Maarten van Beek benoemd tot voorzitter Raad van Toezicht UAF

Per 1 september heeft onze Raad van Toezicht een nieuwe voorzitter: Maarten van Beek. Hij volgt Job Cohen op die sinds mei 2014 deze functie bekleedde. Van Beek heeft ruime toezichthoudende ervaring, onderschrijft en omarmt de doelstellingen van het UAF en beschikt over een voor het UAF zeer relevant netwerk. Hij is werkzaam als directeur […]

Motie en Kamervragen over trage procedures voor gevluchte zorgprofessionals

Al vele jaren zet het UAF zich in voor de positie van gevluchte zorgprofessionals die door regels en andere hindernissen hier hun vak niet kunnen uitoefenen. In mei haalden we hiermee opnieuw de media.  In het FD verscheen het artikel ‘Al schreeuwt de zorg om mensen, statushouders worden niet aangenomen’. Hierin zegt UAF-directeur Mardjan Seighali over de stappen […]

Radboud Management Academy stelt twee beurzen beschikbaar

Positief nieuws uit Nijmegen: de Radboud Management Academy (RMa) stelt twee beurzen beschikbaar voor hoogopgeleide, talentvolle studenten met een vluchtelingachtergrond. Op 12 mei ondertekende de RMa hiervoor online een samenwerkingsovereenkomst met het UAF.  De beursstudenten mogen kosteloos deelnemen aan de twee jaar durende avondopleiding MSc Bedrijfskunde. Een genereus aanbod, want normaliter is dit een kostbare opleiding. Voor de RMa is het interessant om studenten met een […]

Oproep UAF: Benut het potentieel van statushouders met ervaring in zorg!

In de zorgsector piept en kraakt het en toch komen statushouders met ervaring in de zorg nog steeds moeilijk aan de slag. Het rapport ‘Van asielzoeker naar zorgverlener’ van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) maakt dit opnieuw duidelijk. Het UAF vindt dit verspilling van kennis en talent en pleit al jaren voor een structurele oplossing van de overheid: een centrale organisatie die de begeleiding van gevluchte zorgprofessionals coördineert en bekostigt.   Nu zijn gevluchte zorgprofessionals zelf verantwoordelijk voor het traject op weg naar hun BIG-registratie (verplicht voor medische […]

Roermond blijft samen met het UAF kansen creëren voor talentvolle statushouders

Ook in de komende jaren krijgen talentvolle statushouders in Roermond gerichte begeleiding en goede studiemogelijkheden, zodat zij zichzelf verder kunnen ontwikkelen en duurzaam kunnen toetreden tot de arbeidsmarkt. Dit hebben de gemeente Roermond en het UAF afgesproken. De samenwerking, die al in 2017 begon, wordt per 1 mei verlengd voor een periode van drie jaar.   Eén van de studenten die baat heeft bij de samenwerking tussen Roermond en het UAF is Teklemariam Okbagiorgis Berhe. […]

Erasmus Universiteit creëert nieuwe kansen voor gevluchte studenten en wetenschappers

Verheugend nieuws: voor gevluchte studenten en wetenschappers creëert de Erasmus Universiteit ook in de komende jaren goede studie- en werkmogelijkheden, zodat hun talenten tot bloei komen en van betekenis worden in en voor de regio Rotterdam. De resultaten van de afgelopen jaren laten een positief beeld zien en daarom is de samenwerking met het UAF verlengd voor een periode van drie jaar.    De samenwerking is erop gericht om de instroom van […]

Officiële benoeming lector ‘Bevorderen van duurzame arbeidsparticipatie van vluchtelingen’

De arbeidsparticipatie van statushouders laat nog veel te wensen over. Belangrijke struikelblokken zijn taal, sociaal netwerk en toegang tot onderwijs en werk, maar ook onrealistische verwachtingen. Zowel bij nieuwkomers als bij werkgevers. Er is meer onderzoek nodig naar hoe je statushouders op een effectieve manier naar werk kunt begeleiden. Het UAF en Hogeschool Utrecht stelden […]

Rapport SCP: overheidsbeleid beïnvloedt kansen nieuwkomers

Deze week verscheen het rapport ‘Met beleid van start’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Dit is onderdeel van een meerjarig onderzoek naar de positie en leefsituatie van Syrische vluchtelingen die in 2014-2015 naar Nederland kwamen.  Het rapport bevestigt wat het UAF in de praktijk al jaren ervaart: dat het beleid een grote invloed heeft […]