerspiegelt, inclusief de afgewentelde kosten voor milieu, natuur en gezondheid, te beginnen met 20 eurocent per ons vlees. Deze stijgt elk jaar 1 tot 3 procent tot 2030, totdat dan de volledige berekende ‘echte of eerlijke prijs’ is opgenomen in de prijs van vlees. De opbrengst van de eerlijke vleesprijs van minstens 1 miljard euro per jaar, wordt gebruikt om de Nederlandse veehouderij te verduurzamen (ca. 450-600 miljoen euro per jaar) en om de lage- en middeninkomens financieel te compenseren voor de hogere vleesprijs. Dit is aan de politiek om te beslissen maar het  kan bijvoorbeeld door  5 miljoen mensen die een zorgtoeslag ontvangen, te compenseren via een verhoging van de zorgtoeslag met 10 euro per maand (dit kost 600 miljoen euro per jaar). Daarnaast stellen wij voor om groenten en fruit in prijs te laten verlagen, bijvoorbeeld door de btw te verlagen van 9% naar 5% (EU minimum).

Zie youtube film over eerlijke vleesprijzen https://www.facebook.com/Urgenda/videos/1250520385147249/?t=5 en infographic:

 TAPP Coalitie Infographic.jpg

Visie:

Bij de TAPP Coalitie geloven wij dat elke dag vlees eten niet meer van deze tijd is. Wij willen daarom een meer flexitarisch eetpatroon dichterbij brengen, waarin vlees en zuivel afgewisseld worden met vegetarische gerechten. Dit willen wij bereiken via financiële stimulansen – eerlijke prijzen – maar ook via normering en voorlichting.
Met vaker een dagje zonder vlees en/of zuivel maken we samen het verschil voor de toekomst van onze kinderen, dieren en planeet!

Doelstelling:      

 • Het verminderen van de Europese consumptie van vlees, zuivel en andere dierlijke producten zoals vis, vanwege voordelen voor gezondheid, milieu, natuur en dierenwelzijn en het verhogen van inkomsten voor veehouders, zodat agro/foodsectoren en landen kunnen voldoen aan de doelen van het Parijs Klimaat Akkoord voor 2030 en 2050 en aan doelen voor de volksgezondheid en lagere jaarlijkse zorgkosten.
 • Het ontwikkelen van effectieve beleidsinstrumenten in Nederland en Europa voor de beoogde verschuiving naar meer plantaardige eiwitconsumptie, met een focus op financiële instrumenten, maar ook op normering en voorlichting.
 • Het ontwikkelen van voorstellen voor fiscale maatregelen voor een ‘true price’ voor dierlijke producten en voor de nuttige besteding van de overheidsinkomsten in de vorm van financiering van de duurzame landbouwtransitie en compenseren van lage inkomensgroepen voor de gestegen voedselprijzen.
 • Het verminderen en compenseren van negatieve effecten van de mondiale effecten van de consumptie van vlees, zuivel en anderen dierlijke producten op de planeet en de gezondheid.
 • Het stimuleren van leiderschap op het gebied van internationale samenwerking gerelateerd aan een Klimaat Akkoord voor de veehouderij sector om broeikasgassen te verminderen en te compenseren met het oog op het Parijs Klimaat Akkoord.
 • Het bevorderen van bewustzijn en draagvlak voor prijsmaatregelen en belastingen voor vlees en zuivelproducten, o.a. met het oog op het Parijs Klimaat Akkoord (waaronder het uitbrengen van wetenschappelijke publicaties).
 • Het promoten van een flexitarisch eetpatroon, waarin vlees en vis worden afgewisseld met plantaardige gerechten, vanuit het besef dat een verminderde consumptie van dierlijke producten een positieve impact heeft op mens, dier en milieu, waaronder het initiëren en uitvoeren van campagnes.

