Vrijwilligers bereiden gemeenten voor op verdubbeling aantal mensen met dementie

Alzheimer Nederland zet zich in om het leven van mensen met dementie en hun naasten te verbeteren. Dit doen we landelijk én – dankzij ruim 3500 vrijwilligers en 48 regionale afdelingen – ook lokaal. De lokale vrijwilligers bereiden gemeenten voor op de toename van het aantal inwoners met dementie. De tijd dringt. Ook nu zijn […]

Volksziekte nummer één onderbelicht in verkiezingsprogramma’s

Verkiezingsprogramma’s langs de dementie-meetlat  Met 290.000 mensen met dementie en ruim 800.000 mantelzorgers vertegenwoordigt Alzheimer Nederland meer dan een miljoen kiezers. En die worden slecht bediend. In de verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen besteden vrijwel alle partijen nauwelijks of geen aandacht aan de gevolgen van volksziekte nummer één: dementie. Dat moet in het regeerakkoord straks […]

Onderzoek naar effect zeewierdieet op voorkomen dementie

In China wordt al jaren onderzoek gedaan naar zeewier. Stoffen in zeewier lijken een effect te hebben op dementie. De resultaten vielen ook de Nederlandse onderzoekers dr. Monique Mulder en dr. Tim Vanmierlo op. Mulder, verbonden aan het Erasmus MC in Rotterdam en Vanmierlo, werkzaam bij de Universiteit Maastricht, onderzochten met een subsidie van 85.000 […]

Alzheimer Nederland steunt breed samenwerkingsverband in techniek op maat bij dementie

Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op. Alzheimer Nederland vindt het belangrijk dat (zorg)technologie ook wordt ingezet om de impact van dementie te verminderen. Daarom heeft Alzheimer Nederland de opzet van het JAIN netwerk mogelijk gemaakt. JAIN staat voor ‘Joint Artificial Intelligence Network’. Marco Blom, manager Wetenschappelijk onderzoek en Landelijke hulp van Alzheimer Nederland. […]

Neemt het aantal mensen met dementie toe of af?

Er zijn in 2021 ongeveer 290.000 mensen met dementie. Dit aantal zal de komende jaren sterk toenemen. Daarover is helaas geen twijfel. Wel verschillen wetenschappers van mening over de omvang van de toename. Een belangrijke discussie, want een kleine over- of onderschatting van het probleem betekent al snel een groot tekort of overschot aan hulp […]

Medicijnonderzoek Alzheimer: de stand van zaken

We wachten allemaal met spanning op medicijnen tegen dementie. Onderzoek duurt echter lang. Vaak duurt het meer dan 10 jaar voordat we weten of die ‘doorbraak’ in een laboratorium ook leidt tot een veilig en werkzaam medicijn bij patiënten. Kranten en webpagina’s zijn meestal net zo ongeduldig. Ze plaatsen berichten over ‘hoopvol’ nieuw onderzoek alsof het […]

Eerste genetische oorzaak semantische dementie gevonden

Onderzoekers van het Erasmus MC Alzheimer Centrum hebben de eerste genetische oorzaak ontdekt van semantische dementie. Ze vonden een genetische afwijking in het brein van twee overleden patiënten met deze ziekte. Er was echter iets heel bijzonders aan de hand. Normaal is het DNA in iedere cel van het lichaam hetzelfde. Maar de gevonden genetische […]

Dementiemonitor: Mantelzorg voor mensen met dementie is een fulltime baan

De meeste mantelzorgers van mensen met dementie voelen zich zwaar belast door de hoeveelheid zorg die zij geven. Gemiddeld is hun aantal uren zorg vergelijkbaar met een fulltime baan. Als gevolg van de coronacrisis is dit alleen maar erger geworden. Dat blijkt uit de zevende Dementiemonitor Mantelzorg, een tweejaarlijks landelijk onderzoek van Alzheimer Nederland en […]

Manifest ‘Waardig Ouder Worden 2.0’ ondertekent door Alzheimer Nederland

Vandaag verschijnt het manifest ‘‘Waardig Ouder Worden 2.0’. Ook Alzheimer Nederland heeft het manifest ondertekend. Daar hoefden wij niet lang over na te denken. Waardig ouder worden, dat wil je óók als je dementie hebt. In het manifest is aandacht voor betaalbare woningen en het voorkomen van eenzaamheid bij ouderen, maar ook voor de waardering […]