Waterloopbos & Deltawerk// winnen European Garden Award

Rijksmonument Waterloopbos & Deltawerk// hebben de European Garden Awards 2021 gewonnen in de categorie ‘Protection or Development of a Cultural Landscape’. Namens Natuurmonumenten nam Philip Makkink samen met kunstenaars Ronald Rietveld en Erick de Lyon de award in ontvangst tijdens de prijsuitreiking in Jüchen (Duitsland). Met het behalen van de eerste prijs hebben het Waterloopbos […]

Onderzoek: Brabant voldoet niet aan Europese regels bij aanpak droogte

Het Brabantse grondwaterbeleid voldoet niet aan de Europese regels om verdroging te voorkomen en natuur te herstellen. Dat blijkt uit onderzoek van Tilburg University en Universiteit Utrecht in opdracht van Natuurmonumenten, Brabants Landschap en de Brabantse Milieufederatie. Ze roepen daarom de provincie en waterschappen op om in de nieuwe beleidsplannen snel stappen te zetten om […]

Ruim 100.000 handtekeningen voor insectvriendelijker groenbeheer

Meer dan honderdduizend mensen tekenden deze zomermaanden de petitie ‘Red de Insecten’ voor insectvriendelijker groenbeheer in hun eigen gemeente. Natuurmonumenten stuurt de handtekeningen vandaag door naar alle gemeenteraden van Nederland, samen met achttien praktische groentips. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 maken gemeenten nu al plannen voor de komende vier jaar: een goed moment […]

Natuur geen onderwerp tijdens formatie, groene organisaties vrezen #negeerakkoord

Nergens in Europa staat de natuur zo onder druk als in Nederland. Geruisloos verdwijnen niet alleen zeldzame, maar ook heel gewone planten en dieren uit onze omgeving. Jaar in jaar uit. Vele onderzoeken hebben dit al laten zien. Er gaat buiten in de natuur iets fundamenteel mis, maar in de Haagse binnenkamers ging het de […]

Nationaal Strategisch Plan (GLB) voor de landbouw onvolledig en ondermaats

Volgens acht natuur- en milieuorganisaties is het Nationaal Strategisch Plan (NSP) voor de besteding van de EU-landbouwsubsidies, waarmee de komende jaren bijna 800 miljoen euro per jaar wordt verdeeld, niet ambitieus en concreet genoeg om de Nederlandse landbouw te vergroenen. De Europese landbouwgelden moeten ingezet worden voor de bescherming van natuur en biodiversiteit en boeren […]

Schoner water kan alleen met strenger mestbeleid

Landelijke natuurorganisaties roepen de Tweede Kamer en het demissionaire kabinet op om het mestbeleid aan te scherpen zodat de Europese waterdoelen nog gehaald kunnen worden. Voldoende en schoon water is voor ons hele land essentieel; voor onze natuur, voor drinkwater, de landbouw en ook voor de industrie. Nederland moet dit jaar het mestbeleid herzien in […]

Tientallen bruinvissen aangespoeld op Schiermonnikoog

Op het strand van Schiermonnikoog spoelen er sinds donderdag 26 augustus opmerkelijk veel bruinvissen aan. Ook op de andere Waddeneilanden zijn er meer strandingen gemeld dan normaal. De oorzaak van strandingen is nog niet bekend. Plotseling massale stranding Op het strand van Schiermonnikoog zijn sinds donderdag 26 augustus vierentwintig dode bruinvissen aangespoeld. “Tijdens een toezichtronde […]

Vrijwillige onderzoekers zien soortenrijkdom Marker Wadden groeien

Voorzien van een speciaal hesje voor onderzoekers trokken ze vandaag Marker Wadden over: 100 vrijwillige biologen gespecialiseerd in vogels, planten, vissen, insecten, zoogdieren, weekdieren en ander leven. Tijdens de tweede editie van de 1000-soortendag gingen ze op zoek naar die ene puntige bronblaashoren (een weekdiertje), kalkschuim paddenstoel of de slangenkruid bladroller (een bijzondere nachtvlinder). Ook […]

Eerste natuur resultaten verwijdering drainagesystemen bekend

In het heuvelachtige Zuid-Limburg is er steeds vaker veel wateroverlast door stevige regenbuien. Dat bleek onlangs overduidelijk! Het omgekeerde komt ook voor: bij extreme droogte is de bodemwatervoorraad onvoldoende door te snelle afwatering. Natuurmonumenten en ARK Natuurontwikkeling richten samen met andere natuurorganisaties het dal van de Gulp en van de Geul in als natuurlijke klimaatbuffer. […]

Hoe pakte 2021 uit voor de weidevogels in Midden-Delfland?

2021 is voor weidevogels en hun kuikens een veel beter jaar gebleken dan het droge rampjaar van 2020. Dit blijkt uit de tellingen van Vogelwerkgroep Midden-Delfland en het Agrarisch Collectief Midden-Delfland. Koud en nat voorjaar zorgde voor goede omstandigheden Hoewel 2021 gekenmerkt wordt door een koud en nat voorjaar, blijkt dit voor kuikens helemaal niet […]