Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Better Care Network

In Nederland is er een groot aantal organisaties al jarenlang in binnen- en buitenland actief betrokken bij de zorg voor kinderen zonder adequate ouderlijke zorg. Een aantal organisaties heeft in 2007 het initiatief genomen om een Nederlandse afdeling van het Better Care Network op te richten.

Doelstelling

Het doel van het Better Care Network Netherlands is om via samenwerking de hulp aan kinderen zonder adequate ouderlijke zorg in ontwikkelingslanden te verbeteren. Dit doen we door kennis, ervaringen en geleerde lessen met elkaar en anderen te delen. Op die manier willen we informatie over alternatieve zorgmodellen verder ontwikkelen, de toepassing ervan verbeteren, discussie stimuleren, beleid verbeteren en bewustwording rond het thema vergroten

Missie

Het VN Verdrag voor de Rechten van het Kind (1989) en de Richtlijnen voor Alternatieve Zorg voor Kinderen (2009) zijn richtinggevend voor het werk van het Better Care Network Netherlands.

De Nederlandse afdeling van het Better Care Network is een netwerk van organisaties en individuen die actief betrokken zijn bij kinderen zonder ouderlijke zorg. Het netwerk wil in het buitenland betere zorg voor kinderen zonder ouderlijke zorg bevorderen.

Betere zorg betekent dat:

  • Het aantal kinderen dat van hun ouders gescheiden wordt of in de steek gelaten wordt afneemt;
  • Uithuisgeplaatste kinderen en/of weggelopen kinderen – waar mogelijk en passend – met hun families worden herenigd;
  • Mogelijke vervangende vormen van zorg – o.a. door familieleden of gemeenschap – voor kinderen zonder adequate ouderlijke zorg verder worden ontwikkeld en gestimuleerd;
  • Voor kinderen die met politie en justitie in aanraking komen, aangepaste wetten, procedures, autoriteiten en instellingen overeenkomstig het VN Verdrag voor de Rechten van het Kind aanwezig zijn én toegepast worden;
  • Internationale en nationale kaders voor alle vormen van zorg voor kinderen zonder adequate ouderlijke zorg worden ontwikkeld en vastgesteld én structuren worden ontwikkeld om toezicht te houden op de uitvoering;
  • Erop wordt toegezien dat residentiële zorg zo min mogelijk en alleen wanneer passend wordt ingezet.

Rond deze kwesties bevordert het Better Care Network Netherlands actieve uitwisseling van informatie en samenwerking. Tevens wordt er op internationaal, regionaal en nationaal niveau gepleit voor algemeen geldende kwaliteitscriteria.

Meer weten over Better Care Network:

Better Care Network

Hooglandse Kerkgracht 17g, Leiden, Nederland

Vacatures van Better Care Network

Dit goede doel heeft momenteel geen vacatures

Nieuwsberichten van Better Care Network

Dit goede doel heeft momenteel geen nieuwsberichten

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit de wereld van Goede Doelen en de meest recente vacatures voor professionals, vrijwilligers en stagiaires? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief!

Fondsen.org BV - Alles over Goede Doelen - Strandplevier 23 - 2201 XJ - Noordwijk - 085 2007072 - informatie@fondsen.org - KvK 34160633

© 1996 - 2020 All rights reserved Fondsen.org BV