Vaker boeken lezen en meer buiten spelen dankzij game-challenge

Tijdens de aanstaande Kinderboekenweek, die op 5 oktober start met het thema ‘Gi-ga-groen!’, willen we zoveel mogelijk kinderen laten ervaren hoe leuk het is om boeken te lezen én om buiten in de natuur te spelen. Daarom hebben Kinderboekenweek, OERRR en Minecraft dit jaar de handen ineengeslagen, om kinderen te bereiken via nieuwe kanalen waar […]

Het Wagejot kleurt roze

Opnieuw kleurt het water in natuurgebied het Wagejot op Texel plotseling oranje-roze. Dit bijzondere natuurverschijnsel, veroorzaakt door een micro-alg, is vijf jaar geleden voor het eerst waargenomen. Gisteren zagen onze boswachters op drone beelden hetzelfde effect weer. Gelukkig heeft dit niets van doen met de recente uitbraak van vogelgriep of lozing van chemicaliën. De oorzaak […]

Onderzoek effecten natuurlijke oplossingen Geuldal op hoogwater 2021

Het is alweer bijna een jaar geleden dat Limburg werd getroffen door grote overstromingen. Bureau Stroming onderzocht in opdracht van Natuurmonumenten hoe het hoogwater kon ontstaan en in hoeverre natuurlijke maatregelen kunnen helpen bij het vasthouden van water en het voorkomen van noodsituaties. Uit het onderzoek blijkt dat 80-85% van de gevallen neerslag in het […]

Directeur Natuurmonumenten en boswachter reageren op stikstofplannen

Vrijdag 10 juni 2022 maakte het kabinet z’n plannen bekend voor het landelijke gebied. Daarna ging de aandacht vooral uit naar de vermindering van de stikstofuitstoot, waarvoor duidelijke doelen zijn gesteld. Voor herstel van de natuur zijn die doelen zonder meer noodzakelijk. De natuur mag niet verder verloren gaan. Maar de kabinetsplannen gaan over meer. […]

Massale sterfte onder kolonievogels door vogelgriep

Boswachters in witte pakken met mondkapjes op en handschoenen aan. Vuilniszakken in de hand en bij elke stap een kadaver om te ruimen. Helaas is dat de praktijk op dit moment in de kolonies met grote sterns op Texel en aan de vaste wal in Noord-Holland. Gisteren alleen al zijn er door een team van […]

Deze ingrijpende aanpak is nodig voor de Nederlandse natuur’

Zojuist verschenen de brieven ‘Startnotitie Nationaal Programma Landelijk gebied’ van minister Van der Wal (LNV) en ‘Perspectieven voor agrarische ondernemers’ van minister Staghouwer (LNV) over de transitie naar een duurzamere landbouwsector en buitengebied. We zijn blij dat er nu duidelijke stikstofreductiedoelen per gebied worden gesteld, waaraan later water- klimaat- en natuurdoelen worden toegevoegd. Dat zien […]

Megastal bij Kampina lijkt definitief van de baan

Natuurmonumenten en de Brabantse Milieufederatie zijn blij met het voornemen van de gemeente Oirschot om het agrarisch bedrijf aan de Logtsebaan te kopen. Als de gemeenteraad instemt, gaat er definitief een streep door de megastal voor 19.000 varkens pal naast Natura 2000-gebied Kampina Natuurorganisaties en omwonenden strijden al vele jaren tegen de komst van deze […]

Boswachters vragen rust voor kraamkamer van moeder natuur

Vandaag start de meteorologische lente. Na een zeer zachte winter zijn de eerste lentebodes al volop te zien: de paddentrek is begonnen en vogels maken zich op voor het broedseizoen. Tijdens de pandemie zagen boswachters dat de interesse in recreëren in de natuur flink toenam. Ook nu er bijna geen coronamaatregelen meer zijn, zien ze […]

Natuur en landschap ondergeschoven in regionale energiestrategieën

In de regionale plannen voor het plaatsen van windmolens en zonnevelden wordt onvoldoende rekening gehouden met natuur- en landschapswaarden. Dat vinden De Natuur en Milieufederaties, Vogelbescherming Nederland, Natuur & Milieu, LandschappenNL en Natuurmonumenten naar aanleiding van de analyse van de Regionale Energie Strategieën (RES) die vandaag door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is gepresenteerd. Er […]

Pauline Mulder nieuwe directeur financiën en bedrijfsvoering Natuurmonumenten

Het bestuur van Natuurmonumenten heeft Pauline Mulder benoemd als nieuwe directeur financiën en bedrijfsvoering. Mulder is nu nog werkzaam als Directeur Financiën en bedrijfsvoering bij Oxfam Novib. Ze begint op 1 maart 2022 in haar nieuwe functie bij Natuurmonumenten. “Mulder kent zowel het vak als de goededoelenwereld goed en daarmee past deze functie haar als […]