Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Maatschappij van Welstand

De vereniging Maatschappij van Welstand steunt initiatieven die het protestantse gedachtegoed en de protestantse spiritualiteit versterken en vernieuwen.

De vereniging telt circa 50 leden. Zij zijn deskundig op de werkterreinen van de Maatschappij van Welstand en hebben hun wortels in de protestantse samenleving. Zij ondersteunen de vereniging op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door een functie in de Raad van Toezicht of een commissie of op ad hoc basis. De Raad van Toezicht van de vereniging legt verantwoording af voor het gevoerde beleid in de ledenvergadering, die 2 keer per jaar plaatsvindt.

Geschiedenis

De Maatschappij van Welstand is in 1822 opgericht als werkgelegenheidsproject in de landbouw. Met de komst van Napoleon veranderde de positie van de protestantse minderheid in het zuiden van het land en trokken velen weg. De Hilvarenbeekse dominee Jacob van Heusden was dit een doorn in het oog.

“Jacob van Heusden wilde de protestantse gemeenschap in het zuiden van het land instandhouden en nam het initiatief tot de oprichting van de Maatschappij van Welstand.”

Via contributies en collecten kocht de vereniging boerderijen op en gaf deze in pacht uit aan protestantse gezinnen. Langs deze weg werden de plaatselijke protestantse kerkgemeenschappen ondersteund. In de loop van de tijd bleken de investeringen in landbouwgrond een stabiele belegging. Landbouwgrond was en is nog steeds de belangrijkste bron van inkomsten van de vereniging.

Sinds de Tweede Wereldoorlog is de Maatschappij van Welstand een vermogensfonds. Vanaf die tijd vindt de ondersteuning van het protestantisme ook plaats door het verstrekken van subsidies aan kerken en gemeenten die deel uitmaken van de Protestantse Kerk in Nederland en aan protestants-christelijke organisaties.   

Meer weten over Maatschappij van Welstand:

Maatschappij van Welstand

Koningin Wilhelminalaan 23, 3818 HN Amersfoort

Vacatures van Maatschappij van Welstand

Nieuwsberichten van Maatschappij van Welstand

Dit goede doel heeft momenteel geen nieuwsberichten

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit de wereld van Goede Doelen en de meest recente vacatures voor professionals, vrijwilligers en stagiaires? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief!

Fondsen.org BV - Alles over Goede Doelen - Strandplevier 23 - 2201 XJ - Noordwijk - 085 2007072 - informatie@fondsen.org - KvK 34160633

© 1996 - 2020 All rights reserved Fondsen.org BV