KNRM, betekenisvol, ook in de toekomst!

De KNRM is sinds 1824 relevant van zee tot op het strand en van vaarwater tot in de haven. De KNRM speelt een essentiële rol voor de veiligheid op het water. Ze heeft altijd in haar eigen behoeften kunnen voorzien qua financiering, mensen en materieel. Om ook in de toekomst relevant te zijn en bestaansrecht te hebben, heeft de KNRM haar strategie tot 2024 bepaald.

Waartoe doen we het?

Eenvoudig gezegd: om mensen te redden.

Mensen werken, recreëren en leven op zee en ruim binnenwater. De KNRM helpt en redt mensen en voorkomt incidenten vanuit een vanzelfsprekendheid en verantwoordelijkheidsgevoel, in samenwerking met burgers en overheid. De zingeving in de organisatie staat garant voor trouwe en trotse vrijwilligers, die zich belangeloos inzetten. Zij worden uit bewondering gesteund door donateurs, die zich daarmee verbonden voelen aan het redden en helpen van mensen. Een combinatie die het reddingwerk effectief en kostenefficiënt maakt.

Met welke ontwikkelingen houden we rekening?

Werkgebied:

Door windmolenparken, natuurgebieden, voedselproductie, onbemande scheepvaart en recreatie veranderen het vaargebied en de incidenten die er plaatsvinden. De overheid bezint zich op nieuwe regelgeving voor de Noordzee en de organisatie van de veiligheid. Het vraagt een hogere kwaliteit en professionaliteit van de KNRM, om aan de eisen te blijven voldoen. De ontwikkelingen op zee en in de veiligheidsregio’s vragen om actieve samenwerkingsverbanden met partners. Het van belang betrokken te zijn bij de beleidsvorming om vanuit deskundigheid te kunnen meesturen.

Taken:

De KNRM wil relevant blijven in haar werkgebied voor Search and Rescue, redden op afstand met de Radio Medische Dienst en de KNRM Helpt app, kusthulpverlening, lifeguards en het voorkomen van incidenten. Met een actueel dekkingsplan en vlootplan streeft de KNRM naar eigen normen die hoger zijn gesteld dan de publieke normen. Ervaring en kennis bij nieuwe watersporters is minder dan vroeger, waardoor hun behoefte aan informatie en advies toeneemt om incidenten te voorkomen. De KNRM is voorstander van het bewust en bekwaam maken van watersporters in plaats van regulering en handhaving.

Menskracht:

Professionalisering van de hulpverlening in aantoonbare kwalificaties en competenties gaat door. De beschikbaarheid van de vrijwilliger is gevarieerder en complexer en er zijn meer vrijwilligers en opleidingen nodig voor alle taken. Er is veel ondersteuning nodig vanuit de organisatie om zowel vrijwilligers als beroepsorganisatie aan gestelde eisen te laten voldoen.

Kennis en techniek:

In een sneller ontwikkelende samenleving zijn organisaties gebaat bij meer samenwerking op gebied van technologie, duurzaamheid, veiligheid en vrijwilligerswerk. Daarmee kan de KNRM voortzetten waar zij goed in is en zich aanpassen waar dat nodig is.

Financieel:

Om de organisatie betaalbaar te houden zijn structureel meer inkomsten nodig. Een uitdaging die duidelijke en uitlegbare keuzes vereist voor het in evenwicht houden van uitgaven en inkomsten. De geefbereidheid in Nederland is hoog, maar het vraagt een professionele aanpak om een deel van de gegeven euro’s te werven. De KNRM zal ook naar andere inkomstenbronnen zoeken.

De missie van de KNRM is:

 1. Redden van mensen (en dieren) in nood door professioneel opgeleide redders;
  Redden doen we op basis van vrijwilligheid en vrijwillige donaties, en is gericht op mensen (en dieren).
 2. Helpen van mensen gaat om meer dan alleen mensen helpen uit een hulpbehoevende situatie. Het richt zich ook op hun materiële bezittingen, voor zover het in onze capaciteiten ligt en is afhankelijk van materieel, omstandigheden en beschikbaarheid.
 3. Voorkomen van het in problemen komen, van ongelukken en verlies van levens, door:
 • Bewust maken van mensen (door voorlichting) voordat ze het water op gaan;
 • Het bekwaam maken van mensen voordat ze het water opgaan (door mensen van kennis te voorzien, op te leiden en te oefenen of daaraan bij te dragen);
 • Het bewaken (of toezichthouden) op het strand (door lifeguards).

De uitgangspunten en waarden die centraal staan zijn:

 • De KNRM redt, helpt en voorkomt met vrijwilligers;
 • De vrijwilligers worden professioneel opgeleid en verlenen professioneel hulp;
 • De organisatie wordt in stand gehouden door donaties, giften en nalatenschappen;
 • Hulpvragers krijgen kosteloos hulp, 24 uur per dag en 365 dagen per jaar;
 • De KNRM heeft een eigen onafhankelijke identiteit, met een eigen beleid. Zij is geen overheidsdienst en voorziet zelfstandig in haar financiering.
 • De KNRM is omgevingsbewust: speelt in op veranderingen, zoekt samenwerking met anderen en streeft naar verduurzaming van de organisatie en de reddingvloot.

Van strategie naar organisatie

De organisatie ontwikkelen we tot een robuuste en veerkrachtige organisatie met een open cultuur, samenwerking, vertrouwen en een duidelijke rolverdeling. Een organisatie die 24/7 bereid is om te helpen. Vrijwilligers en beroepskrachten ontwikkelen met de organisatie mee.

De KNRM functioneert als één geheel en één grote netwerkorganisatie. De kennis, kundigheid en ervaring van alle KNRM-ers wordt benut. De slagvaardigheid en efficiëntie van de organisatie vergroten we verder. Het is en blijft mooi om in de KNRM organisatie te werken als vrijwilliger en als beroepskracht.

Iedereen mag rekenen op hulp van de KNRM

Iedereen die het water op wil gaan, voor werk of recreatie, kan dat goed voorbereid doen, met relevante informatie van de KNRM. Zeevarenden, watersporters, op en aan het water kunnen 24 uur per dag rekenen op hulp van de KNRM. Van haven tot vaarwater, van strand tot zee.

We voorkomen incidenten waar het kan. We redden en helpen mensen waar het moet. Dat is waarvoor we er waren, waarvoor we er zijn en waarvoor we ook in de toekomst blijven.

Meer weten over KNRM:

Vacatures van KNRM

Nieuwsberichten van KNRM

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit de wereld van Goede Doelen en de meest recente vacatures voor professionals, vrijwilligers en stagiaires? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief!

Fondsen.org BV - Alles over Goede Doelen - Strandplevier 23 - 2201 XJ - Noordwijk - 085 2007072 - informatie@fondsen.org - KvK 34160633

© 1996 - 2020 All rights reserved Fondsen.org BV