Amnesty International hekelt gemilitariseerde reactie en repressie door de politie van demonstraties in Colombia

Amnesty International

De Colombiaanse autoriteiten moeten een einde maken aan het neerslaan van demonstraties, de militarisering van steden stopzetten en ervoor zorgen dat respect voor en garantie van mensenrechten centraal staan ​​in elk voorstel van nieuw overheidsbeleid, inclusief belastinghervormingen, zei Amnesty International vandaag, na het publiceren van audiovisueel bewijs, geverifieerd door zijn Digital Verification Corps, van buitensporig en onnodig gebruik van geweld door de veiligheidstroepen die belast zijn met het beheersen van protesten.

“De Colombiaanse autoriteiten moeten onmiddellijk, onafhankelijk en onpartijdig alle beschuldigingen van buitensporig en onnodig gebruik van geweld tegen demonstranten onderzoeken. Dit geweld heeft geresulteerd in tientallen doden en gewonden, willekeurige detenties, foltering en seksueel geweld, en meldingen van verdwijningen. Colombia moet ook de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid respecteren en ervoor zorgen dat journalisten het nieuws veilig kunnen verslaan ”, aldus Erika Guevara-Rosas, directeur Amerika bij Amnesty International.

Sinds 28 april zijn er, meestal vreedzame, demonstraties geweest in verschillende delen van het land als reactie op het wetsvoorstel voor belastinghervorming van president Iván Duque, die vaak met geweld zijn onderdrukt. Op 1 mei maakte de president bekend een militaire aanwezigheid in ‘stedelijke centra waar een hoog risico bestaat voor de integriteit van de burgers’, en verklaarde: ‘Ik wil een duidelijke waarschuwing geven aan degenen die, door middel van geweld, vandalisme en terrorisme, de samenleving proberen te intimideren en dat denken door dit mechanisme zullen ze de instellingen breken ”.

“De onvrede van de bevolking over economische maatregelen die zij als oneerlijk beschouwen en die hun mensenrechten in gevaar kunnen brengen, mag niet worden bestempeld als ‘vandalisme en terrorisme’, zoals president Iván Duque heeft gedaan, noch mag worden gebruikt als excuus voor gewelddadige onderdrukking”, aldus Erika Guevara-Rosas.

Op 3 mei meldden maatschappelijke organisaties dat 26 mensen zijn omgekomen als gevolg van geweld door de Nationale Politie en dat er 761 willekeurige aanhoudingen verricht zijn. Ze meldden ook 142 slachtoffers van mishandeling, negen slachtoffers van seksueel geweld en 56 meldingen van verdwijningen in het kader van de demonstraties. Daarnaast waren er meldingen van aanvallen op journalisten, waaronder fysiek geweld, willekeurige arrestaties en het verwijderen van journalistiek materiaal.

Door analyse en verificatie van audiovisuele beelden heeft Amnesty International bevestigd dat de Colombiaanse politie bij verschillende incidenten dodelijke geweld heeft gebruikt, evenals willekeurig gebruik van minder dodelijke wapens zoals traangas, waterkanonnen en ander materiaal tegen demonstranten in verschillende delen van het land. . Zo werd het gebruik van het Galil Tavorn-geweer in Cali vastgesteld tijdens de repressie van demonstraties op 30 april, evenals het gebruik van semi-automatische wapens op ongewapende demonstranten op 2 mei in Popayán. Bij een ander incident, op 1 mei in Bogotá, werd een pantservoertuig gezien dat scherpe munitie afvuurde. Al dergelijke wapens zijn volgens internationale normen verboden voor gebruik tijdens protesten.

Amnesty International is van mening dat de schendingen van de mensenrechten en misdaden onder internationaal recht door de veiligheidstroepen geen geïsoleerde of sporadische gebeurtenissen zijn, maar passen in een consistent patroon in de modus operandi en de soorten schendingen die in het hele land worden gepleegd.

Het Inter-Amerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens heeft vastgesteld dat staten die partij zijn bij het Amerikaanse Verdrag voor de Rechten van de Mens, zoals Colombia, “het gebruik van strijdkrachten om binnenlandse ongeregeldheden te beheersen zo veel mogelijk moeten beperken, aangezien ze zijn opgeleid om te vechten tegen vijanden en niet om burgers te beschermen en te controleren, een taak die typisch is voor politiediensten ”. Evenzo heeft het Hof vastgesteld dat de uitzonderlijke deelname van de strijdkrachten bij optreden tegen protesten buitengewoon, ondergeschikt en complementair moet zijn, gereguleerd, door middel van wettelijke mechanismen en protocollen over het gebruik van geweld, onder de beginselen van uitzonderlijkheid, evenredigheid en absolute noodzaak en gecontroleerd door competente, onafhankelijke en technisch bekwame civiele instanties.

Zelfs in het licht van beschuldigingen van geweld gepleegd door demonstranten tijdens sommige protesten, hebben de autoriteiten de plicht om alle passende maatregelen te nemen om dergelijk geweld aan te pakken en er tegelijkertijd voor te zorgen dat degenen die vreedzaam protesteren dit kunnen blijven doen.

In het licht van de intrekking van het wetsvoorstel belastinghervorming en de aankondiging van een nieuw wetsvoorstel, moet de regering ervoor zorgen dat elk openbaar belastingbeleid dat zij aanneemt, wordt ontworpen en uitgevoerd in overeenstemming met de internationale mensenrechtenverplichtingen van Colombia. Dit betekent dat ervoor moet worden gezorgd dat maatregelen tijdelijk, redelijk en evenredig zijn, dat minder beperkende alternatieve maatregelen zijn uitgeput en dat de daadwerkelijke deelname van de betrokken individuen en groepen is gegarandeerd. De regering moet dringend een mensenrechteneffectbeoordeling van deze maatregelen uitvoeren om ervoor te zorgen dat ze niet-discriminerend zijn en dat ze in het bijzonder de rechten van historisch gemarginaliseerde groepen respecteren, en rekening houden met de context van de COVID-19-pandemie en de gevolgen daarvan.

In het licht van de aankondiging van meer demonstraties roept Amnesty International de autoriteiten op om het recht van het Colombiaanse volk op vreedzaam protest te waarborgen en herinnert president Iván Duque eraan dat het inzetten van de strijdkrachten om demonstraties te controleren het risico op verdere mensenrechtenschendingen en misdaden onder internationale wetgeving, vergroot.

Dit artikel is afkomstig van de website van Amnesty International:

https://www.amnesty.nl/actueel/colombia-amnesty-international-hekelt-gemilitariseerde-reactie-en-repressie-door-de-politie-van-demonstraties

Amnesty International hekelt gemilitariseerde reactie en repressie door de politie van demonstraties in Colombia

Amnesty International

Mensenrechten

Amnesty International Nederland, Keizersgracht, Amsterdam, Nederland

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Meer berichten over

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit de wereld van Goede Doelen en de meest recente vacatures voor professionals, vrijwilligers en stagiaires? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief!

Fondsen.org BV - Alles over Goede Doelen - Strandplevier 23 - 2201 XJ - Noordwijk - 085 2007072 - informatie@fondsen.org - KvK 34160633

© 1996 - 2020 All rights reserved Fondsen.org BV