CP Nederland door het CBF erkend als Goed Doel

Op 19 augustus jongstleden heeft CP Nederland de Erkenning verkregen van toezichthouder CBF. De CBF Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede doelen wordt uitgegeven. Alleen goede doelen die aan strenge kwaliteitseisen voldoen, kunnen deze Erkenning krijgen. Op die manier kunnen mensen ervan uitgaan dat Erkende Goede Doelen daadwerkelijk […]

Versterking van burgerschap van veertigplussers met cerebrale parese

Ouder worden met CP Deel uitmaken van sociale groepen is belangrijk. Het draagt bij aan wie je bent. Op welke manier willen veertigplussers met cerebrale parese (CP) deel uitmaken van de samenleving? En wat hebben zij daarvoor nodig? Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam, revalidatiecentrum Basalt en CP Nederland zijn op zoek gegaan naar antwoorden. Burgerschap […]

Onderzoek: Publieke leven beperkt voor mensen met een lichamelijk beperking

Mensen met een lichamelijke beperking participeren minder in het publieke leven, dan mensen zonder lichamelijke beperking. Sinds het VN-verdrag Handicap in 2016 van kracht werd, kwam er meer aandacht voor toegankelijkheid en werden ervaringsdeskundigen vaker betrokken. Maar we leven nog niet in een samenleving waaraan iedereen ‘op voet van gelijkheid’ kan deelnemen. Het Sociaal en […]

Mari staat op: nieuwe EO-serie over leven met beperking

In de vierdelige EO-serie Mari staat op reist filmmaker Mari Sanders in zijn rolstoel door ons eigen land. Hij neemt de kijker mee in zijn persoonlijke zoektocht naar acceptatie in de wereld van de ‘normale’ mensen. Tijdens zijn reis onderzoekt Mari hoe het is om in Nederland te leven met een beperking. Hij is daarin […]

Zwemvaardigheid van kinderen met een beperking blijft achter

Bijna de helft van de kinderen met een beperking of ontwikkelingsprobleem blijkt na het zwemlestraject niet zelfredzaam te zijn in het water. Dat is één van de uitkomsten uit een onderzoek onder ouders van deze kinderen. Het onderzoek is uitgevoerd door de Nationale Raad Zwemveiligheid in samenwerking met het Mulier Instituut en de (ouder)verenigingen Balans […]

Start project “Net Als Jij”

De Hoogstraat Revalidatie en het WKZ zijn met onderzoeksbureau Curias het “Net Als Jij” project gestart Betekenisvol informatiemateriaal voor en door jongeren in de transitiefaseJongeren met een chronische aandoening of een ontwikkelingsbeperking die ontstaan is op de kinderleeftijd, maken rond hun 18e jaar de transitie naar volwassenenzorg. Volwassen worden en bovendien overstappen naar de zorg […]

PERRIN Next Step is van start!

In navolging van het langlopende onderzoeksprogramma PERRIN is recent het project PERRIN Next Step gestart vanuit Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht en De Hoogstraat Revalidatie.CP Nederland is één van de partners hierin. PERRIN Next Step vertaalt onderzoek over de ontwikkeling van kinderen en jongeren met cerebrale parese naar de praktijk. Deze kennis maakt meer eigen regie mogelijk […]

Sportpoli’s in vijf academische kinderziekenhuizen

Ieder kind en jongere met een lichamelijke beperking moet de kans krijgen om gewoon te sporten, net als elk ander kind. De Esther Vergeer Foundation helpt kinderen en jongeren met een fysieke beperking in hun zoektocht naar een sportvereniging. Zo’n 70% van de kinderen/jongeren met een beperking geven aan eenzaam te zijn. Sport zorgt ervoor […]

Samen! Jongeren voor patiëntenorganisaties

Hoe bereik je jongeren? De patiëntenorganisaties CP Nederland, SBH Nederland en Schisis Nederland lanceren samen met JongPIT, dé belangenorganisatie van jongeren met een beperking of chronische aandoening, een 10-puntenplan om jongeren en patiëntenorganisaties dichter bij elkaar te brengen. De bijbehorende beleidsvisie geeft achtergrond en praktische aanknopingspunten om echt aan de slag te gaan.In Nederland zijn […]

Rick Brink als adviseur Inclusie verbonden aan KRO-NCRV

Met ingang van 1 januari 2021 stopt KRO-NCRV met het ministerie van Gehandicaptenzaken in haar huidige vorm. Wel blijft minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink (35) aan de omroep verbonden als adviseur Inclusie. In zijn nieuwe functie zal hij KRO-NCRV en de NPO adviseren hoe ze inclusiever kunnen worden in hun organisatie en in hun programma’s. […]