PAX ondertekent wereldwijd pact om inclusieve vredesopbouw te bevorderen

PAX heeft het Women, Peace and Security – Humanitarian Action (WPS-HA) Pact ondertekend, dat vrijdag 2 juli 2021 is gelanceerd op het Generation Equality Forum.    Het WPS-HA Pact is een wereldwijde inclusieve beweging, die ernaar streeft vrouwen en meisjes systematisch te betrekken bij humanitaire operaties en vredesprocessen.   Verschillende regeringen, maatschappelijke organisaties en VN-instanties […]

Veroordeling Mladic levert nog geen duurzame vrede op

De Bosnisch-Servische oud-generaal Ratko Mladic is ook in hoger beroep door het Joegoslavië Tribunaal schuldig bevonden aan genocide, misdaden tegen de menselijkheid en schendingen van het oorlogsrecht. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de moord op meer dan 8000 mannen en jongens en ook enkele vrouwen in en rond Srebrenica. Hij krijgt daarvoor opnieuw levenslang. De […]

Onderzoek: Meeste slachtoffers explosieve wapens in bevolkte gebieden zijn burgers

Bij het gebruik van explosieve wapens in bevolkte gebieden zijn 9 op de 10 slachtoffers burgers. Dat blijkt uit een rapport over 10 jaar onderzoek naar explosieve wapens in bevolkte gebieden door de Britse NGO Action on Armed Violence (AOAV). De verwoesting die onlangs in het Israël-Gaza conflict werd aangericht is typerend voor wat wereldwijd […]

Houd geweldloos activisme levend in Israël en Palestina

Palestijnen zouden het Hamas niet verwijten dat het met haar raketten geweld van Israël uitlokt. Zo tekende de Volkskrant op uit de mond van Palestijns politicoloog Abu Saad. Het tegenovergestelde is waar. Veel vreedzame Palestijnse activisten zijn boos dat Hamas de ‘useful idiots’ zijn die Israëls premier Netanyahu zo goed kan gebruiken. De activisten zien […]

Oproep PAX: Als de wapens even zwijgen; voorkom dan de oorzaken van geweld

Er gaat momenteel, terecht, veel aandacht uit naar de bombardementen en raketaanvallen en de roep om een staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Het is echter ook belangrijk om te kijken naar de grondoorzaken en de aanleiding van de huidige geweldsexplosie. Alleen door die aan te pakken kan voorkomen worden dat het geweld weer […]

Oproep PAX voor Vrede: Stop de uitzettingen in Oost-Jeruzalem

In de Palestijnse wijk Sheikh Jarrah in Oost-Jeruzalem dreigen Palestijnse families hun huis uitgezet te worden. Ze moeten plaatsmaken voor Israëlische kolonisten. Protesten hiertegen worden keihard neergeslagen door de Israëlische politie. PAX roept de Nederlandse regering op om de Israëlische autoriteiten aan te spreken op deze schendingen van het internationaal recht. Er moeten concrete maatregelen komen. De tijd van bezorgdheid uitspreken is voorbij, handelen is noodzakelijk om de uitzettingen […]

Gebruik militaire drones in Afrika neemt fors toe

Het gebruik van militaire drones neemt snel toe in heel Afrika, zo blijkt uit een nieuw rapport van PAX. Drones worden ingezet bij oorlog of bij terrorismebestrijdingsoperaties in het hele continent, terwijl er nauwelijks beleid, regels en procedures zijn die nageleefd worden bij de inzet van drones. Het rapport “Remote Horizons: Expanding use and proliferation […]

Splitsing Westelijke Balkan langs etnische lijnen snel halt toeroepen

Nationalisme viert hoogtij in heel Europa, ook in de Westelijke Balkan. En daar is dat eerder zeer slecht nieuws gebleken. Nu komt daar de oproep bij om de landen opnieuw in te delen, langs etnische lijnen. “Eerder zagen velen de vorige oorlog niet aankomen. Laten we de waarschuwingen niet negeren”, aldus Dion van den Berg […]

Verkiezingsuitslag reden tot zorg

De verkiezingsuitslag laat zien dat er in Nederland sprake is van groeiende intolerantie en uitsluiting. Met de komst van een derde radicaal rechtse partij in de Tweede Kamer ziet PAX een toenemende normalisatie van extreem en intolerant gedachtegoed, en dat geeft alle reden tot zorg. Onderwerpen als institutioneel racisme en discriminatie kwamen deze verkiezingen niet […]