Toelichting op de Missie

De True Animal Protein Price Coalition (TAPP Coalitie) wil de consumptie en productie van eiwitten duurzamer maken, in Nederland en Europa door effectieve beleidsinstrumenten te ontwikkelen zoals een duurzaamheidsbijdrage op vlees en zuivel (een accijns). De Coalitie wil de verhouding veranderen bij de consumptie van dierlijke en plantaardige eiwitten. Nu is die verhouding 60% voor dierlijke eiwitten en 40% voor plantaardige eiwitten. Maar in 2050 zou dat eerder 30% moeten zijn voor dierlijke eiwitten en 70% voor plantaardige eiwitten. Op deze manier is het mogelijk dat veehouderijdieren (zoals koeien, varkens en kippen) alleen veevoer eten dat ongeschikt is voor menselijke consumptie, zoals voedselresten of gras van land dat ongeschikt is voor akkerbouw[1]). Daarnaast streeft de Coalitie na dat in 2050 de totale eiwitconsumptie per persoon in 2050 met zeker 33% is gedaald. Volgens het Voedingscentrum eten we nu gemiddeld in Nederland ongeveer twee keer meer eiwitten dan nodig voor onze gezondheid. De Coalitie adopteert de doelen van de Nederlandse Transitie agenda Biomassa en Voedsel, resulterend in een totaal besparingspotentieel van 12,5 Mton CO2-eq-emissie (productie 4,5 Mton, consumptie 8 Mton. Bron: Blonk Consultancy). In 2025 zou de verhouding tussen dierlijke en plantaardige eiwitten 50/50% moeten zijn. Volgens de Green Protein Coalition levert dit 5,2 Mton CO2 reductie op en wordt er dan 40 kton meer plantaardig eiwit gegeten.

Wereldwijd is voedsel verantwoordelijk voor ruim een kwart van de uitstoot van broeikasgassen. Runderen, voor vlees en zuivel, stoten het meeste uit. Onze voeding bestaat voor gemiddeld 16% uit dierlijke producten, maar veroorzaakt 55% van de aan voeding gerelateerde broeikasgasemissie (RIVM 2016). Nederland heeft zich internationaal verbonden aan klimaat- en duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (UN 2015). De Nederlandse klimaatdoelstellingen zijn alleen haalbaar als we ook de uitstoot van broeikasgas door voedsel aanpakken (RIVM, 2016).

De ‘TAPP Coalitie’ draagt bij aan de eiwittransitie door: 

Het ontwikkelen van effectieve beleidsinstrumenten in Nederland en Europa voor de beoogde verschuiving naar meer plantaardige eiwitconsumptie, met een focus op financiële instrumenten, maar ook op normering, verboden en voorlichting. Denk bij financiële instrumenten bijvoorbeeld aan een duurzaamheidsbijdrage op vlees. Dit is een vleesaccijns op basis van ‘true price’, waarbij (alle) externe effecten op milieu, natuur en gezondheid zijn opgenomen in de prijs en de hoogte van de duurzaamheidsbijdrage is afgestemd op de klimaat- en milieu footprint per kg product, en op de gezondheidseffecten. Denk bij normering bijvoorbeeld aan een EU bijmengplicht van 20% voor plantaardige eiwitten in samengestelde vleesproducten zoals gehakt en hamburgers.

Activiteiten:

 • Promotie van de noodzaak voor true pricing, (carbon) pricing en fiscaal beleid.
 • Promotie van de noodzaak voor positieve fiscale maatregelen voor plantaardige eiwitten.
 • Het ontwikkelen van publicaties en het stimuleren van publiek en politiek debat.
 • Het verspreiden van inzichten over de gezondheid van een lagere consumptie van vlees en zuivel en het aandragen van beleidsvoorstellen op dit vlak.
 • Het samenwerken met andere organisaties op het gebied van duurzame voeding.
 • Het stimuleren van internationale samenwerking en internationale events.
 • Het stimuleren van internationaal klimaatbeleid voor de dierlijke sectoren, conform de doelen van het Parijs Klimaat Akkoord (bijv. klimaatneutraal vlees en zuivel na 2020).
Meer weten over True Animal Protein Price Coalition:

True Animal Protein Price Coalition

Minahassastraat 1, Amsterdam, Nederland

Vacatures van True Animal Protein Price Coalition

Dit goede doel heeft momenteel geen vacatures

Nieuwsberichten van True Animal Protein Price Coalition

Dit goede doel heeft momenteel geen nieuwsberichten

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit de wereld van Goede Doelen en de meest recente vacatures voor professionals, vrijwilligers en stagiaires? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief!

Fondsen.org BV - Alles over Goede Doelen - Strandplevier 23 - 2201 XJ - Noordwijk - 085 2007072 - informatie@fondsen.org - KvK 34160633

© 1996 - 2020 All rights reserved Fondsen.org BV