Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Avolare

Wilde dieren helpen, dat is het doel van Avolare. Dieren die bijvoorbeeld door ziekte of verwonding tijdelijk niet meer zelfstandig in de vrije natuur kunnen leven zullen opgevangen, gerevalideerd en gerehabiliteerd worden. Ook het geven van educatie, het verspreiden en verzamelen van kennis, het beschermen van de natuur en het helpen van mensen hoort bij onze missie.

Zorgplicht en morele plicht

Iedere burger heeft de wettelijke plicht om dieren in nood te helpen. Ook dieren uit de natuur hebben hier recht op. Terwijl de hulp voor huisdieren en andere gehouden dieren in Nederland relatief goed geregeld is, is dat voor natuurdieren helaas niet het geval. Er zijn maar weinig opvangcentra in Nederland waar particulieren en dierenambulances terecht kunnen. 

Naast deze wettelijke verplichting vinden we het ook een morele verplichting om dieren in nood te helpen. De mens veroorzaakt zoveel ellende in de natuur dat wij van mening zijn dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen om iets tegen die ellende te doen.

De natuur haar gang laten gaan

Natuurlijk moet de natuur haar gang kunnen gaan. We beseffen dat het opvangen van in het wild levende dieren daar misschien haaks op staat. De ervaring leert echter dat het overgrote deel van de hulpbehoevende dieren dat gevonden wordt, door direct of indirect menselijk toedoen in de problemen is gekomen. Ons uitgangspunt is dat de natuur zoveel mogelijk met rust gelaten moet worden, maar als hulp noodzakelijk is, dan staan we voor de wilde dieren klaar.

Voorkomen is beter dan genezen

Kennis hebben over dieren en natuur is niet alleen erg leuk, maar ook belangrijk. Een bewuste(re) omgang met de natuur kan namelijk veel dierenleed besparen. We willen niet alleen dieren genezen, maar ook voorkomen dat dit nodig is. Door educatie op het gebied van dier en natuur aan te bieden hopen we niet alleen dat er minder dieren onze hulp nodig zullen hebben, maar ook dat de waardering voor de natuur en haar dieren toeneemt.

Meer dan alleen opvang

Bij een wildopvang wordt niet alleen een groot aantal dieren, maar tegelijkertijd ook een hoop kennis binnengebracht.
Wanneer er in een korte tijd meerdere ganzen opeen bepaalde weg worden aangereden is het duidelijk dat er iets aan de situatie moet worden gedaan, zowel voor de verkeersveiligheid als voor het dierenwelzijn.
Krijgen we op zomerse dagen meldingen van verzwakte en dode watervogels in een vijver? Dan hebben wij al snel het vermoeden dat er sprake is van botulisme en bellen we snel het waterschap om dit door te geven . Ook bij overlastmeldingen kunnen probleemgebieden onderzocht worden en naar oplossingen worden gekeken. Een wildopvang heeft dus een belangrijke monitor- en signaleringsfunctie.
Vanwege de aanwezige kennis over  wilde dieren, hun behandeling en verzorging, diergedrag en huisvesting is een wildopvang een goede stageplaats voor studenten uit de dierensector. Ook zijn er veel mogelijkheden voor onderzoeksprojecten.
Door samenwerking tussen opvangcentra onderling, zowel binnen Nederland als internationaal, ontstaat een groot netwerk waarbinnen veel kennis uit gewisseld kan worden. Samen ben je slimmer en sta je sterker!

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt voor Avolare. Bouwen met duurzame materialen, zorgen voor een minimale C02-uitstoot en een zo klein mogelijke impact op de omgeving.
Zonnepanelen en zonneboilers, koude-warmteopslag, goede isolatie en energiezuinige verlichting zijn maatregelen die uitgevoerd worden in en aan het gebouw. Een mos-/sedumdak zorgt voor verkoeling en CO2-reductie, maar geeft ook een groen uiterlijk. Het gebouw moet niet alleen vol duurzaamheid zitten, maar dit ook uitstralen.
Hiermee willen we niet alleen ons eigen centrum verrijken, maar tevens onze bezoekers inspireren tot gebruik van duurzame materialen en oplossingen.

Maatschappelijke missie

We vinden het belangrijk dat Avolare niet alleen een goed initiatief voor dieren is, maar ook voor mensen.
Zo willen we aan mensen met een beperking dagbesteding bieden, taakgestraften de ruimte geven om zich van de goede kant te laten zien en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen met re-integreren.
Avolare wordt een centrum voor jong en oud; scholieren zijn welkom voor natuureducatie en ouderen kunnen genieten van lezingen en presentaties, bij ons of bijvoorbeeld in een zorginstelling.

Meer weten over Avolare:

Vacatures van Avolare

Nieuwsberichten van Avolare

Dit goede doel heeft momenteel geen nieuwsberichten

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit de wereld van Goede Doelen en de meest recente vacatures voor professionals, vrijwilligers en stagiaires? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief!

Fondsen.org BV - Alles over Goede Doelen - Strandplevier 23 - 2201 XJ - Noordwijk - 085 2007072 - informatie@fondsen.org - KvK 34160633

© 1996 - 2020 All rights reserved Fondsen.org BV