Dr. Jane Goodall en NGO’s lanceren 50-jarige visie om walvissen en dolfijnen te redden

IFAW

Dr. Jane Goodall DBE, UN Messenger of Peace, heeft zich aangesloten bij vele van ‘s werelds belangrijkste dierenbeschermings- en natuurbehoudsorganisaties om er bij de 88 lidstaten van de Internationale Walvisvaartcommissie (IWC) op aan te dringen een nieuwe visie voor de komende 50 jaar goed te keuren. Deze visie heeft als doel walvissen, dolfijnen en bruinvissen (gezamenlijk bekend als “walvisachtigen”) voor uitsterven te behoeden als gevolg van toenemende bedreigingen voor de oceanen.

De coalitie van NGO’s, waaronder het Animal Welfare Institute, Humane Society International, Born Free Foundation, OceanCare, IFAW en Environmental Investigation Agency, lanceerde de 50-jarige visie tijdens een virtueel evenement ter gelegenheid van de 75e verjaardag van de IWC. De IWC, die oorspronkelijk in 1946 werd opgericht om walvissen in stand te houden met het oog op maximale jachtquota, is sindsdien geëvolueerd om het hoofd te bieden aan de talloze antropogene bedreigingen voor walvisachtigen die een onmiddellijk gevaar vormen voor vele populaties.

Ongeveer 80% van alle zuurstof in de wereld komt uit de oceaan. Onze zeeën zijn, samen met onze bossen, letterlijk de longen van onze planeet. Tragisch genoeg wordt de uitgestrekte mariene habitat steeds meer bedreigd door ons menselijk handelen.We vervuilen het met giftige stoffen, grote gebieden verzuren, het water warmt op, de commerciële visserij heeft veel soorten in gevaar gebracht en de grootste en meest geliefde bewoners – walvissen, dolfijnen en bruinvissen – hebben het zwaar te verduren,” zei Dr. Jane Goodall tijdens haar toespraak.

“Het is ongelooflijk dat, ondanks een verbod van 40 jaar, velen nog steeds te lijden hebben onder de wreedheid van de commerciële walvisvangst. Daarnaast sterven er nog zo’n 300.000 walvisachtigen als ze per ongeluk gevangen worden in vistuig. Ze verdrinken. Een aantal soorten en sommige populaties worden nu met uitsterven bedreigd. Er zijn oplossingen, maar onze regeringen moeten daar prioriteit aan geven en ook de IWC erkennen en steunen als de organisatie die deze mondiale prioriteiten coördineert.

Vandaag, nu we de 75e verjaardag van de IWC vieren, dring ik er bij haar leden op aan om ervoor te zorgen dat de IWC in het middelpunt staat van alle wereldwijde inspanningen om alle bedreigingen voor walvissen en dolfijnen aan te pakken. Omwille van deze ongelooflijke dieren, omwille van de volgende generatie die zo veel om onze planeet geeft, en omwille van de gezondheid van de kostbare oceaan waar we allemaal van afhankelijk zijn, mogen we niet falen.”

De visie wordt door meer dan 50 NGO’s wereldwijd gesteund en roept de IWC en haar 88 lidstaten op om ervoor te zorgen dat de urgentie centraal staat bij de wereldwijde inspanningen om de achteruitgang van walvisachtigen te voorkomen. De IWC waarschuwt dat de aantasting van de oceanen de laatste jaren rap is versneld: de oceaantemperatuur is gemiddeld 40% sneller gestegen dan eerder was geraamd, en sinds de jaren vijftig is meer dan 150 miljoen ton plastic in de oceaan opgehoopt. De verzuring van de oceanen is sinds het pre-industriële tijdperk met 26% toegenomen, het mondiale zeeverkeer is enorm toegenomen, evenals het omgevingslawaai van de scheepvaart, seismisch onderzoek, exploratie en militaire activiteiten. Jaarlijks worden naar schatting 300.000 walvisachtigen gedood als bijvangst in de visserij. Deze problemen worden nog verergerd door het verlies van kritieke habitats als gevolg van klimaatverandering.

Actiepunten om walvisachtigen te redden

De NGO’s zijn van mening dat de 75e verjaardag van de IWC de perfecte gelegenheid biedt om in de aanloop naar de 68e vergadering in oktober 2022 een duidelijke visie voor de komende 50 jaar vast te stellen. Die visie moet verder gaan dan het beheer van de walvisvangst en de IWC een centrale plaats geven in de wereldwijde inspanningen voor het behoud van alle walvisachtigen.

De visie houdt in dat de IWC zich in de toekomst vooral moet richten op behoud, en raadt de IWC met name aan om:

  • Handhaving van het verbod op de commerciële walvisvangst, die in de 21e eeuw geen levensvatbare industrie is.
  • Beheer van de walvisvangst voor levensonderhoud van inheemse bevolkingsgroepen. Het is van groot belang dat de IWC een duidelijk onderscheid handhaaft tussen de walvisvangst voor levensonderhoud van inheemse bevolkingsgroepen, commerciële walvisvangst en walvisvangst met speciale vergunningen, om de integriteit van het moratorium te waarborgen en tegemoet te komen aan de reële voedings-, culturele en bestaansbehoeften van inheemse bevolkingsgroepen.
  • Ervoor zorgen dat walvistoerisme effectief wordt beheerd. Walvistoerisme is een bedrijfstak met een waarde van meer dan 2 miljard dollar, waarvan elk jaar meer dan 13 miljoen mensen in 119 landen gebruik maken. Maar omdat het succes van walvistoerisme blijft groeien, moet de IWC ervoor zorgen dat dit op verantwoorde wijze gebeurt en dat het biologisch duurzaam is.
  • IWC walvisreservaten implementeren als doeltreffende beschermde mariene gebieden.   
  • Consolidatie van het welzijnsmandaat van de IWC. De IWC bevindt zich in een unieke positie om ervoor te zorgen dat de pijn en het lijden van walvisachtigen, zowel bij de jacht als daarbuiten, worden begrepen en tot een minimum beperkt. De IWC is al bezig met een mondiale aanpak van verstrikking, maar moet haar werkzaamheden en haar samenwerking met andere organisaties uitbreiden om andere bedreigingen voor het welzijn van walvisachtigen die niet door de jacht worden veroorzaakt, beter te begrijpen, te meten en aan te pakken.
  • Meer samenwerking en uitwisseling van kennis en vaardigheden, en capaciteitsopbouw bij lidstaten met betrekking tot oceaanbehoud, wereldwijde biodiversiteit, duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, geharmoniseerd onderzoek en inspanningen om de trifecta van de klimaatcrisis, de verontreiniging en de biodiversiteitscrisis te doen keren.
  • Ervoor zorgen dat in de besluitvorming tot uiting komt dat de ecologische bijdragen van walvisachtigen een openbaar goed zijn.

Dit bericht is oorspronkelijk afkomstige van de website van IFAW:

https://www.ifaw.org/nl/nieuws/50-jarige-visie-voor-redden-walvis-dolfijn

Dr. Jane Goodall en NGO’s lanceren 50-jarige visie om walvissen en dolfijnen te redden

IFAW

Natuur, Milieu en Dieren

Javastraat 56, 2585 AR Den Haag, Nederland

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Meer berichten over

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit de wereld van Goede Doelen en de meest recente vacatures voor professionals, vrijwilligers en stagiaires? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief!

Fondsen.org BV - Alles over Goede Doelen - Strandplevier 23 - 2201 XJ - Noordwijk - 085 2007072 - informatie@fondsen.org - KvK 34160633

© 1996 - 2020 All rights reserved Fondsen.org BV