Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

SIDN Fonds

Een open, vrij en betrouwbaar internet staat steeds meer onder druk. Tegelijkertijd is het niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Internet is alom aanwezig en verweven met vrijwel ieder aspect van ons dagelijks leven. 

Een sterk internet voor iedereen

Het internet is van grote waarde voor onze maatschappij. Het biedt volop mogelijkheden voor nieuwe toepassingen met zowel economische als maatschappelijke meerwaarde. Aan de andere kant maakt de afhankelijkheid van internet ons ook kwetsbaar. De hoogste tijd om nu in te zetten op een sterk internet voor iedereen.

Daarom ondersteunt SIDN fonds innovatieve internetprojecten die bijdragen aan een sterker, veiliger internet, vaardige internetgebruikers en waardevolle initiatieven voor onze maatschappij. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor onze raad van advies, samengesteld uit experts en vertegenwoordigers van de Nederlandse internetgemeenschap.

We ondersteunen projecten met lef, disruptieve potentie en maatschappelijke impact die bijdragen aan (een van) onze doelstellingen:

Versterking van het internet

SIDN fonds draagt bij aan een sterk internet. Een open en vrij internet dat voor iedereen toegankelijk is. Een internet waarop mensen kunnen vertrouwen en bouwen en dat optimaal wordt benut, omdat mensen zich veilig voelen om vrij met elkaar te communiceren, samen te werken en informatie te delen. Dit doen we o.m. door de ondersteuning van innovatieve toepassingen van digitale technologie en software/hardware die het internet versterken en die bij voorkeur toegankelijk zijn voor alle gebruikers.

Empowerment van de gebruiker

SIDN fonds draagt bij aan sterke internetgebruikers. We ondersteunen initiatieven die het bewustzijn vergroten over de werking van het internet, inzet van data en de kansen en risico’s die dit met zich meebrengt. En initiatieven die kennis en vaardigheden van internetgebruikers vergroten, waardoor zij internettechnologie op een verantwoorde en vrije manier in kunnen zetten en/of zich vrij en veilig op internet kunnen bewegen.

Tech for Good

SIDN fonds stimuleert creatief en innovatief gebruik van internet, waarmee maatschappelijke en/of economische impact wordt gerealiseerd. Hieronder vallen projecten die innovatieve oplossingen bieden voor maatschappelijke vraagstukken (bijvoorbeeld op het terrein van onderwijs, zorg, duurzaamheid of online veiligheid) en die maatschappelijke, economische en/of democratische participatie van mensen versterken.  

Meer impact door focus 

Tot 2019 ondersteunde SIDN fonds ruim 200 projecten. Een geweldig portfolio met waardevolle projecten, maar ook een erg grote diversiteit. Om meer impact te realiseren, hebben we vanaf de tweede helft van 2019 onze werkwijze aangescherpt. Binnen onze doelstellingen focussen we op meer specifieke onderwerpen waar we aan willen bijdragen. 

Ondersteuning van projecten blijft onze kerntaak, maar de werving van projecten zal niet altijd meer via een open call plaatsvinden. Daarnaast zetten we in op meer intensieve samenwerking met relevante partners. 

Zo werken we binnen de doelstelling ‘Sterk internet’ aan een gezamenlijke agenda met relevante partijen en zetten we ons in om baanbrekende (open source) projecten op de juiste plek te laten landen, zodat deze oplossingen breder ingezet en geadopteerd kunnen worden. Denk aan applicaties voor de open source gemeenschap, ontwikkelaars, of voor partijen in het publieke domein. 

Meer weten over SIDN Fonds:

Vacatures van SIDN Fonds

Nieuwsberichten van SIDN Fonds

Dit goede doel heeft momenteel geen nieuwsberichten

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit de wereld van Goede Doelen en de meest recente vacatures voor professionals, vrijwilligers en stagiaires? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief!

Fondsen.org BV - Alles over Goede Doelen - Strandplevier 23 - 2201 XJ - Noordwijk - 085 2007072 - informatie@fondsen.org - KvK 34160633

© 1996 - 2020 All rights reserved Fondsen.org BV