Sámen wonen moet lonen

Op 10 oktober is het Wereld Daklozendag, een dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor dakloze mensen. En dat is helaas nog steeds hard nodig. In Nederland zijn 36.000 mensen geregistreerd als dakloos, maar in werkelijkheid is de groep mensen zonder thuis veel groter. In de huidige wooncrisis zou het bieden van een thuis aan […]

Kansfonds bundelt krachten met Fonds 21 in strijd tegen thuisloosheid onder jongeren

Fonds 21 haakt aan bij ons programma ‘Alle jongeren een thuis’. De samenwerking zorgt voor meer slagkracht om de problematiek van thuisloze jongeren het hoofd te bieden, het onderwerp te agenderen en toepasbare kennis te delen met gemeenten, instanties en maatschappelijke organisaties. Fonds 21 levert tot 1 juli 2022 zowel een financiële als inhoudelijke bijdrage […]

Het effect van ‘gewoon geld geven’ aan Zaanse gezinnen in armoede

Gemeente Zaanstad doet mee aan het onderzoek naar de effecten van een onvoorwaardelijke, maandelijkse gift aan gezinnen met een bijstandsuitkering. Het onderzoek is een initiatief van de Hogeschool van Amsterdam en Kansfonds, voor ons programma ‘Gewoon Geld Geven’. In totaal worden 300 Zaanse gezinnen betrokken bij het onderzoek. Tegelijk met het onderzoek stelt Zaanstad regels […]

CBS: stijging dakloze mensen tot stilstand gekomen, wat betekenen deze cijfers?

Afgelopen donderdag maakte het CBS bekend dat op 1 januari 2020 Nederland naar schatting ruim 36 duizend dakloze mensen telde. Dit is een daling van 3 duizend ten opzichte van 2018. Goed nieuws, want hiermee lijkt de almaar stijgende trend (in 2009 waren er 17.000 mensen dakloos) gebroken. Maar de getallen hebben context nodig, vooral […]

Project ‘Alle jongeren een thuis’ bereikt eerste mijlpaal

Een belangrijke eerste mijlpaal van ons programma Alle Jongeren een Thuis is vandaag bereikt: er zijn 28 projecten geselecteerd die stuk voor stuk op een eigen, unieke manier bijdragen aan het creëren van een thuis voor jongeren die dat niet hebben. Tijdens een digitale startbijeenkomst op dinsdag 19 januari hebben de mensen achter de projecten […]

Waarom juist actieonderzoek dakloze jongeren aan een thuis zal helpen

Waarom lukt het onze samenleving maar niet om het aantal dak- en thuisloze jongeren terug te dringen? Een pijnlijke vraag. Want ondanks alle inspanningen is het aantal zelfs gegroeid. Elke nacht slapen zo’n 12.000 jongeren op straat, in de nachtopvang of bij vrienden op de bank. Hoogste tijd voor een andere aanpak. En dus starten […]

Convenant KRO-NCRV en Kansfonds laat Nederland omzien naar elkaar

Samenwerken aan een Nederland waarin we naar elkaar omkijken. Dat is het doel van het samenwerkingsconvenant dat KRO-NCRV en Kansfonds vandaag in Hilversum hebben ondertekend. Beiden delen een gemeenschappelijke geschiedenis en kijken op dezelfde manier naar de wereld: KRO-NCRV wil met haar programma’s de samenleving prikkelen en inspireren om meer naar elkaar om te zien […]

Stem geven aan dakloze mensen

Mensen zijn heel goed in staat om een persoonlijk doel te formuleren. Toch wordt bij dakloze mensen regelmatig door een professional een doel vastgesteld. Volgens Jorien van der Laan, onderzoeker aan het lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam, is dit problematisch. Tijdens een online workshop van het Fonds Franciscus programma ging Jorien hierover […]

Provincie Limburg en Kansfonds lanceren Robin Jung Fonds voor een Krachtig en Vitaal Limburg

Vanaf 18 september 2020 kunnen (kleinschalige) burgerinitiatieven een bijdrage aanvragen van maximaal € 10.000,- bij het ‘Robin Jung Fonds voor een Krachtig en Vitaal Limburg’. Kansfonds en de provincie Limburg werken hierin nauw samen om projecten mogelijk te maken die de situatie van kwetsbare Limburgers verbeteren. Vanuit het ‘Robin Jung Fonds voor een Krachtig en […]