De Hersenstichting investeert 4 ton in het voorkomen van hersenbloedingen

Natuurlijk systeem wordt gestimuleerd om extra eiwitten af te voeren uit de hersenen De Hersenstichting investeert 400.000 euro in het onderzoek dat wordt uitgevoerd in het LUMC onder leiding van dr. Rolf Fronczek . Het doel van het onderzoek is om een behandeling te vinden die op een natuurlijke wijze de overtollige eiwitten in de […]

Onderwijskoepels en het UAF bezorgd over onderwijsroute voor inburgeraars

Nog steeds is er onzekerheid over de onderwijsroute voor inburgeraars. Op papier ziet het er goed uit en kan elke inburgeraar zich met een taalschakeltraject voorbereiden op een studie (mbo/ hbo/ wo). Maar over de financiële kant van het verhaal is nog steeds geen duidelijkheid. Krijgen gemeenten ook ná 2022 voldoende budget om taalschakeltrajecten voor […]

Fatimazhra Belhirch nieuwe directeur Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF

Fatimazhra Belhirch is per 1 april 2022 de nieuwe directeur-bestuurder van Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF. Hiervoor was zij werkzaam bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, onder meer als eerste adviseur van de Minister voor Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking. Fatimazhra Belhirch volgt Mardjan Seighali op, die zich negen jaar lang op inspirerende wijze heeft ingezet voor […]

Meer dan 100 liefdadigheidscampagnes tijdens GivingTuesday 2021

Acties variëren van online fondsenwerving tot praktische vrijwilligersacties  In totaal 109 initiatieven hebben zich aangemeld voor GivingTuesday 2021 dat vandaag, dinsdag 30 november, plaatsvindt. Veel deelnemers zetten zich in voor een goed doel. Maar ook dit jaar gaat GivingTuesday zeker niet alleen over benefietcampagnes voor goede doelen. De acties variëren van online fondsenwerving tot hele praktische vrijwilligersacties als een alleenstaandendiner […]

Scheikundedocente wint UAF-Award 2021 en is uitblinker van het jaar

De scheikundedocente Norhan Alsheikh Hidar, in 2014 gevlucht uit Syrië, heeft de UAF-Award 2021 gewonnen en is daarmee de uitblinker van het jaar. Dit werd vanmiddag bekend gemaakt in het Beatrixgebouw in Utrecht. De jury was lovend over haar studie- en werkprestaties en haar inzet voor de samenleving, als docent en vrijwilliger. Met de verkiezing […]

Hersenstichting wijst informateurs kabinet op nodige investeringen

De ambities van Hoofdzaken, een initiatief van onder andere de Hersenstichting en MIND, zijn duidelijk. Om in het jaar 2040 mensen met een hersen- en/of psychische aandoening vijf jaar langer in goede gezondheid te laten leven, moeten we nú investeren.  Als we niets doen, zal het aantal Nederlanders met een hersen- en/of psychische aandoening en hun ziektelast de komende jaren fors toenemen. Om Hoofdzaken te […]

UAF-Award 2021: stem op jouw uitblinker van het jaar!

Zes studenten en professionals met een vluchtelingachtergrond zijn genomineerd voor de UAF-Award 2021. De genomineerden onderscheiden zich door hun studie- en werkprestaties en hun inzet voor de samenleving. Met de verkiezing vraagt het UAF aandacht voor het potentieel en het doorzettingsvermogen van gevluchte studenten en professionals die hier aan hun toekomst werken. Vanaf 11 oktober […]

Tweede groep deelnemers gestart met WOOW leerwerktraject

In de bouw- en installatiesector is veel behoefte aan personeel. Tegelijkertijd blijft de kennis en ervaring van statushouders vaak onbenut. Het WOOW leerwerktraject bij Zuyd Hogeschool vormt een brug tussen de vraag op de arbeidsmarkt en het potentieel van talentvolle nieuwkomers. Het UAF is één van de betrokken organisaties. Onlangs ging de tweede groep deelnemers van start […]

UAF onderschrijft SCP-rapport: effectiviteit nieuwe inburgeringswet hangt af van uitvoering en budget

‘Nieuwe inburgeringswet is veelbelovend, maar effectiviteit hangt af van uitvoering’, schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Op 9 september publiceerde het SCP samen met WODC en RIVM de policy brief: In uitvoering. Een analyse van het op statushouders gerichte beleid en wat er nodig is om dit beleid te verbeteren. Het UAF herkent de signalen die in het rapport staan en onderschrijft het […]

Oproep UAF: ‘Nederlandse regering, laat Afghaanse burgers niet aan hun lot over’

Morgen vergadert de Tweede Kamer over de situatie in Afghanistan. Dan wordt duidelijk of Nederland haar verantwoordelijkheid neemt en meer mensen in veiligheid gaat brengen die nu in levensgevaar verkeren. Tot nu toe gaf de regering slechts een kleine groep tolken het voordeel van de twijfel. Het UAF roept de regering op om snel daadkracht […]