Boswachters vragen rust voor kraamkamer van moeder natuur

Vandaag start de meteorologische lente. Na een zeer zachte winter zijn de eerste lentebodes al volop te zien: de paddentrek is begonnen en vogels maken zich op voor het broedseizoen. Tijdens de pandemie zagen boswachters dat de interesse in recreëren in de natuur flink toenam. Ook nu er bijna geen coronamaatregelen meer zijn, zien ze […]

Natuur en landschap ondergeschoven in regionale energiestrategieën

In de regionale plannen voor het plaatsen van windmolens en zonnevelden wordt onvoldoende rekening gehouden met natuur- en landschapswaarden. Dat vinden De Natuur en Milieufederaties, Vogelbescherming Nederland, Natuur & Milieu, LandschappenNL en Natuurmonumenten naar aanleiding van de analyse van de Regionale Energie Strategieën (RES) die vandaag door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is gepresenteerd. Er […]

Pauline Mulder nieuwe directeur financiën en bedrijfsvoering Natuurmonumenten

Het bestuur van Natuurmonumenten heeft Pauline Mulder benoemd als nieuwe directeur financiën en bedrijfsvoering. Mulder is nu nog werkzaam als Directeur Financiën en bedrijfsvoering bij Oxfam Novib. Ze begint op 1 maart 2022 in haar nieuwe functie bij Natuurmonumenten. “Mulder kent zowel het vak als de goededoelenwereld goed en daarmee past deze functie haar als […]

Voorkeurstrace voor stroomkabel dwars door Schiermonnikoog voorlopig in de ijskast

Met een brief aan de Tweede Kamer kondigt de staatsecretaris van het ministerie van EZK een nieuwe en meer integrale aanpak aan voor de aanlanding van stroomkabels van wind op zee. Dat is winst. De afgelopen periode heeft Natuurmonumenten, samen met een brede coalitie bestaande uit bewoners van Schiermonnikoog, de Waddenvereniging maar ook LTO-Noord en […]

Natuurorganisaties in de bres voor een gezondere leefomgeving

De Brabantse Milieufederatie, Brabants Landschap en Natuurmonumenten zijn constructief kritisch op het ontwerp-beleidskader Landbouw en Voedsel 2030 van de provincie Noord-Brabant. Het landbouw- en voedselsysteem moet gaan bijdragen aan het herstel van natuur, bodem, water, biodiversiteit en de gezonde leefomgeving: “Dat vraagt om extra support om een trendbreuk met het verleden te realiseren.” De natuur- […]

Berno Strootman benoemd als bestuurslid Natuurmonumenten

Strootman: “Natuurmonumenten heeft in haar meerjarenstrategie de ambitie uitgesproken om naast het beschermen en beheren van haar natuurgebieden ook belangrijke rol te willen spelen in het mooier en biodiverser maken van het hele landschap. Die ambitie spreekt mij zeer aan. Natuurmonumenten is een grote vereniging, met meer dan 700.000 leden, en ik denk dat we […]

Natuurherstel in het Fochteloërveen

Het Fochteloërveen is zowel op nationale als op Europese schaal een bijzonder natuurgebied waar zeldzame dieren en planten leven. Het is een prachtig weids hoogveengebied met een rijke cultuurhistorie. Hoogveen is kwetsbare natuur, het Fochteloërveen is als leefgebied belangrijk voor veel soorten die op de rode lijst staan. De gevolgen van stikstofneerslag, klimaatverandering en verdroging […]

Boeren, boswachters en wetenschappers onderzoeken bodemleven

Is er een groot verschil tussen het bodemleven in landbouwgrasland en dat in natuurlijk beheerd grasland op voormalige landbouwgrond? Ja, er is verschil. Maar nee, die verschillen zijn niet groot. Dat staat in een zojuist verschenen wetenschappelijk artikel van Henk Siepel, hoogleraar dierecologie aan de Radboud Universiteit, en Nick van Eekeren, onderzoeker duurzame melkveehouderij aan […]

Hoogwater een verrijking voor de natuur

Afgelopen zomer bepaalde het extreme hoogwater in de Maas een week lang het nieuws. Enorme watermassa’s raasden door Limburg en Noord-Brabant, met veel schade tot gevolg. Maar het vele water heeft ook veel goeds gebracht voor de natuur. Aanvankelijk bracht het hoogwater vooral ellende. Zeker in België overstroomden veel huizen en fabrieken. Door de maatregelen […]

Massale steun voor Europese Boer-tot-Bordstrategie en verduurzaming landbouw  

Dinsdag 26 oktober heeft het Europees Parlement gekozen voor een omslag in de Europese landbouw. De Boer-tot-Bord- (Farm to Fork) strategie, opgesteld door Eurocommissaris Frans Timmermans, is met 452 stemmen aangenomen met een ruime meerderheid. In deze strategie zijn concrete afspraken vastgelegd op het gebied van bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen en mest. Natuur- en milieuorganisaties roepen de […]