Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Stichting Melania

VISIE

Melania streeft een samenleving na waarin vrouwen in staat zijn zich te ontplooien, waarin zij een sterke positie hebben op sociaal, maatschappelijk en economisch terrein, en waarbij hun rechten gerespecteerd worden. De achterban van Melania wordt hierbij betrokken vanuit solidariteit en wederzijds respect. Melania ziet in de wereldwijde ontwikkeling een cruciale rol weggelegd voor vrouwen. Het opleiden en investeren in vrouwen heeft een positief effect op armoedebestrijding in de gemeenschap. Investeer je in een vrouw dan investeer je in een community, omdat vrouwen zorgdragen voor hun gezin en omgeving. Melania werkt aan een inclusieve samenleving. Vrouwen met een eigen positie kunnen zelf de richting van hun leven bepalen en volwaardig deelnemen aan de maatschappij.

MISSIE

Melania zet zich in voor het verbeteren van de economische positie van kansarme vrouwen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika, door kleinschalige projecten voor vrouwengroepen te financieren. De projecten bevatten vaak een scholingscomponent en richten zich op gendergelijkheid. In de gemeenschappen waar Melania projecten ondersteunt, zijn vrouwen beter in staat hun gezin te onderhouden, raken zij betrokken bij besluitvormingsprocessen in de gemeenschap en komen ze op voor hun rechten. Melania werkt in Nederland, transparant en effectief, met een organisatie van betrokken vrouwen (en mannen) die, op vrijwillige basis, hun deskundigheid inzetten om de projecten te realiseren.

DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELEN

Het werk van Melania sluit aan bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelen die in 2016 door de Verenigde Naties zijn vastgesteld, in het bijzonder de doelen 1, 5 en 8. Doel 1: Het uitbannen van armoede. Doel 5: Gelijke rechten voor mannen en vrouwen, met name 5.5 – gelijke kansen op leiderschap en 5.7 – gelijke rechten op economische middelen. En doel 8: Werkgelegenheid voor iedereen.

Meer weten over Stichting Melania:

Vacatures van Stichting Melania

Dit goede doel heeft momenteel geen vacatures

Nieuwsberichten van Stichting Melania

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit de wereld van Goede Doelen en de meest recente vacatures voor professionals, vrijwilligers en stagiaires? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief!

Fondsen.org BV - Alles over Goede Doelen - Strandplevier 23 - 2201 XJ - Noordwijk - 085 2007072 - informatie@fondsen.org - KvK 34160633

© 1996 - 2020 All rights reserved Fondsen.org BV