Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam

Onze missie

Het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam is een onafhankelijke stichting met als doel het bestrijden en aanpakken van discriminatie en racisme en het beïnvloeden van maatschappelijke processen die daaraan ten grondslag liggen inclusief alle activiteiten die daartoe kunnen bijdragen.

Onze kerntaken

Onze kerntaken zijn klachtenbehandeling, -bemiddeling en registratie, (beleids)advisering, monitoring en onderzoek, inclusief het opkomen voor collectieve belangen inzake het tegen gaan van discriminatie en racisme in de breedste zin van het woord.  Het Meldpunt is er voor alle inwoners van Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn en Stadsgebied Driemond-Weesp. Onze werkzaamheden richten zich op verbinding en tegen discriminatie op alle gronden en terreinen in onze samenleving.

Wat doet het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam?

Iedere gemeente is wettelijk verplicht (via de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen WGA) om een laagdrempelige, onafhankelijke voorziening in te stellen, waar iedereen terecht kan met klachten over discriminatie. Verder hebben wij tot wettelijke taak om die klachten te registreren, zodat de overheid weet wat er speelt op het gebied van discriminatie.

Wij nemen klachten in behandeling die betrekking hebben op de discriminatiegronden zoals vermeld in de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) te weten: godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, herkomst/huidskleur, geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, leeftijd, beperking of chronische ziekte, arbeidsduur en arbeidscontract.

Wij werken met veel verschillende organisaties samen om ons doel te bereiken. Zo hebben we goede contacten met allerlei belangenverenigingen, maar ook met bijvoorbeeld Slachtofferhulp Nederland. Wij werken vanuit vastgelegde afspraken nauw samen met de politie en het Openbaar Ministerie. Met deze partijen vindt periodiek een overleg plaats waar (anoniem) zaken besproken worden en de voortgang van aangiftes wordt gevolgd.

Het Meldpunt Discriminatie is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Als ANBI-instelling zijn wij verplicht openheid te geven over een aantal zaken. Deze zijn terug te vinden onder publicaties.

Meer weten over Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam:

Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam

Oostenburgervoorstraat 142 1018 MR Amsterdam

Vacatures van Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam

Nieuwsberichten van Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam

Dit goede doel heeft momenteel geen nieuwsberichten

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit de wereld van Goede Doelen en de meest recente vacatures voor professionals, vrijwilligers en stagiaires? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief!

Fondsen.org BV - Alles over Goede Doelen - Strandplevier 23 - 2201 XJ - Noordwijk - 085 2007072 - informatie@fondsen.org - KvK 34160633

© 1996 - 2020 All rights reserved Fondsen.org BV